naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
dokumenty
organizace šk. roku
kalendář akcí
školní družina
škola očima dětí
KMD
LVK - hory
školní poradenské pracoviště
žákovská samospráva
inkluzivní vzdělávání
a asistence
fotogalerie
napsali o nás
zájmová činnost
soutěže a úspěchy
projekty
rada školy
unie rodičů
perličky
sportoviště při ZŠ
Město Trhový Štěpánov
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

archiv aktualit - 2011/2012


Umístění vycházejících žáků ve školním roce 2011/2012

Na konci školního roku 2011/12 opustilo naši školu 18 žáků, kteří se přihlásili na studium na střední škole. Jedná se o 16 žáků 9. třídy a 2 žákyně 5. třídy. Nejvíce z nich, 7, bylo přijato na Gymnázium Vlašim. Podrobný přehled najdete zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozloučení s žáky 9. třídy
S koncem školního roku 2011-2012 opustilo naši základní školu 16 žáků 9. třídy. Jako každý rok si deváťáci připravili na poslední zvonění několik písniček. Ve čtvrtek 28. června tento program předvedli učitelům školy a později také svým starším i mladším spolužákům. Několik videí naleznete zde. O den později proběhlo na Městském úřadě v Trhovém Štěpánově slavnostní rozloučení s žáky letošní devítky. Proslov, kterým se loučili se školou a učiteli, si můžete přečíst zde. V obřadní síni městského úřadu ho přečetla Jitka Vávrová. Na úplný závěr se uskutečnilo neformální rozloučení s učiteli. Fotografie z posledních dvou dnů letošních absolventů jsou zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štěpánovský jarmark
Ve druhé polovině června se opět konal Štěpánovský jarmark. Letos se uskutečnil v neděli 24. června. Unie rodičů při Základní škole v Trhovém Štěpánově zde měla 3 stánky. Na prvním se prodávaly výrobky, které děti vytvořily v hodinách pracovních činností a další dárkové předměty. Ve druhém stánku si návštěvníci trhů mohli koupit pečené výrobky, které upekly dívky během hodin vaření. O třetí stánek se starali členové Žákovského parlamentu, kteří se rozhodli vybírat peníze na podporu Dětského fondu Organizace spojených národů (UNICEF). Na konto UNICEF mohli příchozí přispět zakoupením obrázků a výrobků s africkou tématikou, které žáci vyrobili ve škole nebo dobrovolným příspěvkem. Výtěžek bude použit k nákupu jedné panenky, které dělají lidé po celém světě. Jejím zakoupením se tak umožní očkování některému z afrických dětí, které by si to jinak nemohlo dovolit. O prodej na stáncích se staraly Monika Nováková, Marie Třešňáková, Kristýna Šmolíková, Markéta Drážková a Jitka Vávrová. Od 14 hodin vystoupili žáci 4. a 8. třídy v doprovodu p. uč. P. Dymáka s krátkým hudebním programem.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výlet za odměnu
Již třetím rokem se koncem června uskutečnil výlet za odměnu. Tentokrát se jeho účastníci vydali na jih Čech. Výletu se zúčastnilo 45 dětí z 1.-9. třídy (z každé třídy 5 vybraných žáků). Výlet byl pro ně odměnou za celoroční práci ve škole a za jejich výsledky, a proto byl pro tyto děti zcela zdarma. Děti nejprve navštívily zoologickou zahradu Ohrada, která se nachází nedaleko Hluboké nad Vltavou. Jedná se o nejmenší českou zoologickou zahradu, co se týče rozlohy. Poté se přeplavily přes Lipno přívozem z Frymburku do osady Frýdava a odtud se vydaly pěšky ke zřícenině hradu Vítkův kámen. Jde o gotickou zříceninu hradu na stejnojmenném vrcholu. Vítkův kámen je 2. nejvýše položenou zříceninou v České republice (1035 m n. m.). Výlet děti zakončily v Lipně nad Vltavou, kde se vydováděly na bobové dráze. Fotografie z výletu si můžete prohlédnout zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Závěrečné výlety
Červen je ve škole také ve znamení závěrečných výletů. Již jsme vás krátce informovali o výletech dětí z 1. stupně, které proběhly v květnu. Žáci 2. stupně měli své výlety naplánovány právě na červen. Žáci 6., 7. a 8. třídy strávili společně tři dny v rekreačním areálu U Starého rybníka ve Zbraslavicích. Pobyt zde byl zaměřen na různé sportovní a adrenalinové činnosti. Děti si vyzkoušely paintball, jízdu na kajacích, aquazorbing nebo lanové aktivity v tarzan parku. Výlet byl ještě zpestřen návštěvou Kutné Hory, kde si děti prohlédly světoznámou kostnici v Sedlci. Fotografie z tohoto výletu jsou zde. Vycházející žáci 9. ročníku se vydali na sever Čech do Kořenova v Jizerských horách. Jejich výlet měl turistický charakter. První den byli na exkurzi ve sklárně v Harrachově, navštívili hlubinný důl na baryt a fluorit a byli se podívat na Mumlavské vodopády. Druhý den absolvovali pěší túru z Kořenova přes Jizerský hřeben na osadu Jizerka a dále pod horu Bukovec a k soutoku Jizery s Jizerkou. Odtud se pak vrátili do Kořenova. Fotografie z výletu deváťáků jsou zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slavnostní zakončení letošního KMD
Také letos jsme činnost Klubu mladých diváků ukončili slavnostně. Připravili jsme si asi dvouhodinový program, během něhož jsme vyhlásili výsledky různých soutěží týkajících se návštěvy divadel v letošním školním roce. Hledali jsme nejelegantněji oblékaného chlapce a dívku a největšího divadelního fanouška nebo jsme zjistili, kdo měl letos nejvybranější společenské chování. Některé další soutěžní kategorie byly spíše nevážné. Ve všech soutěžích rozhodovali o pořadí členové KMD. Vyvrcholením programu byla vědomostní soutěž o historii a současnosti českého divadla, do níž postoupily tříčlenné týmy, které vytvořily nejzajímavější plakáty o pražských divadlech. Více informací a také několik fotografií z této slavnostní akce najdete zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výukové programy v rámci projektu „EU peníze školám“
Učitelé naší školy zpracovávají v rámci projektu „EU peníze školám“ výukové programy (tzv. DUM – digitální učební materiály) pro následující předměty: na 1. a 2. stupni český jazyk, matematika, anglický jazyk a informatika. Na 1. stupni se dále ještě jedná o tyto předměty: prvouka, vlastivěda a přírodověda. Výukové programy jsou zpracovány také pro předměty 2. stupně, a to německý jazyk, zeměpis, dějepis, přírodopis, fyzika, chemie, výchova ke zdraví a výchova k občanství. Již hotové programy poskytneme ostatním pedagogům základních škol v ČR na e-mailové adrese zs.tstepanov@quick.cz.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Závěrečné výlety

