naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
dokumenty
organizace šk. roku
kalendář akcí
školní družina
škola očima dětí
KMD
LVK - hory
školní poradenské pracoviště
žákovská samospráva
inkluzivní vzdělávání
a asistence
fotogalerie
napsali o nás
zájmová činnost
soutěže a úspěchy
projekty
rada školy
unie rodičů
perličky
sportoviště při ZŠ
Město Trhový Štěpánov
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

archiv aktualit - 2016/2017

Malá promoce žáků 9. třídy
Poslední den tohoto školního roku se v sále Městského úřadu Trhový Štěpánov uskutečnilo rozloučení s žáky letošní 9. třídy. Slavnostnímu ukončení povinné školní docházky byli přítomni pan starosta s paní místostarostkou, učitelé, rodinní příslušníci deváťáků a také jejich přátelé. Přejeme jim, aby se jim na jejich nové škole opravdu dařilo a vzpomněli si někdy i na tu svou, dnes už bývalou základní školu. Fotografie si můžete prohlédnout zde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Umístění vycházejících žáků
Ve školním roce 2016/17 bylo na střední školy a na střední odborná učiliště přijato 22 žáků naší školy. Nejvíce z nich bylo přijato na Střední průmyslovou školu Vlašim, na Gymnázium Vlašim a na Obchodní akademii Vlašim. Podrobný přehled najdete zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Školní akademie 2017
Koncem června se uskutečnila ve štěpánovské sokolovně Školní akademie. Pro diváky byl připraven více než dvouhodinový pestrý program, během něhož předvedly děti z naší školy svůj talent, u mnohých doposud pečlivě skrytý. Více se dozvíte zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vystoupení žáků ZŠ na Štěpánovském jarmarku
V sobotu 24. června se uskutečnil tradiční Štěpánovský jarmark. Jeho odpolední program zpestřily svým vystoupením děti ze základní a mateřské školy. Byli to Adéla Veselá z mateřské školy, Viktorka Brožová a Karolína Veselá (2. třída), Anna Bernášková (3. třída), Jonáš Hromas a Kristýna Mendová (4. třída), Tereza Kolářová, Pavlína Kupsová, Valerie Svobodová a Barbora Voslářová (5. třída). Fotografie najdete zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve vodě nežijí jen vodníci
Ve středu 14. června uspořádali rybáři ze Soutic pro děti 1. a 4. třídy akci zaměřenou na propagaci rybářství a ochranu životního prostředí. Tato akce se neodehrávala ve třídách nebo na plakátech, ale na březích rybníka v Souticích. Děti měly možnost si vše osahat a vyzkoušet v praxi, protože jedině tak opravdu zjistí, jestli je rybaření zajímá. K jejich velké radosti dostaly do ruky i pruty, které po vytažení z vody nebyly rozhodně prázdné. Děti si odnesly domů diplom, tašku s odměnami a hodně zážitků. Fotografie si můžete prohlédnout zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klub mladých diváků
Činnost KMD v tomto roce byla ukončena až v červnu. Počtvrté a naposledy jsme navštívili Prahu ve středu 14. června. Nejprve jsme byli na krátké prohlídce Pražského hradu a potom jsme se vydali po Královské cestě (i když v opačném směru) až na náměstí Republiky. Odtud to je už blízko do Divadla v Dlouhé. Zde jsme zhlédli představení Lucerna od Aloise Jiráska. Více informací najdete zde a fotografie z posledního letošního „klubu“ jsou zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sbírka plyšáků
Začátkem 2. pololetí se naše škola z podnětu paní Petry Matznerové z Kladrub zapojila do sbírky plyšáků, které používají hasiči při výjezdech, kde jsou bohužel občas účastníky nehod i děti. Plyšáky dávají dětem na uklidnění a odvedení jejich pozornosti. Děti z naší školy přinesly více než 160 plyšáků, které paní Matznerová předala na hasičské stanici Jinonická, Praha 5, kde si je převzal jeden z hasičů – pan Aleš Filip. Hasiči dostávají na začátku roku přiděleno 30 plyšáků – soptíků, kteří jsou ale brzy rozdáni. Plyšáci z naší školy se tak dostali na správné místo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt „Na vlastní kůži“
Cílem akce „Na vlastní kůži“, které se zúčastnili první červnový den žáci 8. a 9. třídy na RÚ Kladruby, bylo zvýšení informovanosti dětí o možnostech vzniku úrazů a jejich následcích. Žáci se seznámili s příčinami úrazů, s důležitostí nepřeceňování vlastních sil při sportu, s nezbytností používání ochranných pomůcek, s vlivem alkoholu a drog na chování člověka v souvislosti s úrazy. Na vlastní kůži si mohli vyzkoušet jízdu na mechanických nebo elektrických vozících a mohli na nich absolvovat překážkovou dráhu napodobující obtíže vozíčkáře ve městě. Vzhledem k nastávajícím prázdninám byl důraz kladen na varování před skoky po hlavě do neznámé vody a vzniklým následkům, které jsou po tomto úrazu nejzávažnější. Součástí návštěvy Rehabilitačního ústavu Kladruby byla také krátká prohlídka areálu. Fotografie z akce jsou zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasování prvňáčků na čtenáře
V úterý 23. května se v Městské knihovně v Trhovém Štěpánově uskutečnilo pasování žáků 1. třídy na čtenáře. Děti z 1. třídy se však ocitly v království se zakletou princeznou, kterou musely osvobodit tím, že přečetly krátkou básničku. Poté byly slavnostně pasovány na čtenáře. Fotografie jsou zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopravní výchova na 1. stupni
Na jaře letošního školního roku absolvovali žáci 1.-4. třídy kurz dopravní výchovy. Děti z 1. a 2. třídy byly na dopravním hřišti v Bystřici u Benešova a jejich starší spolužáci zase na dopravním hřišti ve Zruči nad Sázavou. Fotografie si můžete prohlédnout zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pohár rozhlasu
Okresní kolo atletické soutěže družstev Poháru rozhlasu se uskutečnilo v první polovině května ve Vlašimi. V kategorii mladších žáků (6.+7. třída) se družstvo chlapců umístilo na 9. místě. Ve starší kategorii (8.+9. třída) skončil jak chlapecký, tak i dívčí tým na 6. místě. Více informací najdete zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nová školní družina

