naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
dokumenty
organizace šk. roku
kalendář akcí
školní družina
škola očima dětí
KMD
LVK - hory
školní poradenské pracoviště
žákovská samospráva
inkluzivní vzdělávání
a asistence
fotogalerie
napsali o nás
zájmová činnost
soutěže a úspěchy
projekty
rada školy
unie rodičů
perličky
sportoviště při ZŠ
Město Trhový Štěpánov
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

archiv aktualit - 2010/2011


Příměstský tábor

Letos poprvé pořádala Základní škola Trhový Štěpánov spolu se Sokolem Trhový Štěpánov příměstský tábor. Tábora, který proběhl ve 2 turnusech v červenci, se zúčastnilo asi 30 dětí. Fotografie si můžete prohlédnout zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školní akademie
Koncem června se opět po dvou letech uskutečnila Školní akademie. Žáci jednotlivých tříd si připravili asi dvouhodinový program, na který se přišli podívat jejich rodiče, prarodiče a kamarádi. Více se o letošní Školní akademii můžete dozvědět zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Loučení 9. třídy                                                             pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Závěrečné výlety
Poslední dva měsíce ve školním roce jsou také časem závěrečných výletů. Fotografie z jednodenních i vícedenních výletů jsou k dispozici ve fotogalerii v odkazu s názvem „závěrečné výlety“.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dějepisná soutěž
Na začátku školního roku měli žáci všech tříd druhého stupně možnost se přihlásit do školní Dějepisné soutěže. Od října do května pak plnili úkoly v osmi kolech. S úlohami z českých i světových dějin si nejlépe poradily Jana Svobodová ze 6. třídy, Petr Dušek ze 7. třídy, Barbora Tomaidesová z 8. třídy a Pavel Dušek z 9. třídy. Účast v soutěži byla dobrovolná. Další podrobnosti a výsledky najdete zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výlet za odměnu
Ve středu 22. června se uskutečnil výlet, který byl odměnou pro ty žáky, kteří si ho zasloužili za svou práci a chování ve škole. Z každé třídy se ho zúčastnilo pět žáků. Děti navštívily Krkonoše, zdolaly naši nejvyšší horu Sněžku a poté je turistická trasa Obřím dolem zavedla zpátky do Pece pod Sněžkou. Fotografie jsou zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O činnosti školní družiny
Během druhého pololetí proběhlo ve školní družině hned několik zajímavých akcí. Děti si mimo jiné připomněly v únoru masopust, koncem dubna svátek čarodějnic, začátkem června se ke Dni dětí uskutečnila ve školní družině besídka s názvem „Děti dětem“ a na závěr školního roku přišla na řadu „II. letní olympiáda“, která byla ale kvůli nepřízni počasí přesunuta z venkovního hřiště do tělocvičny. Více informací o školní družině najdete zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vítání léta a Štěpánovský jarmark                               pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školní perličky 
S koncem školního roku jsme pro Vás aktualizovali rubriku školních perliček. Možná vám budou některé výroky povědomé. Více zde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt “Aktivní škola”
Naše škola se přihlásila do projektu “Aktivní škola” a byla zařazena do jeho programu. V rámci tohoto programu škola zakoupila přístupovou licenci na testy (volba povolání, testy dětských schopností, testy pro nejmenší), které budou moci učitelé s žáky využívat po celý školní rok.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jak válčili husité
Poslední květnový den zavítala do školy po roce opět skupina historického šermu Renegáti z Agentury Pernštejni s výukovým programem „Jak válčili husité“. Žáci všech ročníků si mohli udělat představu o válečnictví 15. století. Viděli těžkooděnce v plné zbroji, husitského jezdce nebo pěšího bojovníka polních obcí. Seznámili se také s taktikou klasického feudálního vojska a důvody, které vedly husity ke vzniku nového způsobu boje. Nakonec si mohli prohlédnout repliku husitského válečného vozu v původní velikosti a někteří si zahráli na jeho posádku. Děti tak měly možnost vyzkoušet si „na vlastní kůži“, jak vše fungovalo. Fotografie z této vydařené akce si můžete prohlédnout zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou
Žáci navštěvující některý z uměleckých oborů, které vyučují na naší škole učitelé ze ZUŠ Zruč nad Sázavou, uzavřeli letošní školní rok již v pátek 27. května závěrečným koncertem a výstavou vlastních výtvarných prací. Fotografie z tohoto koncertu a další informace o činnosti ZUŠ Zruč n. Sázavou na naší škole najdete zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atletické závody – všestrannost 1. stupně
Poslední květnový den se na vlašimském atletickém stadionu konalo okresní kolo lehkoatletických závodů určených pro žáky prvního stupně. Těchto závodů atletické všestrannosti se účastní desetičlenné smíšené týmy složené z 5 chlapců (po jednom z 1.-5. třídy) a 5 dívek (rovněž po jedné z 1.-5. třídy). Štěpánovský tým obsadil v konečném pořadí 18. místo. Více najdete zde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klub mladých diváků v Národním divadle
Činnost KMD v letošním školním roce byla ukončena květnovým divadelním představením Naši furianti v Národním divadle. Celá akce proběhla ve slavnostním duchu, včetně oblečení a společenského chování zúčastněných, o čemž se můžete přesvědčit zde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turnaj „O pohár Posázaví“ v odbíjené starších žákyň
Děvčata z 8. a 9. třídy se zúčastnila 26. května volejbalového turnaje „O pohár Posázaví“, jehož 22. ročník se konal v Kácově. V konečném pořadí obsadila 8. místo. Více se o této soutěži dozvíte zde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zprávy ze školní družiny
Během druhého pololetí proběhlo ve školní družině několik zajímavých akcí. V únoru se ve školní družině uskutečnila oslava masopustu. V dubnu děti ze školní družiny nacvičily krátké divadelní představení s názvem „Zlatovláska“. Koncem dubna si pak připomenuly čarodějnice a v květnu pro ně paní vychovatelky připravily velkou hru, při níž děti jako piráti hledaly poklad. Více najdete v rubrice o školní družině.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Umělecká soutěž „Náš kraj“
Krajský úřad Středočeského kraje vyhlašuje letos 2. ročník umělecké soutěže „Náš kraj“. Soutěž je určena pro žáky základních a středních škol. Každý se může zapojit zasláním svého díla v následujících oborech: literatura, fotografie, krátké video, vlastní hudební tvorba a kresba, malba nebo počítačová grafika. Uzávěrka soutěže je 30. června. Bližší informace najdete zde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soutěž o nejlepší velikonoční kraslice
Během Velikonoční výstavy v Muzeu Štěpánovska byla vyhlášena soutěž o nejhezčí velikonoční kraslice, které vytvořily děti z mateřské školky a ze základní školy. Návštěvníci výstavy pak vybírali ty nejzajímavější. Podle jejich názoru se kraslice nejvíce povedly Veronice Fialové a Marii Duškové ze 4. třídy, Nikole Štikové z 2. třídy, Janě Svobodové z 6. třídy a Petru Duškovi ze 7. třídy. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adopce na dálku
Naše škola se v letošním roce rozhodla zapojit do projektu nazývaného „Adopce na dálku“, jehož cílem je umožnit dětem z chudých zemí prostřednictvím finanční podpory přístup ke vzdělání. Dívka, kterou naše škola „adoptovala“, se jmenuje Foulématou Diakité a žije v západoafrické Guineji. Roční příspěvek na adopci je 6000 Kč a naše škola ho bude platit ve třech splátkách po 2000 Kč. Na této částce se podíleli dobrovolným příspěvkem žáci a zaměstnanci školy. Více o „Adopci na dálku“ čtěte zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Krajské kolo Olympiády v českém jazyce
Jitka Vávrová z 8. třídy si vítězstvím v okresním kole Olympiády v českém jazyce vybojovala právo účasti v kole krajském, které se uskutečnilo 3. května v Kladně. Ani zde se Jitka Vávrová neztratila a v silné konkurenci obsadila velmi dobré 12. místo. Více o této soutěži najdete zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. třída na návštěvě v ekocentru

