naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
dokumenty
organizace šk. roku
kalendář akcí
školní družina
škola očima dětí
KMD
LVK - hory
školní poradenské pracoviště
žákovská samospráva
inkluzivní vzdělávání
a asistence
fotogalerie
napsali o nás
zájmová činnost
soutěže a úspěchy
projekty
rada školy
unie rodičů
perličky
sportoviště při ZŠ
Město Trhový Štěpánov
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

KMD


CO JE KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ?

Klub mladých diváků (KMD) byl založen v sezóně 1964/1965 v rámci Filmového podniku hlavního města Prahy. Po několika letech byl začleněn do Pražského kulturního střediska. Studenti si tehdy mohli vybírat kulturní akce z hudební, výtvarné, filmové a divadelní oblasti. Do současné doby však přetrvala jen divadelní řada(vyplynulo to ze zájmu členské základny). V současné době pracuje Klub mladých diváků pod záštitou Divadla v Dlouhé. Velikost členské základny se pohybuje okolo 20 000 členů. Hlavním cílem KMD je zprostředkování pravidelných návštěv divadelních představení pro žáky nejen základních škol. V každé sezóně navštíví členové KMD zajímavé inscenace v pražských divadlech dle výběru z repertoárové nabídky KMD. Představení jsou vybírána tak, aby se zájemci mohli seznámit s různými oblastmi profesionálního divadelního umění. Zároveň je tak vhodnou formou doplňováno vzdělání dětí v oblasti umělecké a estetické. A co zájemce čeká? Známí herci a zpěváci, hezké prostředí divadel, ta nejlepší představení a vždy něco navíc.

ČLENSTVÍ

Členství v KMD je založeno na dobrovolnosti a platí na jeden školní rok. Členy jsou ti, kteří mají skutečný zájem o divadelní umění a kteří svým chováním kvalitu představení dotvářejí. Návštěva divadla je totiž také událost společenská. Předpokladem je proto vhodné oblečení a hlavně společenské chování. KMD je určen především pro žáky 8. a 9. třídy. V případě, že zájem z jejich řad není takový, aby byl obsazen autobus, je členství nabídnuto i mladším žákům. Ti, kteří by chtěli být členy Klubu mladých diváků, mají možnost se přihlásit vždy ke konci každého školního roku. Členský poplatek se platí současně s odevzdáním přihlášky na konci školního roku. Na začátku nového školního roku v souvislosti s prvním představením vybíráme zálohu na dopravu na všechny čtyři akce KMD.
V případě, že se člen KMD nemůže představení zúčastnit, lze za něho poslat náhradníka, aby vstupenka zbytečně nepropadla. Je však nutné předem informovat vedoucí KMD, aby mohl být včas zajištěn náhradník. Pokud bude během akce KMD docházet k porušení dohodnutých pravidel(nevhodné chování především v divadle apod.), vybraného žáka z KMD vyloučíme. V takovém případě však nemůžeme zajistit, že seženeme na všechna zbylá představení náhradníka a vrátíme peníze.
Členský poplatek je výhodnou částkou jejíž vynaložení bude mnohonásobně zhodnoceno množstvím nových zážitků a zajímavým využitím volného času.

KMD 2017/2018

Letos se KMD účastní 46 žáků z 6.-9. třídy. Žáci se během školního roku zúčastní čtyř divadelních představení v předních pražských divadlech. Vstupenky KMD jsou částečně dotovány z rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím Divadla v Dlouhé. Členský poplatek na letošní školní rok je ve výši 430 Kč. Dále je nutné připočítat částku na dopravu (za 4 jízdy do Prahy asi 600 Kč) a vstupné do různých objektů. Datum konání představení, jeho začátek, divadlo a výběr divadelní hry nemůže naše škola ovlivnit. O tom všem obvykle rozhoduje organizátor. Představení se konají většinou v odpoledních hodinách, výjimečně večer. Žáci jsou předem o představení informováni (včetně autora, hereckého obsazení, popřípadě i stručného obsahu). Zároveň před každou akcí KMD dostanou jeho členové s časovým předstihem podrobné informace o jejím programu.
V rámci časové rezervy před představením navštívíme také různé historické a kulturní památky Prahy, zajímavé výstavy apod. Poslední dobou jsme v Praze navštívili např. Vyšehrad, Pražský hrad, letiště v Ruzyni, Petřín, Českou televizi, Staroměstskou radnici, Bertramku, Českou národní banku, Betlémskou kapli, Židovské město, Mořský svět, Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu ČR a z muzeí Národní muzeum, Muzeum miniatur, Národní technické muzeum, Muzeum voskových figurín nebo Muzeum mučících nástrojů.