V úterý 2. května byly po dlouhodobé rekonstrukci otevřeny nové prostory školní družiny. Fotografie ze slavnostního otevření za přítomnosti vedení obce a fotografie z nové školní družiny jsou zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrskové kolo McDonald´s Cup

Poslední dubnový týden se tým mladších chlapců složený ze žáků 1.-5. třídy zúčastnil okrskového kola fotbalového turnaje McDonald´s Cup, který se konal ve Vlašimi. Naši mladí fotbalisté bohužel nedokázali postoupit do okresního kola. Více informací naleznete zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exkurze do Terezína
V polovině dubna se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili exkurze do Terezína, který se nechvalně zapsal do našich dějin během druhé světové války. Po úvodním semináři k problematice Terezína a druhé světové války absolvovaly děti prohlídku Muzea ghetta a části Terezína. Po obědě následovaly workshopy s názvem „Školákem v protektorátu“ (9. třída) a „Efekt přihlížejícího“ (8. třída), během nichž se žáci seznámili s životem v našich zemích za druhé světové války. Závěr exkurze vyplnila prohlídka Malé pevnosti, která sloužila za války jako vězení pražského gestapa. Fotografie z této exkurze si můžete prohlédnout zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevence na ZŠ
V letošním školním roce jsme ve spolupráci s organizací Magdaléna o.p.s. připravili rozsáhlejší projekt preventivních programů pro žáky 2. stupně. Více informací a fotografie jsou zde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška na příměstský tábor 2017 zde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okresní kolo Chemické olympiády
Počátkem března se v Benešově uskutečnilo okresní kolo Chemické olympiády, kterého se ze ZŠ Trhový Štěpánov zúčastnili dva žáci 9. třídy Štěpán Neděla a Kristýna Kulíčková. Lépe si vedla K. Kulíčková, která obsadila 9. místo. Š. Neděla skončil hned za ní. Další informace jsou zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Online zpravodajství z hor
Letošní lyžařský výcvikový kurs se konal od 18. do 25. února na tradičním místě, tedy ve skiareálu Severák v Jizerských horách. Počínání mladých lyžařů jsme sledovali každý den zde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sbírka plyšáků
Žáci naší školy se v únoru 2017 zapojili do sbírky plyšáků, která proběhla ve prospěch Hasičského záchranného sboru Praha. Tyto hračky jsou využívány HZS při dopravních nehodách a jiných jejich zásazích, jejímiž účastníky mohou být i děti, a slouží ke zmírnění psychických následků těchto nešťastných událostí. Nejvíce se do sbírky zapojili žáci 1. stupně, kteří oželeli své měkoučké mazlíčky, aby pomohli dobré věci. Jsou to: Tereza Barešová, Jan Štolle a Jan Vosecký (1. třída), Viktorka Brožová a Lukáš Boušek (2. třída), Eliška Fialová, Anna Bernášková, Lucie Chvojková, Magda Paťhová, Nela Setničková, Markéta Mastíková a Eliška Čermáková (3. třída), Václav a Tereza Vladykovi (1. a 4. třída), Helena Koišová a Veronika Vargová (6. třída) a Adam Boušek (8. třída). Celkem děti přinesly více než 160 plyšáků. Jsme moc rádi, že děti dovedou myslet i na ty, kteří potřebují pomoc. Všem dárcům děkujeme.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Školní kolo Chemické olympiády
Školního kola Chemické olympiády se obvykle účastní zájemci z řad žáků 9. třídy. Letos z nich byl nejlepší Štěpán Neděla, který se svoji spolužačkou Kristýnou Kulíčkovou postoupil do okresního kola. Více informací, nejen o školním kole této přírodovědné soutěže, naleznete zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klub mladých diváků