Ve druhé polovině května začaly letošní závěrečné výlety. Děti ze 2. a 3. třídy navštívily Sázavský klášter, který se na tři dny proměnil v pohádkový hrad. Při vstupu do areálu kláštera je přivítala včelka Mája, která je provázela všemi stanovišti. Děti si mohly vyzkoušet výrobu keramiky nebo tkaní látek, soutěžily v jízdě s trakařem, ve sklepení na ně čekaly loutky a strašidílka atd. Přitom ještě stačily plnit různé úkoly. Na konci je totiž drak odměnil drobnými cenami za jejich úspěšné splnění. Žáci z 1., 4. a 5. třídy navštívili zámek Berchtold u Prahy. Prohlédli si zámeckou expozici a park, kde jsou umístěny miniatury různých historických památek. Návštěva zámku byla doplněna o zážitkový program s bubnováním. Fotografie z těchto výletů si můžete prohlédnout zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kroužek keramiky

Ve školním roce 2012-2013 se chystáme při ZŠ Trhový Štěpánov otevřít kroužek KERAMIKY. Výuka bude probíhat jednou za 14 dní 2 vyučovací hodiny od 14.30 do 16.00. Den upřesníme v září podle rozvrhu. Veškeré pomůcky a materiál pro děti zajistí škola. Výrobky si děti odnesou domů. Cena kroužku je 490 Kč na pololetí. Kroužek povedou pí M. Naňáková (hospodářka) a pí. H. Pokorná, u nichž se případní zájemci mohou hlásit.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celostátní kolo Dějepisné olympiády
Barbora Tomaidesová z 9. třídy se po výborných výsledcích ve školním, okresním a krajském kole Dějepisné olympiády probojovala až do národního kola této soutěže, které se konalo od 28. května do 1. června v Táboře. Podmínkou účasti v celostátním kole bylo vytvoření vlastního návrhu pamětní mince o významné osobnosti našeho regionu z 19. nebo 20. století. Část Bářiny práce s jejím návrhem mince si můžete přečíst zde. Organizátoři soutěže jako obvykle vyhlásili 10 nejlepších a další účastníci se umístili na děleném 12. místě, protože na 10. místě letos skončili dva soutěžící se stejným bodovým ziskem. Přestože se Bára mezi 10 nejlepších nevešla, zaslouží si velké uznání za dosažené úspěchy nejen v této, ale i v dalších vědomostních soutěžích. Další informace o této soutěži najdete zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soutěž Čtení pomáhá
Žáci naší školy se v letošním školním roce zúčastnili charitativního projektu „Čtení pomáhá“. Cílem bylo přečíst co nejvíce knih. Po přečtení děti vyplnily na internetu krátký kontrolní test a „získaly“ tím 50 Kč, které mohly poslat na vybraný charitativní projekt. V rámci projektu proběhla i soutěž mezi třídami. Do té se přihlásili naši sedmáci, kteří v konkurenci několika stovek přihlášených škol vybojovali šesté místo. Projekt „Čtení pomáhá“ rozdělí každý rok 10 miliónů korun na dobročinné účely. Předsedou odborné poroty projektu je Zdeněk Svěrák.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Školní družina
Pobyt ve školní družině není pouhým vyplněním volného času před nebo po vyučování a hlídáním dětí. Vychovatelky připravují pro děti kromě každodenních činností větší jednorázové celodružinové akce. V květnu to byla nejprve velká hra s indiány o poklad a poslední květnový den besídka Děti dětem, během níž vystoupily děti s připraveným číslem. Každé z nich ukázalo, v čem je dobré, co umí. Byla to vlastně jakási předčasná oslava Dne dětí. Více se o činnosti školní družiny a o různých akcích v družině dozvíte zde
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klub mladých diváků
Ve 2. polovině května se uzavřela činnost Klubu mladých diváků pro letošní školní rok. Posledním představením, které jsme viděli, byla hra „Nájemníci pana Swana“ v Divadle pod Palmovkou. Předtím jsme tentokrát navštívili zahrady Pražského hradu na Malé Straně. Více se nejenom o poslední akci KMD dočtete zde a fotografie (převážně z palácových zahrad, v divadle se fotografovat nesmí) jsou zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Závěrečný koncert ZUŠ Zruč nad Sázavou
V úterý 22. května se uskutečnil závěrečný koncert žáků ZŠ Trhový Štěpánov, kteří navštěvují v budově školy předměty hudebního oboru Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou. Koncert byl zároveň spojen s výstavou prací žáků výtvarného oboru. Akce proběhla ve Spolkovém domě v Trhovém Štěpánově. Fotografie si můžete prohlédnout zde
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přihláška na Klub mladých diváků 2012/2013
Také v příštím školním roce bude naše škola pro žáky organizovat akce Klubu mladých diváků. Pokud jste nedostali přihlášku již ve škole a máte zájem jezdit do divadla, můžete se přihlásit i prostřednictvím webových stránek. Základní informace ke KMD ve školním roce 2012-2013 najdete zde a přihlášku si můžete stáhnout zde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Přihlášku na příměstský tábor si můžete stáhnout zde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vystoupení dětí ZŠ TŠ – oslava Dne matek a setkání důchodců
V pátek 11. května se v Trhovém Štěpánově konala v odpoledních hodinách oslava Dne matek, která byla spojena se setkáním důchodců. Akci pořádal Městský úřad Trhového Štěpánova. Na samém začátku vystoupily s půlhodinovým kulturním programem děti ze základní školy. Byli to žáci ze 4., 8. a 9. třídy. Několik fotografií z vystoupení si můžete prohlédnout zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klub mladých diváků