CO JSME V LETOŠNÍM ROCE VIDĚLI

Činnost Klubu mladých diváků se ve školním roce 2017/2018 rozběhla velice brzy. Již 12. září byla na programu první návštěva divadla. A hned při první návštěvě Prahy jsme měli možnost navštívit Národní divadlo. Ještě předtím jsme absolvovali projížďku parníkem po Vltavě, při které jsme si mohli prohlédnout mnoho pražských zajímavostí na obou březích řeky. Následovala chvilka oddechu při rozchodu v Nákupním centru My Národní a Obchodním centru Quadrio a potom jsme již zamířili do našeho nejvýznamnějšího divadla. Na programu jsme měli slavné drama Manon Lescaut.
Drama Manon Lescaut napsal český spisovatel a básník Vítězslav Nezval podle románu Abbé Prévosta. Hlavními hrdiny jsou Manon Lescaut a rytíř des Grieux. Hra začíná na nádvoří zájezdní hospody v Amiensu. Studenti odjíždí na prázdniny a jen Tiberge a rytíř des Grieux zůstávají. Jsou rozhodnuti vstoupit do semináře. Des Grieux však potkává krásnou Manon, kterou rodiče poslali do kláštera, a stává se jejím milencem. Rozhodují se utéct spolu do Paříže. Když se des Grieux na chvíli vzdálí, seznamuje se Manon s panem Duvalem, který jí propůjčí nádherný náhrdelník. Des Grieux se vrací a odjíždí s Manon do Paříže. V Paříži se Manon stále stýká s panem Duvalem. Po rozhovoru des Griuexe s přítelem Tibergem rytíř opouští Manon a vstupuje do semináře. Manon na svého milence čeká před kostelem a opět ho svede. Chtějí se pomstít panu Duvalovi a společně ho navštíví. Des Griuex se vydává za Manonina bratra. Přichází však Tiberge a Duval se dozvídá, že mladý muž u večeře není bratr, ale milenec krásné Manon. Mladý pár Duvalův byt opouští a upadá tak v nemilost pana Duvala. Milenci žijí v bytě na pařížském venkově. Tiberge přesvědčuje des Grieuxe, aby pozval Duvalova syna na večeři a zbavil se tak nenávisti pana Duvala. Duvalův syn se ukáže, avšak nepovečeří. Manon bere s sebou do opery, plán vzápětí mění a odveze ji k sobě do bytu. Manon pošle za des Griuexem milenku Duvalova syna. Po svém milenci požaduje pouze věrnost srdce. Tiberge mezitím vyznává lásku des Griuexovi. Celou dobu se bál, že Manon mu des Grieuxe odloudí. Proto se snažil milence odloučit. Aby Tiberge napravil svou chybu, vyláká Duvala mladšího z bytu a des Grieux se tam vydá za Manon. Podplacení sluhové zbijí a zadrží Duvala mladšího, o čemž se dozví Duval starší a zajme Manon a jejího milence. Při zatýkání je však Manon postřelena a na následky zranění umírá. V samotném závěru však umírá i rytíř des Grieux, který se probodne mečem.
U příležitosti návštěvy našeho nejznámějšího a nejprestižnějšího divadla jsme připravili soutěž o nejlepší pár. Chlapec si mohl vybrat dívku (a nebo také naopak), se kterou strávil odpoledne a večer a věnoval se jí. Všichni členové KMD a přítomní učitelé pak hlasovali, který pár se jim svým oblečením a chováním nejvíce líbil. Nakonec nás nejvíce zaujaly tyto tři páry: Veronika Šilbochová a Šimon Fiala, Veronika Vargová a Vítek Hromas a Ondřej Blažek a Jana Jeništová.

