naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
dokumenty
organizace šk. roku
kalendář akcí
školní družina
škola očima dětí
KMD
LVK - hory
školní poradenské pracoviště
žákovská samospráva
inkluzivní vzdělávání
a asistence
fotogalerie
napsali o nás
zájmová činnost
soutěže a úspěchy
projekty
rada školy
unie rodičů
perličky
sportoviště při ZŠ
Město Trhový Štěpánov
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

projekty


PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ

V moderním vyučování je kladen důraz na to, aby informace nebyly žákům pouze předkládány k „biflování“, ale aby se žáci sami naučili informace vyhledávat, pracovat s nimi, aby si uměli dobře naplánovat a zorganizovat práci, aby se dokázali spolehnout sami na sebe, ale také na ostatní při týmové spolupráci, aby své poznatky dovedli uplatnit v běžném životě a v neposlední řadě, aby výuka pro ně byla zajímavá, hravá a přínosná. A přesně to všechno se skrývá ve slově PROJEKT.
Projekt je práce na určité téma naplánovaná tak, aby vedla k danému cíli. Při různých činnostech by se měly prolínat prvky z různých předmětů a vzdělávacích oblastí. Může probíhat jednu hodinu, 2 dny i týden. Setkáváme se ale také i s celoročními projekty. Učitel projekt připraví, žáky se svým záměrem seznámí a motivuje je k tvůrčí práci. Pak už pouze činnost žáků koordinuje a pomáhá jim. Výsledkem každého projektu by měla být prezentace, tzn. předvedení výsledků práce (v rámci třídy, v jiné třídě, na veřejnosti,…), závěr a zhodnocení.
Neexistuje pro učitele příjemnější pocit, než když žáky vyučování baví, vidí smysl svého konání, mají radost z dobře vykonané práce a váží si svých výsledků. Na naší škole se snažíme o to, aby dobrý pocit z dobře vykonané práce měl jak „čerstvý“ prvňáček, tak zkušený „deváťák“.
 

 


 

úřední e-deska

Projekt MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EU peníze školám

Cool pedagog

jídelní lístek

jídelní lístek

60 LET ZŠ TŠ

práce žáků

videa

fotografie 2007-2018

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012


školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009
Výlet 1.+2.tř. Jihlava
školní rok 2007/2008
projekty