Děti z 1. třídy se letos podruhé podívaly do vlašimského ekocentra. Jejich program se jmenoval „Co se lesu honí hlavou“. Většinou času strávily děti ve vlašimském parku, kde se snažily za pomoci tajemného lesního skřítka a především prostřednictvím své fantazie a tvořivosti rozveselit smutný les. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt Tancuj a nedrob
„Tancuj a nedrob“ je trochu netradiční název projektu, jehož cílem je ukázat dětem, že jsou i jiné smysluplnější možnosti využívání volného času, než je vysedávání před televizí, u počítače, bezduché toulání městem nebo dokonce zneužívání návykových látek. V tomto případě je alternativou využívání volného času tanec. Taneční skupina Dancig Crackers navštěvuje se svým tanečním programem školy po celé republice a tančí, baví děti a učí zábavnou formou základům moderních tanečních stylů. V naší škole se mladí tanečníci zastavili 28. dubna. Název celé akce „Tancuj a nedrob“ vychází z toho, že každé dítě je osobnost a občas dělá v životě špatné věci. Ty špatné věci jsou v tomto pojetí „drobky“, které bohužel nejdou jednoduše vyluxovat z koberce jako obyčejné drobky. Proto „Tancuj a nedrob“ = „Tancuj a nedělej něco, čeho by jsi mohl později litovat“. Celý projekt podporuje OZP. Fotografie z této akce najdete zde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exkurze do Terezína
V úterý 26. dubna se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili exkurze do Terezína, který se nechvalně zapsal do našich dějin v době druhé světové války. Žáci nejprve absolvovali asi hodinový seminář zaměřený na problematiku Židů a holocaustu. Poté následovala prohlídka Muzea ghetta a centra města. Po krátké přestávce na oběd byl v nabitém programu na pořadu pracovní seminář s názvem „Efekt přihlížejícího“, během něhož se děti měly vžít do pozice lidí, kteří přihlíželi perzekuci Židů za druhé světové války a měli zaujmout své stanovisko k těmto událostem. Na úplný závěr jsme si prohlédli tzv. Malou pevnost, kde byla za druhé světové války věznice pražského gestapa. Fotografie si můžete prohlédnout zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velikonoční výstava v Muzeu Štěpánovska
V sobotu 16. dubna byla vernisáží otevřena Velikonoční výstava v Muzeu Štěpánovska. Vernisáž zpestřili pěveckým vystoupením žáci 3. a 6. třídy ze základní školy. Součástí výstavy s velikonoční tématikou je také prodej kraslic, perníčků, beránků a pomlázek a rovněž anonymní soutěž žáků mateřské a základní školy o nejhezčí velikonoční vajíčka, která vyberou návštěvníci muzea v době konání výstavy (17.4-23.4.). Fotografie z vernisáže si můžete prohlédnout zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plavání 1. třídy
Během února, března a dubna absolvovaly děti z 1. třídy 10 lekcí plaveckého výcviku ve vlašimském krytém bazénu. Jak jim to šlo, se můžete přesvědčit zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Druhá třída v ekocentru