Sotva jsme se ve škole rozkoukali a Klub mladých diváků měl za sebou již dvě představení. Podruhé jsme vyrazili do Prahy za kulturou 12. října. Jako obvykle jsme návštěvu divadla spojili se zajímavou exkurzí. Tentokrát jsme byli v Botanické zahradě v Troji a z jejích expozic jsme si prohlédli tropický skleník Fata Morgana. Po krátké odpočinkové přestávce v nákupním centru Palladium jsme zamířili do nedalekého Divadla Broadway, ve kterém se hrají hlavně muzikály. Také my jsme viděli muzikál Tři mušketýři. Autorem knižní předlohy slavného příběhu je francouzský spisovatel Alexandre Dumas starší. Příběh se odehrává v 17. století během třicetileté války za krále Karla XIII., který dával před vládou přednost světským radovánkám, a proto velkou moc získal kardinál Richelieu. Hlavními hrdiny jsou však mušketýři Porthos, Athos, Aramis a d'Artagnan. Richelieu nemá rád královu manželku a chce ji znemožnit. Podaří se mu pomocí jeho špehů a donašečů zjistit, že královna má milence a dokonce mu věnovala náhrdelník, který dostala od krále. Zápletka příběhu se začíná odehrávat, když francouzská královna je požádána, aby si na ples vzala tento náhrdelník. Ona ho však již dala svému milenci lordu Buckinghamovi z Anglie. Mušketýři jsou proto požádáni, aby šperk do začátku plesu z Anglie přivezli a zachránili tak čest francouzské královny. V tom jim chce zabránit kardinál Richelieu a jeho pomocníci milady de Winter a hrabě Rochefort. Cíle se nakonec podaří dosáhnout a šperk se ještě před plesem vrátí na krk francouzské královny Anny Rakouské. Zaplatí však za to životem d´Artagnanova milenka Constance Bonacieuxová. Zemře také královnin milenec lord Buckingham a za své intriky zaplatí rovněž zrádná milady de Winter.

Třetí návštěva divadla v rámci KMD proběhla v pondělí 12. února. Prvním naším zastavením byla islámská mešita na Černém mostě. Zde jsme měli možnost se blíže seznámit s prostředním islámské modlitebny, dozvědět se nové informace o tomto náboženství a v rozhovoru s muslimy zjistit zajímavosti o jejich životě. Poté následoval rozchod v nákupním centru Palladium. Odtud jsme se vydali do Divadla v Dlouhé, kde jsme zhlédli komedii Mnoho povyku pro nic od Williama Shakespeara. Mnoho povyku pro nic je jedna z vrcholných Shakespearových komedií, která stále láká divadelníky i diváky. Mnohokrát předtím zpracovaný příběh o dívce, kterou její nápadník pro zlou pomluvu zavrhne, rozšířil dramatik o svébytné pásmo ironických milenců Benedika a Beatricie a absurdně groteskní pásmo přiblblých strážníků, díky nimž paradoxně příběh dospěje k šťastnému rozuzlení. Rozličné podoby lásky, otázky zdání a skutečnosti, falešné či pravé identity, pomluva, která může vést ke zničení jednoho člověka a jiná zase ke štěstí druhého, to jsou hlavní témata této nadčasové hry. Nejvíce se však zapsala do srdcí diváků milostným zápolením dvojice Benedika a Beatricie, kteří svým odmítavým namlouváním, inteligencí, vtipem a citovou bohatostí převyšují své slavné předchůdce Kateřinu a Petruccia ze Zkrocení zlé ženy a mohou se v ní poznat i mnozí dnešní mladí „singles“…
Děj se odehrává v městě Messina na Sicílii. Messinský vládce Leonato má dceru Heru, kterou si chce vzít Claudio z Florencie. Ale Don Juan (nevlastní bratr aragonského prince Dona Pedra) spolu se svým sloužícím Boraciem nastraží na Claudia a Heru lest. Řeknou Claudiovi, že je mu budoucí žena s Boraciem nevěrná. Claudio nevěří, tak se za ni Boraciova přítelkyně Markéta přestrojí a před jejich zraky s Boraciem flirtuje.
Claudio se naštve a v den svatby Heru přímo před oltářem a přede všemi zahanbí. Leonato se ji rozhodne očistit tak, že rozhlásí, že zemřela. Claudio se však nakonec dozví o intrice Dona Juana a uzná svou chybu. Souhlasí, že se ožení s Heřinou sestřenicí (ne s Beatrice). Během svatby je ona sestřenice ke Claudiově radosti i překvapení odmaskována jako Hera.
Vedlejší dějová linka se týká Heřiny sestřenice Beatrice, která je jízlivá, hádavá, samostatná a odmítavá. Odjakživa se hádá a špičkuje s Claudiovým přítelem Benedettem. Ostatní se je spolu pokoušejí sblížit známým způsobem – před jedním mluví o tajné lásce toho druhého. Beatricie s Benedettem se do sebe skutečně zamilují, ale když zjistí, že to na ně ostatní nahráli, zase se začnou hádat. A nakonec se – z trucu – vezmou.