V pátek 27. dubna se uskutečnila předposlední akce letošního Klubu mladých diváků. Tentokrát jsme navštívili Divadlo ABC a představení Král Lear od W. Shakespeara. Předtím jsme ještě stihli navštívit zajímavou expozici v Muzeu Policie ČR. Více se o této akci dozvíte zde a fotografie (převážně z Muzea Policie ČR, v divadle se fotit nesmí) jsou zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exkurze Praha a Lidice

Koncem dubna se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili historické exkurze tematicky zaměřené na druhou světovou válku. Nejprve jsme v Praze navštívili Vítkov s jezdeckou sochou Jan Žižky a poté jsme zamířili do Armádního muzea, kde nás zajímala především expozice o druhé světové válce. Dále jsme v Praze byli v pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, kde je dnes Národní památník hrdinů heydrichiády. Zde jsme se dozvěděli mnoho informací o našich dějinách za Protektorátu Čechy a Morava, především o osobnosti Reinharda Heydricha a o atentátu na jeho osobu a důsledcích. V kryptě tohoto kostela se totiž ukrývali naši parašutisté po atentátu. Poté jsme jeli do Lidic u Kladna. Zde jsme si prohlédli zdejší muzeum a na úplný konec jsme absolvovali prohlídku pietního území, kde před válkou stály původní Lidice, které byly vyhlazeny nacisty roku 1942 po atentátu na R. Heydricha. Fotografie z této exkurze si můžete prohlédnout zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------

Příměstský tábor
V termínu 9.-20. července se při Základní škole Trhový Štěpánov konaly dva turnusy příměstského tábora. Prvního turnusu se zúčastnilo 20 dětí, druhého 14 dětí. Tábor organizovala škola ve spolupráci s místní TJ Sokol. Fotografie jsou zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Školní rok 2011/2012

Je za námi další školní rok. Připomeňme si krátce jeho průběh. Školní rok začal oslavou 60. výročí školy. Více se oslavě dočtete zde. Úplný přehled letošních akcí si můžete projít zde. Bohatá je fotografická část našich webových stránek. Fotografie z uplynulého školního roku jsou zde. Pobyt našich žáků na horách jsme sledovali v on-line zpravodajství zde. Několik úspěchů dosáhli naší žáci ve vědomostních soutěžích. Mezi nimi zcela jistě vyčnívají výborné výsledky Báry Tomaidesové z 9. třídy v Dějepisné a Chemické olympiádě a v Olympiádě v českém jazyce. Shrnutí letošních soutěží je zde. O bohaté činnosti Klubu mladých diváků se dozvíte zde. Akce školní družiny si můžete připomenout zde. A pokud vás zajímá pohled žáků na některé školní akce, klikněte zde. A nakonec výběr prací našich žáků je zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z činnosti školní družiny