Den poté, co byli ve vlašimském ekoncentru žáci 3. třídy, zúčastnily se stejného programu s názvem Velikonoce v ekocentru také děti z 2. třídy. Fotografie z této akce jsou k nahlédnutí zde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Třetí třída v ekocentru
Četnost návštěv ekologicky zaměřených výukových programů vlašimského ekocentra dokazuje jejich oblíbenost u našich dětí. V úterý 12. dubna se za vlašimskými ochranáři přírody vydali žáci třetí třídy. Jejich program se jmenoval „Velikonoce v ekocentru“ a děti se v něm seznámily s významem tohoto křesťanského svátku a vyrobily si několik výrobků z přírodních materiálů (narcisy, jidáše z těsta). Fotografie jsou zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bleskový sběr papíru
V březnu se letos podruhé uskutečnil bleskový sběr papíru. Celkem se sebralo 3000 kg papíru. Mezi dětmi byli nejpilnějšími sběrači Tomáš Kakos z 1. třídy (380 kg), Vojtěch Jeřábek z 5. třídy (203 kg) a Denisa Limburková z 2. třídy (151 kg). Z tříd byli nejlepší žáci 1. třídy, kteří dohromady sebrali 821 kg. Nejlepší sběrači budou opět odměněni. Zároveň bychom chtěli poděkovat firmě Deltagaz s. r. o. Trhový Štěpánov, která nám do sběru také přispěla. Získané peníze byly převedeny na účet Unie rodičů a budou použity ve prospěch dětí ve škole.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Krajské kolo Dějepisné olympiády
V krajském kole letošního ročníku Dějepisné olympiády nás zastupovali Jan Frajt a Pavel Dušek z 9. třídy a o rok mladší Barbora Tomaidesová. Nejlépe si vedl J. Frajt, který obsadil výborné 4. místo. B. Tomaidesová byla 10. a P. Dušek se umístnil na 23. místě. Soutěž se uskutečnila 4. dubna v Kladně. Další informace o letošním ročníku této vědomostní soutěže najdete zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legoprojekt v Trhovém Štěpánově
Legoprojekt je akce, během které děti ve věku 6-12 let skládají z legových kostiček po dobu tří dnů městečko z lega. Děti mohou skládat podle vlastní fantazie nebo podle návodů. Každé město je tak originál. Čtvrtý den si všichni mohou postavené město prohlédnout. Nejedná se o komerční projekt a jeho cílem je podporovat dětskou kreativitu, vzájemnou spolupráci a kamarádství. Legové městečko o rozměrech 8 x 3,5 metru putuje po České republice již od června 2010. Projekt organizuje křesťanská organizace Dětský odbor ve spolupráci s Církví bratrskou. Žáci 2. a 3. třídy stavěli městečko místo dopoledního vyučování ve dnech 31. března a 1. dubna. Děti se mohly této akce zúčastnit také ve svém volném čase. Fotografie jsou zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čtvrťáci v ekocentru ve Vlašimi
Žáci 4. třídy navštívili poslední březnový den výukový program „Od zrnka k bochníku“ v ekocentru ve Vlašimi. Tento program ukazuje cestu od malého zrníčka obilí až k chlebu na našem stole. Děti se seznámily se základními obilninami a některými dnes již zapomenutými zemědělskými postupy. Na závěr si na základě získaných poznatků upekly vlastní chlebové bochánky. Děti si také mohly prohlédnout výstavu k 40letému trvání literárně-dramatického oboru při ZUŠ Vlašim, která je umístěna právě v prostorách Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi. Fotografie jsou zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Druháci na návštěvě ve vlašimském ekocentru