Třetí akce letošního KMD proběhla v polovině února. Hlavním bodem programu naší návštěvy Prahy bylo divadelní představení „Jak je důležité býti (s) Filipem“ v Divadle pod Palmovkou. Další informace najdete zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okresní kolo Olympiády v českém jazyce
Začátkem února se uskutečnilo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Štěpánovskou školu zde zastupovali žáci 9. třídy Štěpán Neděla a Adéla Vilímovská. Oba získali stejný počet bodů a podělili se o 17. místo. Více zde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Používání mobilních telefonů ve škole
Upřesněná pravidla pro používání mobilních telefonů ve škole najdete zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okresní kolo Dějepisné olympiády
Letos proběhlo okresní kolo Dějepisné olympiády již 16. ledna. Z naší školy se ho zúčastnili tři nejúspěšnější žáci školního kola. Z nich byl nejlepší Štěpán Neděla z 9. třídy, který obsadil velmi pěkné 6. místo. Další informace najdete zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vánoční trhy v ZŠ TŠ
V pátek 16. prosince se v naší škole opět konaly Vánoční trhy. Stejně jako v předchozích dvou letech si mohli návštěvníci trhů zakoupit vánoční výrobky našich žáků. Další informace a fotografie najdete zde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Školní kolo Olympiády v českém jazyce
Školního kola Olympiády v českém jazyce, které se konalo koncem listopadu, se zúčastnilo 23 žáků z 8. a 9. třídy. Vítězkou se stala Adéla Vilímovská z 9. třídy. Více informací najdete zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jízdné zdarma končí
Od školního roku 2016/2017 přestane Středočeský kraj proplácet takzvané žákovské jízdné. O ukončení programu Stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy rozhodli krajští radní v souladu se svým programovým prohlášením na zasedání v úterý 22. listopadu. Dosud nevypořádané žádosti podané do projektu za školní rok 2015/2016 budou dovypořádány v průběhu první poloviny roku 2017.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadace Dobrý anděl
Naše škola se rozhodla připojit k podpoře nadace Dobrý anděl, která finančně podporuje děti se závažným onemocněním. Děti mohou sbírat víčka od plastových lahví, které se potom zpeněží a získané peníze dostane zmiňovaná nadace. Další informace o tomto charitativním projektu najdete také zde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klub mladých diváků
Druhá letošní akce KMD se uskutečnila 20. listopadu. Tentokrát jsme byli v Národním divadle, kde jsme viděli baletní představení Čarodějův učeň. Další informace jsou zde a fotografie si můžete prohlédnout zde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Školní kolo Dějepisné olympiády
V polovině listopadu se na naší škole uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády. Téma letošního ročníku je zaměřeno na vládu Habsburků v 18. století. Ve školním kole obsadila 1. místo Nikola Štiková z 8. třídy a za ní se umístili na děleném 2. místě Jakub Kučera a Štěpán Neděla z 9. třídy. Další informace najdete zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turnaj v sálové kopané
Ve středu 9. listopadu se v Benešově uskutečnilo jedno ze základních kol soutěže v sálové kopané, kterého se zúčastnil také tým ZŠ Trhový Štěpánov, složený převážně z žáků 8. a 9. třídy. Po výborných výkonech obsadili naši mladí fotbalisté 2. místo. Více informací najdete zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznávací zájezd do Salzburgu
Žáci, především 2. stupně, mají možnost se přihlásit na poznávací zájezd do Salzburgu, který pořádá ZŠ a MŠ Zdislavice. Zájezd se koná 20.4. 2017 a případný předběžný zájem je potřeba nahlásit zhruba do poloviny listopadu. Podrobnější informace jsou zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lyžařský výcvikový kurz 2017