Po celý školní rok nabízí školní družina dětem mladšího školního věku různé aktivity. Téměř každý měsíc proběhne v družině jedna celodružinová akce. Od ledna to byly následující akce: „Integrovaný záchranný systém – Policie ČR“, „Dramatizace pohádky“ nebo „Čarodějné čarování a 1. Máj“. Další akce chystají paní vychovatelky z družiny ještě na závěr školního roku. Více zajímavostí ze školní družiny se dozvíte zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dějepisná olympiáda
Naše škola bude mít v letošním roce zastoupení v celostátním kole předmětové soutěže. Bára Tomaidesová z 9. třídy se totiž probojovala do národního kola Dějepisné olympiády. Bára obsadila v krajském kole se ziskem 86 bodů 4. místo a zařadila se tak mezi úspěšné řešitele. Celostátní kolo se koná na přelomu května a června v jihočeském Táboře.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adopce na dálku
Minulý rok „adoptovala“ naše škola 14letou dívku ze západoafrické Guiney jménem Foulématou Diakité. Každý rok dostává od nás 6000 Kč. Na této částce se skládají žáci a zaměstnanci školy. V dubnu 2012 jsme od Foulématou dostali krátký děkovný dopis, jehož originál si můžete přečíst zde. Překlad je k dispozici zde a kopie jejího vysvědčení je zde. Další informace o adopci na dálku jsou zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Počítačový kurz pro Klub aktivního stáří
V Trhovém Štěpánově existuje již několik let Klub aktivního stáří, jehož členové, senioři ze Štěpánova a okolí, nezahálí ani v důchodovém věku a snaží se držet krok s dnešní moderní dobou. Oslovili proto školu, zda by se v prostorách počítačové učebně mohli pravidelně seznamovat s dnešními počítačovými technologiemi. Rozběhl se tak počítačový kurz, který probíhá již druhý rok. Návštěvníci kurzu např. poznávají internet a elektronickou poštu, učí se pracovat se složkami nebo se pokouší zvládnout všechna úskalí wordu. Minulý školní rok se na jejich výuce střídavě podíleli p. uč. J. Balšánek a pí. uč. P. Krucká. Letos je to pouze pí. uč. Krucká. Kurz probíhá každé úterý od 15 do 16 hodin. Pár fotografií z tohoto počítačového školení si můžete prohlédnout zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oblastní kolo fotbalového turnaje McDonald´s Cup-kategorie B
Ve středu 18. dubna se zúčastnili mladší žáci oblastního kola fotbalového turnaje McDonald´s Cup-kategorie B (žáci 4. a 5. třídy), který se konal ve Vlašimi. Náš tým ukončil svoje putování soutěží po dvou prohrách a jednom vítězství v základní skupině. Několik fotografií a podrobnější informace z tohoto turnaje naleznete zde
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Krajské kolo Chemické olympiády
Barbora Tomaidesová má v dubnu opravdu nabitý program. Den po úspěšném vystoupení v krajském kole Dějepisné olympiády, kde obsadila 4. příčku, se zúčastnila krajského kola Chemické olympiády. Její snažení jí tentokrát vyneslo v silné konkurenci 19. místo. Více se dozvíte po kliknutí  zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Krajské kolo Dějepisné olympiády

Barbora Tomaidesová z 9. třídy obsadila v krajském kole Dějepisné olympiády výborné 4. místo. Soutěž se konala 11. dubna na jedné z kladenských základních škol. Podrobnější informace o letošním ročníku této soutěže se dočtete zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dostali jsme dopis od prezidenta Václava Klause

První den po Velikonocích jsme v poště našli obálku odeslanou z Pražského hradu. Po otevření dopisu jsme zjistili, že se jedná o odpověď prezidenta Václava Klause na dopis dětí ze 6. třídy. Žáci 6. třídy se totiž v hodinách českého jazyka učili, jak správně napsat dopis. Téměř nikdo z nich zatím skutečný dopis nepsal, a proto se s paní učitelkou rozhodli, že napíší dopis, který pošlou nějaké významné osobnosti, nejlépe prezidentovi. Dopis žáků 6. třídy pro prezidenta je k nahlédnutí zde. A na odpověď čekali šesťáci pouze několik dní. Text dopisu pana prezidenta si můžete přečíst pod tímto článkem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okresní kolo v odbíjené dívek

V úterý 10. dubna se na ZŠ Vlašim Vorlina uskutečnilo okresní kolo v odbíjené dívek. Z naší školy se ho zúčastnil tým složený z dívek 7.-9. třídy. V konečném pořadí obsadily naše dívky 7. místo. Fotografie a další informace najdete zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vernisáž Velikonoční výstavy v Muzeu Štěpánovska