Žáci druhé třídy se 28. března zúčastnili v tomto roce již potřetí výukového projektu v ekocentru ve Vlašimi. V programu s názvem Zvířecí detektivové se děti seznámily s volně žijícími zvířaty, jejich životem v přírodě, příčinami zranění a možnostmi, jak jim pomáhat. Fotografie z jejich návštěvy u vlašimských ochranářů najdete ve fotogalerii
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okresní kolo Pythagoriády – 8. ročník
Ze školních kol matematické soutěže Pythagoriáda postoupili do okresního kola dva žáci 5. třídy a dvě dívky z 8. třídy. O soutěži žáků 5. tříd jsme vás již informovali. V okresním kole určeném pro žáky 8. tříd a příslušných ročníků víceletých gymnázií nás zastupovaly Barbora Tomaidesová a Jitka Vávrová z 8. třídy. Obě dívky si vedly velmi dobře a zařadily se mezi úspěšné řešitele. O něco lépe dopadla Jitka Vávrová, která skončila na děleném 9. místě. Další podrobnosti o Pythagoriádě najdete v rubrice o soutěžích
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volejbalový turnaj dívek „Memoriál Františka Šusty“
Dne 22.3. 2011 se ve sportovní hale Základní školy Zruč nad Sázavou uskutečnil 12. ročník volejbalového turnaje „Memoriál Františka Šusty“, který je určen pro starší dívky. Družstvo našich dívek složené z žákyň 8. a 9. třídy obsadilo v nabité konkurenci konečné 8. místo. Více informací a také několik fotografií z tohoto turnaje najdete v rubrice o soutěžích. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce
V pondělí 21. března proběhlo na Střední odborné škole v Benešově okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Z naší školy se ho zúčastnila žákyně 8. třídy Jitka Vávrová, která v konkurenci 23 žáků z celého benešovského okresu dosáhla vynikajícího úspěchu, protože soutěž vyhrála a zároveň si tak zajistila právo účasti v krajském kole této soutěže. Další informace nejen o této soutěži najdete zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Masopustní veselí v Trhovém Štěpánově
V sobotu 19. března zažil Trhový Štěpánov maškarní zábavu. Celá akce proběhla pod záštitou TJ Sokol Trhový Štěpánov a velký podíl na její organizaci měla Jaroslava Špirková ze školní družiny a významnou měrou přispěly také děti ze základní školy a hlavně ty děti, které navštěvují školní družinu. Další zajímavosti a fotografie najdete zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krajské kolo Dějepisné olympiády
O postupu do krajského kola Dějepisné olympiády rozhodoval stejně jako minulý rok počet bodů získaných v okresním kole. Z našich zástupců si postup do krajského kola zajistili Jan Frajt z 9. třídy (v okresním kole 3. se 70 body), Barbora Tomaidesová z 8. třídy (v okresním kole 4. se 68 body) a Pavel Dušek z 9. třídy (v okresním kole 6. se 64 body). Krajské kolo se koná 4. dubna v Kladně.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ples Unie rodičů
Letošní ples Unie rodičů se konal v sobotu 12. března a uzavíral plesovou sezónu v Trhovém Štěpánově. O zábavu plesu se stejně jako minulý rok starala kapela Onšovanka. Součástí plesu byla také bohatá tombola.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lyžařský výcvikový kurz
V termínu od 26.2. - 5.3. se uskutečnil letošní výcvikový kurz určený především pro žáky 7. ročníku, které doplňovaly jako každý rok děti z jiných tříd. Kurz proběhl v Janově nad Nisou, který se v posledních letech stává již tradičným cílem našich mladých lyžařů. A protože počasí přálo po celou dobu, týdenní pobyt na horách se vydařil, o čemž svědčí také fotografie, které si můžete prohlédnout zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klub mladých diváků
Ve středu 23. února proběhla třetí akce Klubu mladých diváků v letošním školním roce. Součástí návštěvy Prahy byla také prohlídka Národního technického muzea, které bylo otevřeno po dlouhodobé rekonstrukci. Následné muzikálové představení „Noc na Karlštejně“ se uskutečnilo v Hudebním divadle Karlín. Fotografie naleznete ve fotogalerii a další informace o činnosti KMD jsou zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Školní kolo Pythagoriády
Již před Vánoci proběhlo školní kolo Pythagoriády v 5. třídě a v únoru si mohli ověřit úroveň svých znalostí a dovedností v této matematické soutěži také žáci 6., 7. a 8. třídy. Nejlépe si vedly dívky z 8. třídy Jitka Vávrová a Barbora Tomaidesová, které si obě po zásluze vybojovaly účast v okresním kole. Ve zbývajících dvou třídách nedosáhl nikdo další dostatečný počet bodů, který by ho opravňoval k postupu do dalšího kola. Více zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žákovské jízdné zdarma pro školní rok 2010/2011

