naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
dokumenty
organizace šk. roku
kalendář akcí
školní družina
škola očima dětí
KMD
LVK - hory
školní poradenské pracoviště
žákovská samospráva
inkluzivní vzdělávání
a asistence
fotogalerie
napsali o nás
zájmová činnost
soutěže a úspěchy
projekty
rada školy
unie rodičů
perličky
sportoviště při ZŠ
Město Trhový Štěpánov
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

fotogalerie - 2013/2014


Royal Rangers

V tomto roce jsme oslavili 20. výročí vzniku Royal Rangers v ČR. Původně vznikla organizace Royal Rangers v šedesátých letech v USA s cílem pomoci mladým lidem najít skutečné životní hodnoty, pomoci jim vybudovat zdravý a pevný charakter a chránit je před negativními jevy, zejména násilím, alkoholismem a drogami. Za tímto účelem byl vypracován program a metody práce, na které dnes navazují Royal Rangers po celém světě.

Členové Royal Rangers jsou rozděleni do čtyř věkových skupin: Ranger Kids (6-8 let), Discovery Rangers (9-12 let), Adventure Rangers (13-15 let) a Expedition Rangers (16-18 let). V těchto věkových skupinách jsou mladí lidé motivováni k aktivnímu životu a aktivnímu sebevzdělávání – a to individuálně podle svých schopností a nadání.

Na schůzkách se učíme mnohé dovednosti s cílem rozšířit své schopnosti, objevit nadáni a učit se je využít nejen ke svému prospěchu. Program Royal Rangers není zaměřen pouze na přírodu a táboření, ale snaží se zahrnout všechny oblasti života a pozitivním způsobem je u mladého člověka rozvíjet z pohledu potřeb a k prospěchu celé společnosti.
Hlavní témata zahrnuta v programu všech věkových skupin: život v přírodě, zdraví / první pomoc / bezpečnost, sociální oblast. Základní principy křesťanství jsou realizovány skrze zlaté pravidlo Royal Rangers, které zní: “Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně“.
Připravený program je otevřen bez výjimky všem, kteří se chtějí zapojit. Spolu s členy RR se do všech akcí snažíme zapojovat také neorganizovanou mládež, která se může v kterémkoli čase aktivně zapojit do běžícího programu nebo připravovaných akcí. Využívají toho zejména kamarádi a spolužáci našich členů.

Jako 54. přední hlídka Royal Rangers ve Vlašimi jsme letos pořádali letní stanový tábor v Nemíži s návaznou víkendovou akcí, která proběhla 18. 20.10. 2013 na Základní škole v Trhovém Štěpánově. Akce se účastnilo 21. dětí od 6 do 12 let pod dohledem 6 vedoucích. Díky Bohu nám vyšlo krásné počasí, trávili jsme hodně času venku. Nechyběla noční hra ani bojovka. V sobotu odpoledne ožila škola ve stylu pevnosti Boyard. Účastníci si odnesli ceny, které bylo možné dostat za získané body v dražbě. Děkujeme paní ředitelce Kuželové za vstřícný přístup a zapůjčení ZŠ na tuto akci a panu školníkovi Křepelovi, který nám byl po celou dobu k dispozici.
Zveme Vás na pravidelné schůzky, které se konají každý pátek od 16:30 hodin ve Spolkovém domě Sourozenců Roškotových ve Vlašimi. V případě zájmu či otázek se můžete obrátit na velitele 54. PH Jakuba Hejzlara (rrvlasim@centrum.cz, 721 575 137).
 

úřední e-deska

Projekt MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EU peníze školám

Cool pedagog

jídelní lístek

jídelní lístek

60 LET ZŠ TŠ

práce žáků

videa

fotografie 2007-2018

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012


školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009
Výlet 1.+2.tř. Jihlava
školní rok 2007/2008
projekty