Poslední březnovou sobotu se uskutečnila v místním Muzeu Štěpánovska vernisáž tradiční Velikonoční výstavy. Otevření výstavy zpestřily kulturním programem děti ze základní školy. Na vernisáži vystoupili žáci 1., 2., 4., 5., 6. a 8. třídy. Výstava je prodejní a potrvá do 7. dubna. Jednu z jejích částí tvoří také práce s velikonoční tématikou, které vytvořili v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností žáci naší školy. Fotografie si můžete prohlédnout zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Memoriál Františka Šusty v odbíjené
V posledních letech se tradičního volejbalového turnaje „Memoriál Františka Šusty“ účastní také družstvo dívek ze Základní školy v Trhovém Štěpánově. Letošní ročník se konal 27. března. Naše dívky obsadily 7. místo. Více informací najdete zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bára Tomaidesová pokračuje v úspěšném tažení soutěžemi
Barbora Tomaidesová z 9. třídy dosáhla po vítězství v okresním kole Dějepisné a Chemické olympiády dalšího úspěchu, když v okresním kole Olympiády v českém jazyce obsadila 3. místo. Zajistila si tak účast v krajském kole již ve třetí předmětové soutěži. Další informace o letošním ročníku této soutěže se dočtete zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Změna ve vedení Unie rodičů
Na místo předsedkyně Unie rodičů rezignovala z časových důvodů paní Jana Mikešová a její místo zaujala paní Monika Beránková.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Práce žáků
Na webové stránky pravidelně doplňujeme práce žáků naší školy. Jedná se především o práce výtvarné, práce z hodin českého jazyka (slohové práce, …) a práce, které vznikly na základě výuky např. v hodinách dějepisu nebo vlastivědy. Více najdete zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dějepisná olympiáda
Jak jsme vás již informovali, žáci naší školy dosáhli výborných výsledků v okresním kole Dějepisné olympiády. Barbora Tomaidesová si vítězstvím zajistila automaticky postup do krajského kola. Tohoto kola se zúčastní také Jana Rumlerová, která vybojovala 2. místo. Smůlu měl Petr Dušek, který obsadil v okresním kole podle opravené výsledkové listiny 6. místo s 58 body. Na postup bylo nutné získat 59 bodů. Petrovi tedy utekl postup o jeden bod. Seznam účastníků krajského kola je k dispozici zde. Krajské kolo se koná ve středu 11. dubna v Kladně. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lyžařský výcvikový kurz 2012
Letošní LVK se konal od 3. do 10. března v Jizerských horách v lyžařském středisku Severák (Janov nad Nisou). Den po dni jsme v online zpravodajství sledovali počínání našich mladých lyžařů. Podrobné informace od našich zpravodajů a fotografů z hor naleznete zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barbora Tomaidesová zvítězila v okresním kole Chemické olympiády
Barbora Tomaidesová, Jitka Vávrová a Eliška Štefanicová z 9. třídy reprezentovaly naši školu na výbornou v okresním kole Chemické olympiády. B. Tomaidesová celou soutěž vyhrála, J. Vávrová byla na 3. místě a neztratila se ani E. Štefanicová na 13. místě. B. Tomaidesová si navíc vybojovala postup do krajského kola této soutěže. Více informací najdete zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z činnosti Unie rodičů
Unie rodičů při ZŠ TŠ pořádá po dobu celého roku různé akce pro děti předškolního i školního věku. Na podzim organizuje např. Drakiádu, před Vánoci již tradiční Mikulášský turnaj ve společenských hrách nebo se účastní Vánočních trhů. Na těchto akcích spolupracuje se Sokolem Trhový Štěpánov, s místní základní školou nebo s MěÚ T. Štěpánov. Zatím poslední akcí, na které se Unie rodičů spolupodílela, byl Masopust v Trhovém Štěpánov. Ten se konal první březnovou sobotu a po něm následoval Dětský karneval. Více se o Unii rodičů dočtete zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beseda v angličtině s rodilou mluvčí
Žáci 5., 6., 8. a 9. třídy měli v pátek 2. března možnost se seznámit v hodinách angličtiny s osmnáctiletou studentkou Samanthou. Její rodiče pochází z Čech, ale Samantha žije od narození s rodiči a sourozenci v USA ve státě Washington. Našim dětem vyprávěla o životě v USA a o americkém školství. Především starší děti s ní potom konverzovaly v angličtině. A jelikož Samantha ovládá jazyk svých rodičů stále velmi dobře, mohly se děti ptát i v češtině. Samanthě se v naší škole líbilo a přislíbila, že nás v brzké době opět navštíví.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okresní kolo Anglické olympiády

V okresním kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce zastupovala naši školu Jitka Vávrová z 9. třídy. A nevedla si vůbec špatně. V konkurenci 17 studentů z celého okresu obsadila velmi pěkné 6. místo. Soutěž se konala v úterý 14. února v Benešově. Další informace naleznete zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pythagoriáda

Letošní ročník Pythagoriády probíhal od prosince až do března. Poslední měsíc minulého kalendářního roku se uskutečnilo školní kolo v 6., 7. a 8. třídě a v lednu následovalo kolo okresní. V únoru pak proběhlo školní kolo v 5. třídě. V něm si s náročnými úkoly nejlépe poradila Veronika Šimková. Bodový zisk jí však nestačil na postup do březnového okresního kola. Další informace o Pythagoriádě hledejte zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beseda s nevidomým Michalem Simonem

V polovině února měly děti možnost seznámit s mladým mužem, který se jmenuje Michal Simon. Michal je od narození slepý a vyprávěl dětem o tom, jak žijí nevidomí. Dětem také ukázal různé pomůcky, které ulehčují slepým lidem život. Asi nejvíce děti zaujal speciální mobilní telefon pro nevidomé, dále podobné hodinky a nebo knihy s Braillovým písmem. Děti měly možnost si tyto pomůcky prohlédnout a vyzkoušet. Rovněž si mohly zkusit chůzi se slepeckou holí. Snad si tak zase trochu uvědomily, že být zdravý není samozřejmost, a že o své zdraví musí člověk pečovat. Fotografie z besedy jsou zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Štěpánovští žáci ovládli okresní kolo Dějepisné olympiády
Velkého úspěchu dosáhli žáci naší školy v okresním kole Dějepisné olympiády. Barbora Tomaidesová z 9. třídy soutěž vyhrála a postoupila do krajského kola. Na 2. místě se umístila Jana Rumlerová z 8. třídy a její spolužák Petr Dušek byl pátý. Také oni se stali úspěšnými řešiteli (získali více než 60% bodů) a mají právo se zúčastnit dubnového krajského kola. Organizátor soutěže však může počet účastníků omezit. Další informace si můžete přečíst zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OZNÁMENÍ RODIČŮM ŽÁKŮ ZŠ TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV

Všichni žáci ZŠ TŠ mají zakázáno používat v době vyučování a přestávek mobilní telefony, přehrávače apod. Tento zákaz platí především pro aktivity, jako je natáčení a fotografování žáků navzájem. Tímto zákazem chceme chránit soukromí žáků a zaměstnanců školy. Mobilní telefony smí žáci používat pouze v nejnutnějším případě. Pokud nebude zákaz ze strany žáků respektován a budou ho opakovaně porušovat, bude jim mobilní telefon nebo jiný přístroj odebrán a rodičům bude oznámeno, aby si majetek jejich dítěte vyzvedli po dohodě s učitelem ve škole. Toto opatření je v zájmu vzdělávání dětí a dobrého jména školy. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projektové vyučování 
Projektové vyučování je v dnešní době oblíbená metoda výuky, která spojuje teorii a praxi. Tato metoda vede k tvořivosti a vlastní činnosti žáka. Během projektu se žáci učí diskutovat, řešit problémy, samostatně zpracovávat informace nebo pracovat v týmu. Také na naší škole se snažíme zařadit projekty do vyučování a skloubit je s osvědčenými metodami výuky. Více se o projektech můžete dozvědět zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A máme první vysvědčení
Stejně jako tisíce dětí v celé České republice dostali i naši prvňáčci poslední lednový den hodnocení své práce za prvních šest měsíců ve škole v tomto roce.                                                                              pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školní kolo Chemické olympiády
Vítězkou školního kola Chemické olympiády se stala Jitka Vávrová z 9. třídy. Pomyslnou stříbrnou a bronzovou medaili získaly její spolužačky Barbora Tomaidesová a Eliška Štefanicová. Soutěže, která byla rozdělena na teoretickou a praktickou část a kontrolní test, se zúčastnilo 6 žáků z 9. třídy. Všechny úkoly zvládlo 5 účastníků. První dvě nejlepší soutěžící budou začátkem března reprezentovat naši školu v okresním kole. Další informace najdete zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ples Unie rodičů
Dne 28. 1. 2012 se konal v sokolovně v Trhovém Štěpánově ples, který jako každý rok pořádala Unie rodičů při ZŠ. K tanci i poslechu hrála již tradičně skupina Onšovanka. Letošní ples uváděly děti, a to žáci 6. a 7. třídy Iveta Veselá a Daniel Kratochvíl. Za přispění rodičů a mnohých sponzorů se podařilo získat bohatou tombolu, hlavní cenou byl LED televizor. Děkujeme tímto všem, kteří do tomboly přispěli. Zároveň děkujeme i těm rodičům, kteří se na přípravě a realizaci plesu podíleli. Letos byla sice trochu menší návštěvnost než obvykle, ale kdo přišel, určitě se dobře pobavil. Již nyní všechny srdečně zveme na ples příští, který se bude konat 9. 3. 2013. Několik fotografií z plesu si můžete prohlédnout zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tříkrálová sbírka
Počátkem ledna proběhla na celém území naší republiky tradiční Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek putuje na charitativní účely. Z naší školy pomáhali při této sbírce jako koledníci Veronika Vargová z 1. třídy, Jan Smítka ze 3. třídy, Monika Vargová ze 4. třídy, Marie Dušková a Veronika Šimková z 5. třídy, Lucie Petrásková a Tereza Vaníková ze 7. třídy, Petr Dušek z 8. třídy a Barbora Tomaidesová a Lucie Veselková z 9. třídy. Všem bychom chtěli touto cestou poděkovat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klub mladých diváků
Ve čtvrtek 12. ledna měl Klub mladých diváků na programu druhou letošní akci. Před vlastním představením se členové KMD zúčastnili zajímavé exkurze v tiskárně EUROPRINT a navštívili Petřínskou rozhlednu a Zrcadlové bludiště. Samotné představení v Divadle Na Prádle se jmenovalo „I motýli jsou volní“. Více informací se dozvíte zde a fotografie jsou k dispozici ve fotogalerii.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktivity ve školní družině
Po celý školní rok nabízí školní družina pestrou nabídku různých aktivit. Ani během listopadu a prosince paní vychovatelky s dětmi ve školní družině nezahálely. Před Vánocemi proběhly následující celodružinové akce: „Svatba“, „Čertovská diskotéka“ a „Vánoční besídka“. Více se o činnosti školní družiny dozvíte v rubrice se stejným názvem.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Školní kolo Olympiády v českém jazyce
Školní kolo Olympiády v českém jazyce proběhlo v naší škole ve čtvrtek 8.12. Soutěže se zúčastnili zájemci z řad žáků 8. a 9. třídy. Nejvíce bodů nakonec získala Barbora Tomaidesová z 9. třídy, která tak postoupila do okresního kola, jenž se uskuteční v druhé polovině března na SOŠ Benešov. Na dalších „medailových“ místech skončily Jitka Vávrová a Eliška Štefanicová, obě rovněž z 9. třídy. Další informace o této vědomostní soutěži jsou zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soutěž „VANDR 2011“

Žákyně z 9. třídy Dagmar Charvátová, Eliška Štefanicová a Barbora Tomaidesová se zúčastnily soutěže s názvem „VANDR 2011“. Tuto soutěž vyhlásila Střední škola cestovního ruchu v Benešově a byla zaměřena na znalosti našeho regionu. Děvčata z 9. třídy byla nejlepší ze všech zúčastněných týmů z benešovského okresu v základním kole a po finálovém kole nakonec obsadila konečné 2. místo. Více informací o této soutěži si můžete přečíst zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vernisáž výstavy Peruánské betlémy v Muzeu Štěpánovska

Muzeum Šěpánovska připravilo v předvánočním čase tématickou výstavu s názvem „Peruánské betlémy“. Vernisáž výstavy proběhla v sobotu 10. prosince a kulturní vložkou ji zpestřily děti 6. a 7. třídy základní školy, které si pod vedením pí. uč. O. Mládkové připravily a předvedly několik vánočních písní. Tato prodejní výstava je otevřena od 11. do 18. prosince. Fotografie, především z vystoupení našich dětí, najdete zde
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mikulášský turnaj Unie rodičů
Unie rodičů pořádá každý rok před Vánocemi Mikulášský turnaj ve stolních hrách. Letos se tento turnaj konal v sobotu 3. prosince ve štěpánovské sokolovně. Děti soutěžily v různých hrách jako např. dáma, šachy, karetní hry, pexeso atd. Kromě soutěží připravovali rodiče s dětmi různé výrobky (perníčky, svícny, vánoční ozdoby, …) pro Vánoční trhy, které se v Trhovém Štěpánově konají 17. prosince. Fotografie z Mikulášského turnaje jsou zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezentační CD Základní školy v Trhovém Štěpánově

