naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
dokumenty
organizace šk. roku
kalendář akcí
školní družina
škola očima dětí
KMD
LVK - hory
školní poradenské pracoviště
žákovská samospráva
inkluzivní vzdělávání
a asistence
fotogalerie
napsali o nás
zájmová činnost
soutěže a úspěchy
projekty
rada školy
unie rodičů
perličky
sportoviště při ZŠ
Město Trhový Štěpánov
registr oznámení
napište nám
autor stránek




 

projekty - celoškolní projekty


PROJEKT EU – PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt EU peníze školám je financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro Konkurenceschopnost (OP VK). Jeho cílem je zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách a podpora rozvoje oblastí, které se na základě mezinárodních šetření dlouhodobě ukazují v rámci vzdělávání na základních školách v ČR jako problematické.

Bylo vybráno těchto 7 témat:
• čtenářská a informační gramotnost
• cizí jazyky
• využívání ICT
• matematika
• přírodní vědy
• finanční gramotnost
• inkluzivní vzdělávání

Z nich si každá škola vybrala vlastní prioritní témata. Finanční podpora se vztahuje pouze na školy sídlící mimo hlavní město Prahu. O finanční dotaci mohla požádat každá škola předložením projektové žádosti. Doba trvání projektu je 30 měsíců (na naší škole od 1.9. 2010 do 28.2. 2012). Hlavním cílem projektu na štěpánovské škole je tvorba nových vzdělávacích programů, jejich začlenění do výuky, zlepšení materiálního vybavení školy (nové knihy v žákovské knihovně, počítač a projektor s plátnem v každé třídě,...) a zvýšení erudovanosti pedagogů účastí na vzdělávacích akcích (školení, semináře). Učitelé naší školy zpracovali v rámci projektu výukové programy (tzv. DUM – digitální učební materiály) pro následující předměty: na 1. a 2. stupni český jazyk, matematika, anglický jazyk a informatika. Na 1. stupni se dále ještě jedná o tyto předměty: prvouka, vlastivěda a přírodověda. Výukové programy jsou zpracovány také pro předměty 2. stupně, a to německý jazyk, zeměpis, dějepis, přírodopis, fyzika, chemie, výchova ke zdraví a výchova k občanství. Na vzniku těchto programů se podílelo 12 pedagogických pracovníků naší školy. Hotové programy poskytneme ostatním pedagogům základních škol v ČR na e-mailové adrese zs.tstepanov@quick.cz nebo můžete kontaktovat jejich autory. Obecné informace o tomto projektu naleznete ZDE.

VÝUKOVÉ PROGRAMY (DUM)

VÝUKOVÉ PROGRAMY ČESKÝ JAZYK – 1. STUPEŇ
VÝUKOVÉ PROGRAMY ČESKÝ JAZYK – 1. STUPEŇ
VÝUKOVÉ PROGRAMY MATEMATIKA – 1. STUPEŇ
VÝUKOVÉ PROGRAMY MATEMATIKA – 1. STUPEŇ
VÝUKOVÉ PROGRAMY MATEMATIKA – 1. STUPEŇ
VÝUKOVÉ PROGRAMY ANGLICKÝ JAZYK – 1. STUPEŇ
VÝUKOVÉ PROGRAMY ANGLICKÝ JAZYK – 1. STUPEŇ
VÝUKOVÉ PROGRAMY PRVOUKA – 1. STUPEŇ
VÝUKOVÉ PROGRAMY VLASTIVĚDA – 1. STUPEŇ
VÝUKOVÉ PROGRAMY PŘÍRODOVĚDA – 1. STUPEŇ
VÝUKOVÉ PROGRAMY INFORMATIKA – 1. A 2. STUPEŇ
VÝUKOVÉ PROGRAMY ČESKÝ JAZYK – 2. STUPEŇ
VÝUKOVÉ PROGRAMY ČESKÝ JAZYK – 2. STUPEŇ
VÝUKOVÉ PROGRAMY ČESKÝ JAZYK – 2. STUPEŇ
VÝUKOVÉ PROGRAMY MATEMATIKA – 2. STUPEŇ
VÝUKOVÉ PROGRAMY ZEMĚPIS – 2. STUPEŇ
VÝUKOVÉ PROGRAMY PŘÍRODOPIS – 2. STUPEŇ
VÝUKOVÉ PROGRAMY CHEMIE – 2. STUPEŇ
VÝUKOVÉ PROGRAMY FYZIKA – 2. STUPEŇ
VÝUKOVÉ PROGRAMY DĚJEPIS – 2. STUPEŇ
VÝUKOVÉ PROGRAMY NĚMECKÝ JAZYK – 2. STUPEŇ
VÝUKOVÉ PROGRAMY ANGLICKÝ JAZYK – 2. STUPEŇ
VÝUKOVÉ PROGRAMY VÝCHOVA K OBČANSTVÍ – 2. STUPEŇ




 

úřední e-deska

Projekt MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EU peníze školám

Cool pedagog

jídelní lístek

jídelní lístek

60 LET ZŠ TŠ

práce žáků

videa

fotografie 2007-2018

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012


školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009
Výlet 1.+2.tř. Jihlava
školní rok 2007/2008
projekty