OHLÉDNUTÍ

Na základní škole v Trhovém Štěpánově funguje KMD již od školního roku 1986. U počátků KMD na štěpánovské škole stály pí uč. Vlková a pí uč. Preková. Po nich převzali klub p. uč. Vrbický, pí uč. Mládková, pí uč. Pastorková, pí uč. Pokorná a pí uč. M. Mendová. Mezi desítkami představeními, která jsme poslední dobou viděli, byly známé muzikály Kleopatra, Rebelové, Šakalí léta, Jekyll a Hyde nebo Zpívání v dešti a pak divadelní hry jako např. Tajný deník Adriana Molea, Lhář (C. Goldoni), Prokletí rodu Baskervillů aneb pozor zlý pes (J. Janků), Nový epochální výlet pana Broučka do XV. století (S. Čech), Bouře (W. Shakespeare), Poprask na laguně (C. Goldoni), Charleyova teta (J. B. Thomas), Soudné sestry (T. Pratchett-S. Briggs), Cizinec (L. Shue), Romeo a Julie (W. Shakespeare), O myších a lidech (J. Steinbeck), Ještě jednou, profesore (A. Procházka), Bylo nás pět (K. Poláček), Naši Furianti (L. Stroupežnický), Král Lear (W. Shakespeare), Lucerna (A. Jirásek) nebo Cyrano z Bergeracu (E. Rostand) atd. V posledních letech jsme navštívili představení v následujících divadlech Rokoko, ABC, Divadlo v Dlouhé, Divadlo v Celetné, Divadlo na Vinohradech, Divadlo pod Palmovkou, Divadlo Broadway, Semafor, Hudební divadlo Karlín, Divadlo Komedie nebo Národní divadlo. V uvedených představeních se také objevilo mnoho známých herců a zpěváků, z nichž uveďme jména jako Květa Fialová, Lubomír Lipský, Arnošt Goldfalm, Ladislav Frej, Oldřich Vízner, Jan Hrušínský, Dalibor Gondík, Daniel Hůlka, Josef Laufer, Martin Dejdar, Jan Révai, Miroslav Táborský, Bára Basiková, Miroslav Donutil, Jiří Štěpnička, Jitka Smutná, Alois Švehlík, Monika Absolonová, Veronika Gajerová, Lucie Vondráčková, Václav Vydra a mnoho dalších.

 

 


 

úřední e-deska

Projekt MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EU peníze školám

Cool pedagog

jídelní lístek

jídelní lístek

60 LET ZŠ TŠ

práce žáků

videa

fotografie 2007-2018

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012


školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009
Výlet 1.+2.tř. Jihlava
školní rok 2007/2008
projekty