I ve školním roce 2010/2011 bude žákům ze Středočeského kraje poskytováno žákovské jízdné zdarma. Postup bude ale od loňského roku odlišný. V rubrice dokumenty najdou dojíždějící žáci informace a formuláře k refundaci žákovského a studentského jízdného formou daru od Středočeského kraje. 
Termíny podání žádosti a poučení na KÚ Středočeského kraje: 1. pololetí do 15.10. 2010, 2. pololetí do 18.3. 2011
Termíny pro potvrzení školní docházky: 1. pololetí do 28.2. 2011, 2. pololetí do 15.7. 2011
Podrobné informace o celém projektu najdete na následujících stránkách zde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Školní kolo Olympiády v českém jazyce
Začátkem ledna proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Soutěž, která měla dvě části (mluvnická a slohová), nejlépe zvládly žákyně 8. třídy Jitka Vávrová a Barbora Tomaidesová. Obě dosáhly stejného počtu bodů, a protože v okresním kole může naši školu reprezentovat pouze jeden účastník, musel rozhodnout los. V něm byla šťastnější J. Vávrová. Další informace o této jazykové soutěži najdete po kliknutí zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exkurze – TPCA Kolín
Žáci 8. a 9. ročníku se v rámci předmětu „Svět práce“ zúčastnili exkurze v kolínské automobilce TPCA. Nejprve zhlédli film o historii firmy a výrobě v TPCA a potom si prohlédli výrobní prostory na elektrických vláčcích. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Divadelní představení „Zimní příběhy včelích medvídků“
Ve čtvrtek 27. ledna navštívily děti z 1.-3. třídy v Kulturním domě Blaník ve Vlašimi představení s názvem „Zimní příběhy včelích medvídků“.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prvňáčci na návštěvě ekocentra ve Vlašimi
Žáci 1. třídy se ve čtvrtek 20. ledna poprvé podívali do vlašimského ekocentra. V programu nazvaném Zvířecí detektivové se proměnili v malé detektivy, kteří odhalovali příčiny zranění volně žijících živočichů a pomocí reálných příběhů a prohlídky „zvířecí nemocnice“ nahlédli pod pokličku záchranné stanice pro zvířata. Fotografie jsou zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programy ekocentra ve Vlašimi
Ve čtvrtek 13. ledna absolvovali žáci 4. třídy program vlašimského ekocentra s názvem Cesta za papírem, v němž se seznámili s výrobou papíru. Fotografie z této akce a také z dalších návštěv ekocentra najdete zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruslení 2. stupeň

V pátek 7. ledna se děti z 2. stupně vydaly na bruslení na zimní stadión ve Vlašimi. Fotografie z této akce najdete ve fotogalerii.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Videa

