naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
dokumenty
organizace šk. roku
kalendář akcí
školní družina
škola očima dětí
KMD
LVK - hory
školní poradenské pracoviště
žákovská samospráva
inkluzivní vzdělávání
a asistence
fotogalerie
napsali o nás
zájmová činnost
soutěže a úspěchy
projekty
rada školy
unie rodičů
perličky
sportoviště při ZŠ
Město Trhový Štěpánov
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

perličky


U: učitel
Ž: žák

Z HODIN ČESKÉHO JAZYKA
U: Vytvoř infinitiv od tvaru “já se obleču”!
Ž: Oblečut!

Ž: Dobroučcí pavoučci.

Ž: Na louce se to hlemýždilo spoustami hmyzu.

Ž: Často sleduji krásný východ a záchod slunce.

Ž: Špačci se krmili přáteli a odlétali.

Ž: Běloučcí moytýli jsou různě zbarveni.

Ž: Jednotné číslo krotký srneček a množné číslo krotcí smrčci.

U: Vyjmenuj vzory podstatných jmen ve středním rodě!
Ž: Váhá s odpovědí.
U: Napovídá-Město...
Ž: Město, jméno, zvíře, věc. 

Ž: 2. pád od jména Lev Nikolejevič Tolstoj – např. Levharta Nikolajeviče Tolstojeva, Levého Nikolajevičeho Tolstoje.

U: Jak se jmenoval program české moderny?
Ž: Manifest české prodejny!

Ž: Zkomolený název knihy žákem: „Říkali mi Lenin.“

Ž: Na louce rostly tulipány a marcipány.

Ž: Na podzim odlétají ptáčkové a divoká zvěř na jih.

Ž: Mýtus je, že to jsou knihy třeba Harry Potter nebo Pán prstenů.

Ž: Šalamoun byl vzácný panovník jménem Šalamoun.

Úkol: Doplnit do holé věty „Rodiče pracovali …..“ rozvíjející větné členy:
Ž: Rodiče pracovali na dětech.

U: Vystupňuj příslovce mnoho!
Ž: 2. stupeň Nemmohněji, 3. stupeň mnohenněji

U: Jaký je nadřazený pojem k dívčím jménům …….. (děvčata)
Ž: Porodnice!

U: Jmenuj jednoho českého spisovatele!
Ž: Walt Disney!

U: Vzpomenete si na některého řeckého dramatika?
Ž: Jan Werich!

U: Jak podepisoval Jan Neruda fejetony?
Ž: Vlastní krví!

U: Nahraď ve větě slovo „jasné“ synonymem – Všem bylo vše jasné. 
Ž: Všem bylo vše zatažené.

Dotaz žáka: Pani učitelko, je v jednotném čísle pstruz a bez pstruza?

Ž: Mezi rychlé šípy patřil Jindra Hujer.

Ž: Řekové dali Trojanům dar – koňského koně.

Ž: Nejstarší české literární památky pochází z období římské říše.

ZE SLOHOVÝCH PRACÍ DĚTÍ!
Ž: S Jirkou kamarádím proto, že hraje fotbal a jezdí autobusem.

Ž: Má hlavu jako pátrací balón.

Ž: Mezi výběžky písčitých skal se klátila úzká cestička.

Ž: Na obraze je mísa, ve které jsou banány: např třešně.

Ž: A po hlavním jídle si dáme ještě kompost.

Ž: Vstoupili do neznámých hornatých končetin.

Ž: Libuše začala vládnout po smrti Krkonoše.

Ž: Praotce Čecha upálili v drahé čepici.


Z HODIN DĚJEPISU
Ž: Známým českým autorem obrazů z pravěku je Antonín Dvořák.

U: Jak se jmenoval Francouz, který rozluštil hieroglyfy? (správná odpověď J. F. Champollion)
Ž: Chameleon!

Ž: Bavlnu objevili Indíčané.

U: Z čeho vyráběli Řekové olej?
Ž: Z vody.

U: Kdo byla Sapfo? 
Ž: Byla to lesba z ostrova Lesbos.

U: Které zvíře a proč je symbolem Říma?
Ž: Vlčice, protože podojila Romula a Réma.

U: Jaká byla poslední slova Caesara? (správná odpověď- „I ty, Brute?“)
Ž: „I ty, vrute?“

Ž: Malba do vlhké omítky se nazývá treska.

U: Jak se jmenovala matka Ježíše Krista?
Ž: Marie Terezie.

Ž: Jan Lucemburský jezdil do bitev a v každé mu vypíchli oko.

Ž: Papež prohlásil Husa za zvrhlého!

U: výklad – Mistr Jan Hus byl upálen na hranici.
Ž: A na jakých hranicích, na hranicích s Německem nebo s Rakouskem?

Ž: Mistr Jan Hus byl upálen 6. 7. 1415 a bylo to za druhé světové války.

Ž: Mistr Jan Hus zemřel, protože nechtěl.

Ž: Mistr Jan Hus byl primátor.

U: Uveď některé husitské zbraně!
Ž: samostříl, meč a flétna.

Ž: Ladislav Pohrobek se narodil po smrti svých rodičů.

Ž: Jiří z Poděbrad se rozhodl po smrti přivést do Čech Jagellonce.

U: Co to je renesance?
Ž: to je, něco jako restartovat.

U: Kdo je autorem obrazu Mona Lisa?
Ž: Leonardo di Caprio.

U: Proč začali Evropané v 15. století hledat jinou cestu do Orientu a do Indie?
Ž: Protože se jim tahle cesta zdála dlouhá.

U: Jak se jmenovaly tři lodě Kryštofa Kolumba?
Ž: Santa Maria, Pinta a ……… Máňa.

