naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
dokumenty
organizace šk. roku
kalendář akcí
školní družina
škola očima dětí
KMD
LVK - hory
školní poradenské pracoviště
žákovská samospráva
inkluzivní vzdělávání
a asistence
fotogalerie
napsali o nás
zájmová činnost
soutěže a úspěchy
projekty
rada školy
unie rodičů
perličky
sportoviště při ZŠ
Město Trhový Štěpánov
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

kalendář akcí - 2011/2012


PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

USKUTEČNĚNÉ AKCE

ZÁŘÍ
1.9. Slavnostní zahájení školního roku 2011/2012 ZŠ TŠ – fotografie z 1. třídy zde
19.9. Projektový den „Prázdninová cesta“ 4. třída ZŠ TŠ
22.9. Drakiáda, ohýnek 1. třída – fotografie zde
23.9. Ředitelské volno
24.9. Oslava 60. výročí školy ZŠ TŠ – více zde
28.9. Státní svátek – Den české státnosti
30.9. Ustavující schůzka Žákovského parlamentu ZŠ TŠ – další informace zde

ŘÍJEN
2.10. Drakiáda Unie rodičů a Sokol Trhový Štěpánov – fotografie zde
3.10. Pasování žáků 2. třídy na čtenáře Městská knihovna Trhový Štěpánov – fotografie zde
4.10. Projektový den „Jablíčkový den“ 1. třída ZŠ TŠ – více zde
5.10. Plavání 2. třída – fotografie zde
6.10. Bleskový sběr papíru
6.10. Celodružinová akce „Doprava“ ŠD ZŠ TŠ – fotografie zde
10.10. Projektový den „Moje rodina a já“ 4. třída ZŠ TŠ
12.10. Plavání 2. třída
14.10. Kino Vlašim 1.-5. třída
17.10. KD Blaník Vlašim „Velká školní taškařice“ 1. třída
19.10. Úřad práce Benešov 9. třída
19.10. Scio testy 6. třída
19.10. Plavání 2. třída
20.10. Celodružinová akce „Halloween“ ŠD ZŠ TŠ – fotografie zde
26.-27.10. Podzimní prázdniny
28.10. Státní svátek – Den vzniku samostatného Československa

LISTOPAD
1.11. Projekt „Písmenkový den“ 1. třída ZŠ TŠ – více zde
2.11. Plavání 2. třída – fotografie zde
4.11. Lampionový průvod ZŠ TŠ a Unie rodičů – fotografie zde
7.11. Kino Vlašim 1. stupeň
8.11. Školní kolo Dějepisné olympiády – o soutěži více zde
9.11. Kulturní program (prevence sociálně patologických jevů) 1.-4. třída ZŠ TŠ 
9.11. Plavání 2. třída
10.11. Celodružinová akce „Svatba“ ŠD ZŠ TŠ – fotografie zde
10.11. Informativní schůzka rodičů budoucí 1. třídy MŠ TŠ
15.11. Přehlídka středních škol a středních odborných učilišť Vlašim
17.11. Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
18.11. Klub mladých diváků 5.-9. třída Praha – více zde + fotografie zde
18.11. Projekt „Prvňáci a čtvrťáci v pohádce“ 1. a 4. třída ZŠ TŠ – více zde
19.11. Pečení perníčků Unie rodičů
21.11. Pedagogická rada
22.11. Třídní schůzky
24.11. Praktická část školního kola Chemické olympiády – více zde
30.11. Ekocentrum Vlašim 5. třída – fotografie zde
30.11. Poslední termín pro podání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou  

PROSINEC
1.12. Písničky Svěráka a Uhlíře 1. stupeň + MŠ ZŠ TŠ – fotografie zde
1.12. Čertovská diskotéka ŠD ZŠ TŠ – fotografie zde
3.12. Mikulášský turnaj Unie rodičů a Sokol TŠ – fotografie zde
8.12. Školní kolo Olympiády v českém jazyce – více zde
14.12. Schůzka Rady školy – o činnosti Rady školy více zde
14.12. Školní kolo Pythagoriády - 6. a 7. třída – více zde
15.12. Finálové kolo soutěže „VANDR 2011“ – více zde
17.12. Vánoční zvonění a Vánoční trhy Trhový Štěpánov – více zde
19.12. Celodružinová akce „Vánoční besídka“ ŠD ZŠ TŠ – fotografie zde
20.12. Vánoční koncert a výstava ZUŠ Zruč nad Sázavou – fotografie zde
20.12. Školní kolo Pythagoriády - 8. třída
21.-22. 12. Ředitelské volno
23.12.-2.1. Vánoční prázdniny

LEDEN
12.1. KMD Praha 5.-9. třída – více zde + fotografie zde
17.1. Okresní kolo Pythagoriády 6., 7. a 8. ročník G Vlašim – více zde
18.1. Zápis do 1. třídy ZŠ TŠ – fotografie zde
23.1. Pedagogická rada
23.1. Exkurze K-centrum a Okresní soud Benešov 9. třída
26.1. Celodružinová akce „IZS - Policie“ - fotografie zde
27.1. Kontrolní test školního kola Chemické olympiády – více zde
28.1. Ples Unie rodičů ZŠ TŠ – o Unii rodičů více zde
31.1. Vydání vysvědčení za 1. pololetí – fotografie z 1. třídy zde
31.1. Plavání Vlašim 1. třída