Odkaz na videa ze školních akcí najdete v pravé části úvodní stránky.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žákovské práce
V rubrice práce žáků v pravé části úvodní stránky jsou pravidelně doplňovány výtvarné, slohové a další práce žáků naší školy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z činnosti školní družiny
V prosinci se ve školní družině uskutečnily další zajímavé celoškolní družinové akce. Začátkem měsíce připravily vychovatelky pro děti navštěvující družinu Čertovskou diskotéku a před vánočními svátky již tradiční Vánoční besídku. Další informace najdete v rubrice o školní družině.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Školní kolo Pythagoriády – 5. ročník
V druhé polovině prosince proběhlo v 5. třídě školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. S nelehkými úkoly se nejlépe vyrovnali Vojtěch Brož a Darek Vrňák, kteří získali 9 bodů z 15 možných a stali se tak úspěšnými řešiteli. Zároveň postoupili do okresního kola. Více o Pythagoriádě najdete zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klub mladých diváků

Druhá letošní akce Klubu mladých diváků se uskutečnila 20. prosince. Divadelní představení, kterému předcházela návštěva výstavy Staré pověsti české v Národním muzeu, se odehrálo ve Studiu Ypsilon a jmenovalo se Drama v kostce II – Mystérium skutečnosti. Další informace o KMD najdete zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celoškolní projekt
V úterý 21. prosince proběhl ve škole celoškolní projekt, který připravily děti ze Žákovského parlamentu. Projekt se nesl v duchu blížících se Vánoc.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruslení – 1. stupeň
Předvánoční čas ve škole si děti z 1. stupně zpestřily návštěvou vlašimského zimního stadionu, kde si vyzkoušely, zda přes léto nezapomněly bruslit. Fotografie jsou k dispozici ve fotogalerii. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční zvonění a Vánoční trhy v Trhovém Štěpánově
V sobotu 18. prosince se na náměstí v Trhovém Štěpánově konaly Vánoční trhy, během nichž stejně jako minulý rok vystoupili žáci naší školy s koledami. Na trzích měla stánky také Unie rodičů při Základní škole v Trhovém Štěpánově, jejíž výrobky (perníčky, věnce,…) zde prodávaly děti ze školy.
                                                                                    pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Druháci ve vlašimském ekocentru
17. prosince navštívili žáci 2. třídy podruhé v tomto školním roce ekocentrum ve Vlašimi. Jejich program se tentokrát jmenoval Vánoce v ekocentru. Děti se v něm seznámily s významem tohoto křesťanského svátku a vyrobily si a domů odnesly několik výrobků z přírodních materiálů. Fotografie z této akce jsou zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plavání 2. třídy
Ve čtvrtek 9. prosince ukončili žáci druhého ročníku kurzy plavání v krytém bazénu ve Vlašimi. Od konce září zde absolvovali celkem 10 lekcí plavání. A jak jim to šlo, se můžete přesvědčit ve fotogalerii.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mikulášský turnaj Unie rodičů
V sobotu 4. prosince pořádala Unie rodičů v místní sokolovně již tradiční Mikulášský turnaj. V jeho průběhu soupeřily děti v různých společenských hrách např. Člověče, nezlob se, Pexeso, Dáma, … . Pro nejlepší hráče byly připravené drobné věcné odměny, diplomy a medaile, i když v první řadě šlo především o zábavu. Během akce rodiče s dětmi zdobili perníčky a vyráběli vánoční svícny a ozdobné předměty, které se budou prodávat při vánočních trzích v Trhovém Štěpánově 18. prosince. Celé akce se zúčastnilo asi 35 dětí. Fotografie z této akce jsou v rubrice Unie rodičů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sběrové aktivity
V letošním školním roce se mohou děti zapojit do sběru různých surovin. Na podzim proběhl první bleskový sběr papíru, který se bude opakovat ještě jednou na jaře. Výtěžek z tohoto sběru bude použit pro potřeby školy. Peníze z ostatních sběrových aktivit půjdou přímo k dětem. Na podzim mohly děti sbírat kaštany a žaludy a dále se letos sbírá pomerančová a citrónová kůra, hliník, víčka od plastových lahví a kovová víčka např. od láhvového piva. Záštitu nad sběrovými aktivitami převzal letos Žákovský parlament. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ekocentrum Vlašim
Také v listopadu navštívily děti z 1. stupně vlašimské ekocentrum. Nejprve to byli žáci 4. třídy, kteří se zúčastnili programu „Jak krtek ke kalhotkám přišel“ a v závěru měsíce děti z 5. třídy, které absolvovaly program s názvem „Svět barev“. Fotografie z obou akcí jsou zde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exkurze 9. třídy
Žáky 9. ročníku čeká v nejbližší době důležité rozhodnutí o výběru střední školy nebo středním odbornému učilišti. V tomto rozhodování by jim mohly pomoct i návštěvy vybraných středních škol spojených s jejich prohlídkou. V nedávné době navštívili deváťáci Gymnázium Benešov a Střední průmyslovou školu ve Vlašimi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zprávy ze školní družiny
Každý měsíc probíhá ve školní družině minimálně jedna celodružinová akce. V listopadu si děti v družině vyzkoušely, jak vypadá opravdová svatba. A že to byla svatba se vším, co k ní patří, se můžete přesvědčit zde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program Drum Circle
Drum Circle je metoda, která spočívá v komunikaci mezi lidmi pomocí hudby, v tomto případě pomocí bubnů. Jedná se o skupinovou aktivitu sloužící také jako prostředek relaxace a redukce stresu. Na naší škole tento program proběhl ve čtvrtek 18. 11. a zúčastnili se ho všichni žáci. Děti si mohly pod vedením zkušených hudebníků zahrát na různé perkusní nástroje (bubny, zvonce, chřestítka, …) a zároveň se o těchto nástrojích dozvěděly mnoho zajímavostí. Fotografie z této vydařené akce si můžete prohlédnout zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školní kolo Dějepisné olympiády
V listopadu proběhlo školní kolo letošního ročníku Dějepisné olympiády, do kterého se zapojilo 14 žáků z 8. a 9. ročníku. Nejlepší znalosti v daném tématu prokázal Pavel Dušek z 9. třídy. Za ním se umístnili jeho spolužák Jan Frajt a Barbora Tomaidesová z 8. třídy. Více najdete zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Osvobozené divadlo
Téměř každý rok zavítají do školy umělci z agentury Petra Kubce s novým kulturním programem pro děti. Letos měli připravený pořad o Osvobozeném divadla a především o hudebním skladateli Jaroslavu Ježkovi. Fotografie si můžete prohlédnout zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lyžařský výcvikový kurz