V letošním školním roce se lyžařský výcvikový kurz uskuteční v termínu 18.-25.2. 2017 opět v lyžařském areálu Severák. Informace o LVK najdete zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Den otevřených dveří
U příležitosti 65. výročí otevření současné školní budovy v Trhovém Štěpánově se v pátek 7. října v odpoledních hodinách uskutečnil Den otevřených dveří, který byl spojen s výstavou výtvarných prací žáků a valnou hromadou Unie rodičů při ZŠ Trhový Štěpánov. Více najdete zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017
Shrnutí základních informací k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2016/2017 najdete zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klub mladých diváků
Také ve školním roce 2016/2017 funguje na naší škole Klub mladých diváků. Letos se přihlásilo rekordních 46 zájemců o divadelní umění. První akce letošního KMD se uskutečnila počátkem října. Po návštěvě Muzea Policie České republiky následovalo představení Želary v Divadle Rokoko. Více informací najdete zde a fotografie, především z Muzea Policie, si můžete prohlédnout zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Školní mléko
Také v letošním roce se naše škola zapojila do projektu Mléko do škol, v jehož rámci si žáci mohou zakoupit dotované mléko různých příchutí (jahoda, vanilka, banán, malina, kakao). Mlíčka se budou prodávat každé úterý a čtvrtek ráno od 7.40 do 8.00 v prostorách malé školní družiny. Prodej začíná 18. října. O jejich prodej se v tomto školním roce stará pí uč. Špirková. Cena jednoho balení je nadále 5 Kč. Na první období od 18. října do 15. prosince je možné si předobjednat mléko za 85 Kč.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilní telefony
Upozorňujeme, že dle dodatku ke Školnímu řádu žák nesmí používat mobilní telefon ve vyučovacích hodinách. Dále byl vydán zákaz konzumace energetických nápojů v budově školy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okresní kolo Atletické všestrannosti-1. stupeň
Ve druhé polovině září proběhlo okresní kolo Atletické všestrannosti, určené pro žáky 1. stupně. Ze štěpánovské školy se do něho zapojily dva týmy, přičemž lepšího výsledku dosáhl tým „A“, který byl klasifikován na velmi pěkném 7. místě. Soutěže se zúčastnilo 16 družstev z okresu Benešov. Další informace najdete zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exkurze do Kutné Hory
V pátek 23. září se zájemci z řad žáků 7.-9. třídy zúčastnili historické exkurze do Kutné Hory. Nejprve si prohlédli gotickou katedrálu sv. Barbory. Poté byli ve Vlašském dvoře, kde se ve středověku razily mince. Na závěr navštívili středověký důl, kde se těžilo stříbro. Fotografie z této exkurze jsou zde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,
vzhledem k okolnostem, které nastaly kolem našeho požadavku každoročního lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti Vašich dětí, jsem nucena přistoupit k následujícím změnám. Potvrzení již nebudu vyžadovat, ale prosím Vás o nahlášení jakékoliv změny zdravotního stavu dítěte. 
Potvrzení jsem vyžadovala z důvodu ochrany zdraví dětí, nešlo o žádný alibismus. Hodně škol postupuje stejným způsobem. 
Věřím, že vše bude vyřešeno ke spokojenosti obou stran a v zájmu ochrany zdraví Vašich dětí. Všem těm, kteří potvrzení již mají, se omlouvám za způsobené potíže, vstřícně nabízím individuální řešení problému.