ÚNOR
1.2. Okresní kolo Dějepisné olympiády Gymnázium Benešov – více zde
3.2. Pololetní prázdniny
7.2. Projekt „Zimní hrátky u prvňáků" – o projektech více zde
13.2. Projekt „Domácí mazlíčci“ 4. třída – více zde
14.2. Okresní kolo Konverzační soutěže v angličtině SOŠ Benešov – více zde
15.2. Beseda s nevidomým Michalem Simonem – fotografie zde
16.2. Masopust a karneval ŠD – fotografie zde
16.2. Školní kolo Pythagoriády 5. třída – více zde
17.2. Testování žáků 9. třídy
21.2. Plavání 1. třída
22.2. Sluníčkový den – fotografie zde 
27.2. Bleskový sběr papíru
28.2. Plavání 1. třída

BŘEZEN
3.3. Masopust a Dětský karneval UR ZŠ TŠ + Sokol TŠ – fotografie zde
3.-10.3. Lyžařský výcvikový kurz – více zde + aktuální informace zde
5.3. Okresní kolo Chemické olympiády Gymnázium Benešov – více zde
7.3. Plavání 1. třída
8.3. Celodružinová akce „Dramatizace pohádky“ – o ŠD více zde
12.3.-18.3. Jarní prázdniny
15.3. Poslední termín pro podání přihlášek na SŠ a SOU – další informace zde
19.3. Divadelní představení „Slunečnice“ 1.-9. třída – fotografie zde
20.3. Plavání 1. třída
20.3. Okresní kolo Olympiády v českém jazyce SOŠ Benešov – více zde
21.3. Návštěva Mateřské školky TŠ v 1. třídě – fotografie zde
22.3. Projekce filmu „Nicolas Winton – Síla lidskosti“ Vlašim 9. třída
27.3. Plavání 1. třída – fotografie zde
27.3. Memoriál Františka Šusty v odbíjené-starší žákyně Zruč nad Sázavou
        – více zde
31.3. Vernisáž Velikonoční výstavy v Muzeu Štěpánovska

DUBEN
2.4. Projekt „Velikonoce v 1. třídě“ – více zde
3.4. Plavání 1. třída – fotografie zde
4.4. Projektový den Žákovského parlamentu – o činnosti ŽP více zde
5.4-9.4. Velikonoční prázdniny
10.4. Plavání 1. třída
10.4. Okresní kolo – odbíjená starší dívky Vlašim-Vorlina – více zde
11.4. Krajské kolo Dějepisné olympiády Kladno – o soutěži více zde
12.4. Krajské kolo Chemické olympiády Praha – o soutěži více zde
17.4. Plavání 1. třída
17.4. Scio testy 7. třída
18.4. Pedagogická rada
18.4. Oblastní kolo McDonalďs Cup kategorie B (4.-5. třída) Vlašim
19.4. Třídní schůzky
22.4.-7.5. První kolo přijímacího řízení – rubrika výchovného poradce zde
23.4. Den Země
23.4. Výlet do Vlašimi 1. třída – více zde
25.4. Vzdělávací program „Wild Africa“ 1.-9. třída – fotografie zde
26.4. Celodružinová akce „Rej čarodějnic“ ŠD ZŠ TŠ – fotografie zde
26.4. Exkurze Praha + Lidice 8. a 9. třída – fotografie zde
27.4. Klub mladých diváků 5.-9. třída Praha – fotografie zde
30.4. Ředitelské volno

KVĚTEN
11.5. Vystoupení dětí ZŠ TŠ při setkání důchodců – fotografie zde
21.5. Fotografování tříd
22.5. Klub mladých diváků Praha 5.-9. třída – více zde + fotografie zde
22.5. Koncert a výstava ZUŠ Zruč nad Sázavou – fotografie zde
22.5. Závěrečný výlet 2.-3. třída Sázavský klášter-Pohádkový hrad - více zde
24.5. Celodružinová akce „Hledání pokladu – Indiáni“ – o ŠD fotografie zde
28.5.-1.6. Celostátní kolo Dějepisné olympiády Tábor – o soutěži více zde
29.-30.5. Celoplošné testování žáků - 5. třída
31.5. Celodružinová akce „Besídka – Děti dětem“ – fotografie zde

ČERVEN
28.5.-1.6. Celostátní kolo Dějepisné olympiády Tábor – o soutěži více zde
1.6. Den dětí 
4.6. Bleskový sběr papíru
4.+6.6. Celoplošné testování žáků-9. třída
12.6. Závěrečný výlet 1., 4. a 5. třída Zámek Berchtold – fotografie zde
13.-16.6. Závěrečný výlet 9. třída Kořenov-Jizerské hory – fotografie zde
19.6. Pedagogická rada
20.-22.6. Závěrečný výlet 6.-8. třída Zbraslavice – fotografie zde
21.6. III. letní olympiáda ŠD ZŠ TŠ – fotografie zde
24.6. Vítání léta a Štěpánovský jarmark Unie rodičů ZŠ TŠ + Sokol TŠ
25.6. Výlet 1. třída Vlašim – fotografie zde
25.6. Vyhodnocení KMD za školní rok 2011/2012 – více zde
26.6. Výlet za odměnu 1.-9. třída Šumava – fotografie zde
27.6. Diskotéka pro děti Unie rodičů ZŠ TŠ + Sokol TŠ – o UR více zde
29.6. Slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy Městský úřad Trhový Štěpánov – fotografie zde
29.6. Slavnostní zakončení školního roku, předání vysvědčení
30.6. Neckiáda Unie rodičů ZŠ TŠ + Sokol TŠ – o UR více zde

ČERVENEC
9.-20. Příměstský tábor ZŠ TŠ + Sokol TŠ

 

 

 

úřední e-deska

Projekt MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EU peníze školám

Cool pedagog

jídelní lístek

jídelní lístek

60 LET ZŠ TŠ

práce žáků

videa

fotografie 2007-2018

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012


školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009
Výlet 1.+2.tř. Jihlava
školní rok 2007/2008
projekty