Letošní lyžařský kurz se uskuteční 26.2.-5.3. 2011 opět v Janově nad Nisou v lyžařském středisku Severák. Další informace najdete zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bleskový sběr papíru

V pátek 22. října proběhl bleskový sběr papíru, do kterého se zapojily všechny třídy. Celkově se sebralo 2970 kg. Nejpilnější sběrači jsou Jana Svobodová ze 6. třídy (145 kg), Tomáš Kakos z 1. třídy (141 kg) a Adam Boušek a Nikola Štiková oba z 2. třídy (122 kg). Do sběru nám také přispěly následující firmy a instituce: RABBIT Trhový Štěpánov, a.s., ZD Trhový Štěpánov, a.s., Mydlářka Benešov, a.s., středisko Trhový Štěpánov, Drogerie TETA Trhový Štěpánov, Samoobsluha Červová Trhový Štěpánov, MěÚ Trhový Štěpánov a Pošta Trhový Štěpánov. Zároveň bychom chtěli poděkovat SDH Trhový Štěpánov za svoz papíru od těchto firem a panu školníkovi B. Musilovi za pomoc při organizaci sběru.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Divadelní představení „Dovolená s krejčíkem Honzou“
V pondělí 1. 11. se děti z 1. a 3. třídy zúčastnily divadelního představení „Dovolená s krejčíkem Honzou“, které se uskutečnilo v Kulturním domě Blaník ve Vlašimi. Dětem se představení velmi líbilo. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výroční zpráva za školní rok 2009/2010
V rubrice „dokumenty“ je k nahlédnutí výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Využití tělocvičny při základní škole
Do rubriky „sportoviště při zš“ byl přidán rozpis o využívání tělocvičny základní školy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Činnost školní družiny
Vychovatelky ve školní družině připravují pro děti každý měsíc jednu celodružinovou akci. V září to byla akce „Doprava“ a v říjnu již tradiční „Halloween“. Více se o činnosti školní družiny dočtete zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klub mladých diváků

V úterý 12. října se uskutečnila první letošní akce Klubu mladých diváků. V jejím rámci se členové KMD zúčastnili exkurze do České televize a především zhlédli představení „Cyrano z Bergeracu“ v Divadle pod Palmovkou. Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii a další informace o činnosti KMD jsou zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přijímací řízení na SŠ a SOU ve školním roce 2010/2011
Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy a střední odborná učiliště v letošním školním roce najdete v nové rubrice výchovný poradce.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oznámení o změně provozu školní družiny