U: Které plodiny a zvířata se dostaly do Evropy z Ameriky, poté co ji objevil K. Kolumbus?
Ž: Hlodavci, myši.

Ž: Ameriku objevil Komenský. 

U: Kdo vládl v Čechách v době, když Kolumbus objevil Ameriku?
Ž: Tomáš Garrigue Masaryk?

U: Který významný astronom se skrývá pod monogramem JK? (správná odpověď Jan Kepler)
Ž: Josef Kajetán Tyl.

Ž: Ludvík XIV. žil na Kladně. (místo: Ludvík XIV. žil nákladně.)

U: Co zakládala Marie Terezie, aby podpořila rozvoj hospodářství?
Ž: Hospody!

U: Jak se stavělo v období romantismu?
Ž: Záhadně a tajemně.

U: Vysvětli, co je to antisemitismus?
Ž: Nenávist k úřadům.

U: Vysvětli pojem antisemitismus!
Ž: Lepší život pro Židy, mohli si věřit, čemu chtěli.

U: Kdo vynalezl penicilin?
Ž: Penicilin!

U: Kdo byli Vlasovci?
Ž: Vlasovci byli lidi s dlouhými vlasy.

Ž: V době komunismu u nás byly obchody se západním zbožím. Např: Tuzex a Durex.


Z HODIN ZEMĚPISU A VLASTIVĚDY
U: Jak v přírodě rozpoznáme a určíme světové strany!
Ž: Když se podívám doleva, východ západ, a když se podívám doprava, vidím východ.

Ž: Česká a moravská pohoří: Krakonoše, Prdy, Českomoravská mrchovina, České středomoří.

Ž: Boubín je v Krakonoších!

U: A jak se jmenují obyvatelé Slezska!
Ž: Slizáci!

U: Uveď název hymny EU!
Ž: Lví silou vzletem sokolím!

U: Jak se také jinak označuje Francie?
Ž: Země vycházejícího kohouta!

Ž: Řeka Nil pramení u rovníku, kde se vlévá do Středozemního moře.


Z HODIN OBČANSKÉ A RODINNÉ VÝCHOVY
Ž: Podnikatel může zkratovat.

U: Jaké typy daní rozlišujeme?
Ž: Daň z příjmu a naturální daň!

Ž: Pracovní poměr může být ukončen různými způsoby. Například náhlou smrtí!

U: Jak dlouho je senátor ve funkci?
Ž: Dokud neodejde sám!

U: Jak se jmenují tři králové?
Ž: Adam a Ondřej.

U: Kdy se slaví svátek Tří králů?
Ž: 32. 12.

U: Která znáš evangelia?
Ž: Evangelia jsou podle Jana, podle Matouše, podle Lukáše a podle Mareše.

Ž: Členem Evropské unie je Japonsko.

U: Co předchází porodu?
Ž: Časté vyjídání ledniček?

Ž: Těhotenství trvá jeden uherský rok.

U: Jaké existují způsoby antikoncepce?
Ž: Pilulky, kondomy, ponožky, pěna do koupele, …

U: Uveď příklady sexuálních úchylek!
Ž: Negrofilie! Fašismus!

U: Uveď příklady infekčních nemocí!
Ž: Dešťová encefalitida.

U: Vyjmenuj 4 typy člověka podle Hippokrata!
Ž: Abstinent, konsument, piják, alkoholik.

U: Co znamená být gravidní?
Ž: To znamená, že mám nějakou vadou.

Ž: pozměněný text české hymny: ……… ženský ráj to na pohled ………

U: Kdo je autorem hudby naší hymny?
Ž: František Škraloup!

U: Kdo byl autorem české hymny?
Ž: Jonatán Hil!

U: Které české filmy obdržely Oscara?
Ž: Obchod na burze, Kameňák, Jak dostat tatínka do polepšovny.


Z HODIN MATEMATIKY
Různé názvy různoběžek vymyšlené dětmi.
Ž: křižáci, kříženci, křivoběžky, protiběžky.


Z HODIN INFORMATIKY
U: Uveď součásti okna!
Ž: Rám, sklo, klika, ....


Z HODIN PŘÍRODOVĚDY A PŘÍRODOPISU
Ž: Velikostí se liší například koroptev a žabant.

U: Jak se jmenuje samec od kachny?
Ž: Kacheň!

Ž: Žížala může mít v sobě ženský i mužský orgasmus.

Ž: Druhy půd jsou černozem, hnědozem, podzem (místo podzolové půdy)

Ž: Části hub jsou: podhloubí, podzemí.

Ž: Mezi jedovaté houby patří ochomůrka uhrovaná.

Ž: Mezi jedovaté houby patří jednohubka.

Ž: Kořeny smrků vyrůstají nad podzemí.

Ž: Mezi naše známé listnaté stromy patří lípa smrdutá!

Ž: Kde rostou lipové listy?
U: Na buku.

Ž: Plody břízy bradavičnaté se jmenují bradavice.

U: Jak se rozmnožují nekvetoucí rostliny! (správná odpověď-výtrusem)
Ž: Trusem!

U: Kolik je v lidském těle svalů?
Ž: 5899-600.

Ž: Žebra rozeznáváme břišní!

Ž: A máme taky močový trychtýř.

U: Co se vyrábí z ovsu?
Ž: Ovesné vložky.


 

úřední e-deska

Projekt MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EU peníze školám

Cool pedagog

jídelní lístek

jídelní lístek

60 LET ZŠ TŠ

práce žáků

videa

fotografie 2007-2018

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012


školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009
Výlet 1.+2.tř. Jihlava
školní rok 2007/2008
projekty