Naše škola vydala po oslavě 60. výročí otevření školy prezentační CD, které obsahuje:
-fotografie z historie školy, především fotografie tříd a učitelských sborů, dále fotografie z výuky, z mimoškolní činnosti žáků, z mateřské školy a další
-fotografie ze současnosti školy formou počítačové prezentace
-fotografie a videa z oslav výročí
-další počítačové prezentace
-sborník vydaný u příležitosti 60. výročí školy rozšířený o seznam absolventů 
Toto CD je stále možné zakoupit ve škole. Cena je 50 Kč. Dále je možné zakoupit ve škole sborník vydaný u příležitosti zmiňovaného výročí. Jeho cena je 70 Kč. V případě Vašeho zájmu napište na e-mail mplusv@seznam.cz, uveďte Vaše jméno a adresu a způsob doručení (poštou na dobírku, osobní vyzvednutí ve škole, v případě blízké vzdálenosti osobní doručení). Více informací o oslavě 60. výročí školy najdete zde. Fotografie jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ekocentrum Vlašim
Také v letošním školním roce budou děti navštěvovat ekologicky zaměřené výchovné programy vlašimského ekocentra. Jako první se k vlašimským ochranářům vydaly děti z 5. třídy, které se poslední listopadový den zúčastnily programu s názvem „Svět barev“. Fotografie si můžete prohlédnout zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klub mladých diváků
Také v letošním roce funguje na štěpánovské škole Klub mladých diváků, který má v naší škole více než 20letou tradici. I letos uvidí přihlášení žáci z 5.-9. třídy čtyři divadelní představení ve vybraných pražských divadlech. Poprvé jsme byli s KMD v Praze v pátek 18. listopadu. Před představením proběhla prohlídka letiště Ruzyně a poté následoval muzikál Quasimodo v Divadle Hybernia. Více informací o první letošní akci KMD najdete zde a několik fotografií si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Školní kolo Dějepisné olympiády
V úterý 8. listopadu proběhlo školní kolo letošního ročníku Dějepisné olympiády. Nejlépe si s náročnými úkoly, které se týkaly numizmatiky, poradila Barbora Tomaidesová z 9. třídy. Na druhém místě skončila Kateřina Boušková z 8. třídy a třetí byl Petr Dušek rovněž z 8. třídy. Úspěšnými řešiteli, kteří dosáhli alespoň 60% bodů, se stali další 4 žáci. Soutěže se zúčastnilo 23 žáků 7.-9. třídy. Další podrobnosti najdete zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lampiónový průvod
Unie rodičů pořádá každoročně ve spolupráci se Základní školou Trhový Štěpánov lampiónový průvod. Ani letošní rok nebyl výjimkou. Lampiónový průvod spojený s tradičním ohňostrojem a zábavou pro děti se uskutečnil začátkem listopadu. Více se o Unii rodičů při ZŠ a její činnosti dozvíte ve stejnojmenné rubrice. Několik fotografií z lampiónového průvodu si můžete prohlédnout zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lyžařský výcvikový kurz
Letošní lyžařský výcvikový kurz se uskuteční v termínu 3. – 10. března 2012. Místem jeho konání je jako obvykle lyžařské středisko Severák v Janově nad Jizerou v Jizerských horách. Více informací najdete zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plavecký výcvik 2. třídy
V říjnu a v listopadu proběhl letošní plavecký výcvik žáků 2. třídy. Ti absolvovali 5 lekcí v krytém plaveckém bazénu ve Vlašimi. Jak to druhákům šlo, se můžete přesvědčit zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Činnost školní družiny
Během října proběhly ve školní družině dvě celodružinové akce. Nejprve to byla akce s názvem Doprava zaměřená na seznámení dětí s Integrovaným záchranným systémem. Koncem měsíce se uskutečnila oslava svátku Halloween. Více se o činnosti školní družiny dozvíte zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drakiáda 2011
Každoroční podzimní Drakiáda, kterou pořádá v Trhovém Štěpánově Unie rodičů ve spolupráci s místním Sokolem, se uskutečnila v neděli 2. října. Fotografie z této akce a další informace o činnosti Unie rodičů najdete v rubrice s názvem „Unie rodičů“.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oslava 60. výročí školy v regionálním tisku
V Benešovském deníku byl v úterý 4. října 2011 otištěn článek o oslavě 60. výročí školy, jehož autorkou je zástupkyně ředitelky školy paní Hana Podhadská. Při krácení článku zaměstnanci Benešovského deníku však došlo k chybám v jeho obsahu, za které nenese odpovědnost autorka článku. Celý článek v původní nekrácené podobě si můžete přečíst zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výroční zpráva za školní rok 2010/2011
Výroční zprávu za uplynulý školní rok si můžete přečíst zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žákovská samospráva
Již třetím rokem funguje na naší škole žákovská samospráva. Jako v předchozích letech si děti ve 4.-9. třídě nejprve zvolily své zástupce do Žákovské rady, jejíž noví členové si stejně jako loni zvolili za svou předsedkyni Markétu Drážkovou z 8. třídy. Její zástupkyní se stala Jana Svobodová ze 7. třídy. Více informací o žákovské samosprávě najdete zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasování žáků 2. třídy na čtenáře
V pondělí 3. října se v Městské knihovně v Trhovém Štěpánově uskutečnilo slavnostní pasování žáků 2. třídy na čtenáře. Děti z druhé třídy musely nejprve prokázat, že už skutečně umí číst a poté byly symbolicky pasovány na čtenáře. Zároveň obdržely čokoládovou medaili a čtenářský průkaz. Z knihovny si tak mohly vypůjčit svou první knihu. Akci připravily pracovnice knihovny paní Ludmila Kornová a paní Jana Vlasáková. Fotografie jsou k nahlédnutí zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oslava 60. výročí otevření nové školy v Trhovém Štěpánově