Od 11. října dochází ke změně provozu školní družiny. Její provoz začíná ráno již v 6.00 a odpoledne končí v 15.00.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zájmová činnost ve škole
Začátkem října se ve škole opět rozběhla činnost kroužků. Mezi ty tradiční patří kroužek chemický, rybářský, hasičský nebo paličkování a jazykové kroužky. Oblíbené jsou rovněž sportovní zájmové útvary v čele s košíkovou a odbíjenou. Novinkou letošního roku je atletika a publicistický kroužek. Ve škole dále působí Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou, která zde vyučuje předměty výtvarného a hudebního oboru. Jako nepovinný předmět se ve škole vyučuje také náboženství.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lyžařský výcvikový kurz
Letošní „lyžák“ se uskuteční na přelomu února a března 2011 opět v Janově nad Nisou. Předběžný termín je 26.2.-5.3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ekocentrum Vlašim
Stejně jako v minulých letech budou v letošním školním roce hojně navštěvovány programy vlašimského ekocentra. V plánu to mají všechny třídy z 1. stupně, ale mezi vlašimské ochranáře zavítají také děti z 6. a 7. třídy. Jako první byli v ekocentru druháci. Fotografie z programu s názvem „Co se lesu honí hlavou“ jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žákovská samospráva

Druhým rokem funguje na naší škole žákovská samospráva. Také letos zvolili žáci z 4.-9. třídy dva zástupce do Žákovského parlamentu a jeho noví členové pak ze svého středu vybrali předsedu, jeho zástupce a zapisovatele. Novou předsedkyní se stala Markéta Drážková ze 7. třídy. Více se o činnosti dětského parlamentu dočtete v rubrice žákovská samospráva
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt „Na vlastní kůži“
Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili 20. září v Rehabilitačním ústavu Kladruby preventivního programu s názvem „Na vlastní kůži“. Akce byla zaměřená na kontakt školáků s realitou po poranění míchy a pohybového ústrojí a jejím cílem bylo zvýšení informovanosti dětí a mládeže o možnostech vzniku úrazů a jejich následcích. Další podrobnosti a fotografie z akce jsou zde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výuka francouzštiny
ZŠ Trhový Štěpánov nabízí výuku francouzštiny pro začátečníky pod vedením lektorky Mgr. Elišky Langrové (OA Vlašim). Výuka probíhá v jazykové učebně ZŠ ve středu od 15.15 do 16.15. Cena je 75 Kč/60 minut. Případní zájemci se mohou přihlásit osobně v ředitelně školy nebo na telefonu 317 851 122.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Začátek školního roku v 1. třídě                                   pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jídelní lístek
Upozorňujeme všechny strávníky, kteří chodí na obědy do školní jídelny, že jídelní lístek na každý týden je k nahlédnutí na webu v pravé části úvodní stránky.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ovoce do škol
Stejně jako v minulém školním roce se naše škola také letos zapojila do projektu „Ovoce do škol“. V jeho rámci budou dostávat děti z prvního stupně přibližně jednou až dvakrát za měsíc zdarma ovoce a zeleninu, popřípadě ovocné nebo zeleninové šťávy. Cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny, přispět ke změně jejich stravovacích návyků, bojovat proti dětské obezitě a zlepšit zdravotní stav dětí. Dlouhodobým efektem by mělo být celkové zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Balené ovoce, zelenina a šťávy nesmí obsahovat přidané tuky, sladidla, cukr, sůl a konzervanty. Upřednostňovány budou produkty našeho klimatického pásma. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školní mléko
Rovněž v letošním roce pokračuje program „Školní mléko“. Žáci prvního stupně si už mohli podle svého zájmu objednat požadovaný počet balení, které dostanou přímo do třídy. Ostatní si mohou mléko pěti různých příchutí zakoupit každé úterý a čtvrtek o velké přestávce u paní Musilové v prostorách kuchyňky. Jedno balení stojí 4 Kč.

 


 

 

 

úřední e-deska

Projekt MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EU peníze školám

Cool pedagog

jídelní lístek

jídelní lístek

60 LET ZŠ TŠ

práce žáků

videa

fotografie 2007-2018

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012


školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009
Výlet 1.+2.tř. Jihlava
školní rok 2007/2008
projekty