naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
dokumenty
organizace šk. roku
kalendář akcí
školní družina
škola očima dětí
KMD
LVK - hory
školní poradenské pracoviště
žákovská samospráva
inkluzivní vzdělávání
a asistence
fotogalerie
napsali o nás
zájmová činnost
soutěže a úspěchy
projekty
rada školy
unie rodičů
perličky
sportoviště při ZŠ
Město Trhový Štěpánov
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

napsali o nás


BENEŠOVSKÝ DENÍK

JISKRA

ČASOPIS POD BLANÍKEM

ZPRAVODAJ ŠTĚPÁNOVSKA

ZPRAVODAJ ŠTĚPÁNOVSKA

60 není žádný věk

Nebe bylo jako vymalované, sluníčko dokonce začalo nesměle vystrkovat první hřejivé paprsky na trávník, lesknoucí se ještě ranní rosou, když se začali scházet první hosté, aby oslavili 60. výročí otevření školy v Trhovém Štěpánově, které bylo spojeno s otevřením nově vybudovaného sportovního areálu na bývalé školní zahradě.
Slavnost se konala pod otevřeným nebem a snad právě krásné počasí babího léta přispělo ke zdárnému průběhu celé akce. Mezi hosty se objevili starosta Trhového Štěpánova Ing. Václav Nekvasil, místostarosta města p. Josef Korn, senátor p. Karel Šebek či Mgr. Martin Müller , vedoucí odboru školství a sportu KÚ Středočeského kraje. Mohli jste zde potkat i představitele okolních obcí nebo škol, bývalé a současné učitele, stejně jako bývalé i současné žáky školy.
Na hosty kromě bohatě prostřených stolů, jejichž obsah z velké část připravili žáci školy, čekal také doprovodný program. V první části vystoupili žáci školy s tanečními vystoupeními, po krátké přestávce předvedli svoje umění žáci a učitelé ZUŠ Zruč n. S. V odpoledních hodinách navštívilo slavnost Rádio Blaník se soutěžemi pro děti, při kterých si děti mohly např. vyzkoušet, jaké je číst v rádiu zprávy.
U příležitosti dne otevřených dveří měli všichni možnost zhlédnout výstavu dětských prací, učebnic, paličkování, historie školy a úspěchů dětí. Mnozí se také v klidu posadili do některé ze tříd nebo do počítačové učebny, aby zhlédli audiovizuální prezentaci školy. Někteří jen tak prošli školou a možná si vzpomněli, kde sedávali coby dítka školou povinná a snad v dobrém zavzpomínali na své učitele nebo spolužáky. Někteří využili i možnosti vystoupat na nejvyšší bod školy a pokochat se krásným výhledem na okolí.
Každý z návštěvníků byl jistě nadšen nejen samotnou školou, ale i nově vybudovaným sportovištěm, díky němuž se v Trhovém Štěpánově podařilo vytvořit areál hodný obdivu. Přejme mu do vínku, aby byl využíván v co největší míře.
Poděkovat za přípravu celé akce vůbec není jednoduché. Přípravami někteří žili již dlouho předtím, jiní se zapojili v závěrečné fázi, někteří zapůjčili fotografie, památeční učebnice, sešity, či finančně akci podpořili. Náš dík proto patří úplně všem, kteří jakkoli přispěli k pěknému a pohodovému sobotnímu odpoledni 24. září 2011.

Hana Podhadská

Výše uvedený článek vyšel v Benešovském deníku v úterý 4. října 2011. V důsledku krácení textu se v něm však ocitly chyby, a proto zde uvádíme původní nekrácenou verzi.

JISKRA BENEŠOV

BENEŠOVSKÝ DENÍK
 

úřední e-deska

Projekt MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EU peníze školám

Cool pedagog

jídelní lístek

jídelní lístek

60 LET ZŠ TŠ

práce žáků

videa

fotografie 2007-2018

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012


školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009
Výlet 1.+2.tř. Jihlava
školní rok 2007/2008
projekty