V sobotu 24. září se uskutečnila oslava 60. výročí štěpánovské školy, která byla spojena s oficiálním otevřením moderního sportovního areálu, který vznikl v první polovině roku 2011 na místě bývalé školní zahrady. Více informací se dočtete zde. Fotografie si můžete prohlédnout zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soutěž k 60. výročí školy v Trhovém Štěpánově

V souvislosti s oslavou 60. výročí otevření nové školní budovy v Trhovém Štěpánově vyhlásila naše škola soutěž ve znalostech z historie školství v Trhovém Štěpánově. S vědomostním testem, který obsahoval 15 otázek, si nejlépe poradili manželé Kaletovi z Trhového Štěpánova, paní Anna Hrdinová rovněž z Trhového Štěpánova, paní Marta Jechová z Prahy, paní Jana Svobodová z Tehova, pan Zdeněk Zeman z Tehova, pan Lukáš Exner z Hulic a tři současní žáci: Jana Svobodová (7. třída) z Trhového Štěpánova, Jana Rumlerová (8. třída) z Keblova a Adam Exner (8. třída) z Hulic. Všichni jmenovaní měli plný počet 15 bodů. O bod méně získali manželé Hotovcovi ze Zvoleněvsi a Petr Dušek (8. třída) z Dubějovic. Všichni byli odměněni knižními cenami během slavnostního zahájení oslavy. Zadání otázek se správným řešením si můžete prohlédnout zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oslava 60. výročí školy na webových stránkách České televize

O blížící se oslavě 60. výročí Základní školy v Trhovém Štěpánově se můžete dočíst i na webových stránkách České televize. Článek je k dispozici zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Začátek školního roku v 1. třídě                                                                              pokračování...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktualizace rubrik
Se začátkem nového školního roku jsme doplnili všechny rubriky o nové a aktuální informace. Jedná se o rubriky „současnost školy“, „kontakty“, „zaměstnanci“, „organizace školního roku“, „kalendář akcí“, „KMD + KMČ“, „výchovný poradce“ a „rada školy“. V nejbližší době doplníme o nové informace také rubriky „soutěže a úspěchy“, „žákovská samospráva“ a „unie rodičů“. Zcela nová je rubrika o „historii školy“. Zájemci mají dále možnost nahlédnout do jídelního lístku na každý týden. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podpora zdravého životního stylu dětí

Také v letošním roce bude ve škole probíhat projekt „Ovoce do škol“, v jehož rámci budou děti 1.-5. třídy dostávat jednou měsíčně zdarma ovoce. Děti si dále mohou kupovat dotované mléko v rámci projektu „Školní mléko“. Prodávat ho bude opět paní Musilová v prostorách kuchyňky v úterý a ve čtvrtek během velké přestávky. Škola se dále chystá zapojit do nového projektu na podporu zdravého životního stylu dětí. Projekt s názvem „Zdravá škola“ bude probíhat po celý školní rok a povede ho výživový poradce Bc. Petr Jež z Benešova. Účast na projektu je dobrovolná. Bližší informace o tomto projektu se děti dozví v nejbližší době. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2011/2012
V letošním školním roce budou platit podobná pravidla pro přijímání žáků na SŠ a SOU jako uplynulý školní rok. Žáci 9. ročníku si budou moci podat tři přihlášky. Poslední termín podání přihlášek je čtvrtek 15. března 2012. První kolo přijímacího řízení proběhne 22.4.-7.5. 2012. O případném druhém kole rozhodne ředitel příslušné SŠ nebo SOU. Podrobnější informace k přijímacímu řízení na střední školy a střední odborná učiliště najdete zde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt Středočeského kraje „Žákovské jízdné zdarma“ pro rok 2011/2012
Také ve školním roce 2011/2012 bude žákům ze Středočeského kraje poskytováno žákovské jízdné zdarma. Podmínky se proti minulému školnímu roku nezměnily. Základní informace najdete zde. Formuláře k projektu „Žákovské jízdné zdarma“ si můžete stáhnout zde. Další podrobnější informace k tomuto projektu najdete na stránkách Středočeského kraje.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstavba sportovního areálu u školy
V lednu 2011 začala na bývalé školní zahradě výstavba sportovního areálu, kterou zajišťoval Městský úřad Trhového Štěpánova a spolu s městem Trhový Štěpánov ji financoval Fond rozvoje obcí Středočeského kraje. Součástí nově vzniklého sportovního zařízení jsou tři hřiště na míčové hry, beach volejbalový kurt, atletická dráha s doskočištěm, ohniště a další atrakce především pro děti. Současně se stavbou sportovního areálu proběhla také odpovídající rekonstrukce sociálního zařízení (sprchy, záchody,…) u tělocvičny v prostorách školy. Práce byly dokončeny začátkem letních prázdnin. Fotografie dokumentující vznik tohoto sportovního areálu najdete zde.

 


 

 

úřední e-deska

Projekt MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EU peníze školám

Cool pedagog

jídelní lístek

jídelní lístek

60 LET ZŠ TŠ

práce žáků

videa

fotografie 2007-2018

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012


školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009
Výlet 1.+2.tř. Jihlava
školní rok 2007/2008
projekty