naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
dokumenty
organizace šk. roku
kalendář akcí
školní družina
škola očima dětí
KMD
LVK - hory
školní poradenské pracoviště
žákovská samospráva
inkluzivní vzdělávání
a asistence
fotogalerie
napsali o nás
zájmová činnost
soutěže a úspěchy
projekty
rada školy
unie rodičů
perličky
sportoviště při ZŠ
Město Trhový Štěpánov
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

školní družina


Akce školní družiny

ŠKOLNÍ  DRUŽINA

Školní družina je výchovně-vzdělávací zařízení. Na naší škole má dlouho tradici. Poprvé začala při škole fungovat jako družina mládeže ve školním 1958/59. Družina není pokračováním školního vyučování, ale také není pouhým hlídáním dětí. Hlavní posláním je zabezpečení zájmové činnosti a odpočinku žáků. Žákům zvláště prvního stupně nabízí a zabezpečuje náplň volného času před, mezi a po vyučování. Převládají činnosti odpočinkové, tělovýchovné, estetické a spontánní aktivity. Mimo činnosti výchovně-vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu mimo vyučování. Její činnost se řídí novým vzdělávacím programem pro ŠD.

ŠVP družiny

Kapacita družiny je 50 dětí a má dvě oddělení po 25 žácích. Družina má k dispozici dvě místnosti. Větší místnost, která je přibližně stejně velká jako třída, je vybavena odpovídajícím nábytkem, kobercem, výtvarnými pomůckami, stolními hrami, hračkami, stavebnicemi, časopisy a knihami a sportovním náčiním  Pro zpříjemnění pobytu dětí ve ŠD je k dispozici televizor, CD a videopřehrávač, počítač s výukovými programy, tiskárna, … Děti tak během pobytu ve družině mohou hrát různé hry, poslouchat pohádky, malovat, zapojit se do soutěží, vyrábět předměty, … Druhá místnost, také nazývaná „malá družina“, je v přízemí školní budovy. V odpoledních hodinách za příznivého počasí využíváme sportovní hřiště vedle školy a přilehlou zahradu. Děti také chodí na vycházky do obce a blízkého okolí. Zkrátka ať je  jaro, léto, podzim nebo zima, v družině je vždycky prima.
Vychovatelky připravují pro děti po dobu celého školního roku mnoho zajímavých akcí, např.: oslavu svátku Halloween, opékání vuřtů na školní zahradě, čertovská diskotéka, …

Celodružinové a celotýdenní akce ve školním roce 2017/2018

Plán týdenních prací ŠD ve školním roce 2017/2018

Děti se mohou do družiny přihlásit na začátku školního roku vyplněním a odevzdáním tzv. zápisního lístku pí vychovatelkám. Školní družina je otevřena pondělí až pátek. Ráno mohou být děti v družině od 6.00 do 7.40. Odpolední družina trvá od 11.40 do 16.00. Po obědě jsou děti rozděleny do dvou oddělení. O děti se ve školní družině starají pí uč. Jaroslava Špirková a pí uč. Ludmila Kulíková.

Poplatek za družinu činí v letošním školním roce 500 Kč na jedno pololetí, a to v případě navštěvuje-li dítě družinu minimálně třikrát týdně. Dochází-li dítě do družiny dvakrát týdně, platí se 250 Kč na jedno pololetí.  Navštěvuje-li žák školní družinu jednou týdně, platí se 100 Kč za pololetí. Platba se provádí pololetně u pí  vychovatelky. Peníze se používají na nákup vybavení družiny. Děti přichází do ŠD a odchází z ní pouze tak, jak je uvedeno v zápisním lístku. Nepřítomnost žáka ve ŠD a odchylky od jeho docházky,
(pokud má např. odejít jinak či s jinou osobou, než je uvedeno v zápisním lístku),
sdělí rodič pí vychovatelce osobně, písemně nebo telefonicky. Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit družinu. Za žáka, který byl ve škole, ale do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.  Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelky a řádem školní družiny. Pokud žák soustavně a úmyslně porušuje řád ŠD, může ho ředitelka školy ze ŠD vyloučit.

Řád školní družiny

Kroužky při školní družině ve školním roce 2017/2018

PONDĚLÍ – Chlapecký kroužek – zahájení 9. října 2017
doba konání – 13.30 – 14.30 
místo konání – učebna 2. patro, hřiště, tělocvična, školní dílna, učebna počítačů
vedoucí – Jaroslava Špirková
obsah – sportovec, technik, vědec, voják, zálesák, řidič

ÚTERÝ – Kroužek dovedných rukou – zahájení 10. října 2017
doba konání – 13.00 – 14.30 
místo konání – učebna 2. třída
vedoucí – Ludmila Kulíková
obsah – práce s papírem a ostatními materiály, ruční práce

STŘEDA – Přírodovědný kroužek – zahájení 11. října 2017
doba konání – 12.50 – 13.30 
místo konání – učebna 2. patro, příroda, zahrada, učebna počítačů
vedoucí – Jaroslava Špirková
obsah – domácí zvířata, zvířata všech světadílů, nebezpečná zvířata, ochrana přírody, 
živá zahrada

ČTVRTEK – Kroužek první pomoci a masáže – zahájení 12. října 2017
doba konání – 13.30 – 14.30
místo konání – učebna 2. patro, učebna počítačů
vedoucí – Jaroslava Špirková
obsah – masáž srdce, základy obvazování, předcházení úrazů, masáž těla

PÁTEK – Cvičení s hudbou – zahájení 13. října 2017
doba konání – 13.30 – 14.30 
místo konání – tělocvična, hřiště
vedoucí – Ludmila Kulíková
obsah – hudebně pohybové činnosti, pohybové hry, taneční sestavy

Placení
Kdo zaplatí příspěvek za školní družinu, kroužek je součástí tohoto poplatku. Když se bude ve čtvrtek konat celodružinová akce, Kroužek první pomoci a masáže nebude.

 


 

úřední e-deska

Projekt MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EU peníze školám

Cool pedagog

jídelní lístek

jídelní lístek

60 LET ZŠ TŠ

práce žáků

videa

fotografie 2007-2018

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012


školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009
Výlet 1.+2.tř. Jihlava
školní rok 2007/2008
projekty