Děkuji za pochopení. 
Mgr. Květa Kuželová, ředitelka školy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

První den ve škole
Ve čtvrtek 1. září zasedlo do školních lavic také 22 prvňáčků ve štěpánovské škole. Fotografie z jejich prvního školního dne si můžete prohlédnout zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seznam sešitů pro školní rok 2016/2017
Na konci školního roku 2015/2016 obdržely všechny děti od třídních učitelů přehled sešitů, které si mají během prázdnin zajistit na školní rok 2016/2017. Konkrétní seznam si můžete stáhnout také zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klub mladých čtenářů
Naše škola je dlouhodobě zapojena do činnosti Klubu mladých čtenářů. Ve spolupráci s nakladatelstvími Fragment a Albatros a prostřednictvím KMČ nabízíme žákům knižní novinky těchto vydavatelství. Žáci mají možnost si vybrat zpravidla 4x do roka (na začátku školního roku, před Vánocemi, na jaře a koncem školního roku) z aktuálních katalogů zmiňovaných nakladatelství. U nakladatelství Albatros je možné si vybrat knihy i ze starších katalogů. Činnost KMČ na naší škole probíhá i letos obdobně jako v předchozích letech. Objednávku potvrzenou rodiči odevzdají děti důvěrníkovi KMČ, kterým je na naší škole pí uč. Hana Früblingová. Ta pak všechny knihy hromadně objedná a zajistí jejich předání dětem. Nabídka knih je také na webových stránkách www.kmc.cz. Stačí si jen vybrat a oznámit to důvěrníkovi KMČ. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ovoce do škol
Také v letošním školním roce je naše škola zapojena do projektu „Ovoce do škol“. V jeho rámci dostávají žáci prvního stupně každý týden ovoce nebo zeleninu. Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela ZDARMA všichni žáci 1. – 5. tříd. Cílem tohoto projektu je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce a zeleniny, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyky ve výživě dětí, zlepšení zdravotního stavu mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stipendium na dojíždění do školy zdarma
Také koncem druhého pololetí si žáci mohou podat žádost o stipendium Středočeského kraje na dojíždění zdarma do školy. Týká se to pouze dětí dojíždějících do školy autobusem nebo vlakem. Škola pouze potvrdí žádost a vyplní počet dní, které dítě chodilo ve 2. pololetí do školy. Vše ostatní si musí zařídit zákonný zástupce sám. Žádost lze podat na podatelně Středočeského kraje do 16.9. 2016. Žádost si můžete stáhnout zde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizace školního roku 2016/2017
V následujícím školním roce budou pohyblivé jarní prázdniny pro okres Benešov od 6. do 12. března. Podrobný rozpis prázdnin ve školním roce 2016/2017 je zde.


 

úřední e-deska

Projekt MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EU peníze školám

Cool pedagog

jídelní lístek

jídelní lístek

60 LET ZŠ TŠ

práce žáků

videa

fotografie 2007-2018

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012


školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009
Výlet 1.+2.tř. Jihlava
školní rok 2007/2008
projekty