naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
dokumenty
organizace šk. roku
kalendář akcí
školní družina
škola očima dětí
KMD
LVK - hory
školní poradenské pracoviště
žákovská samospráva
inkluzivní vzdělávání
a asistence
fotogalerie
napsali o nás
zájmová činnost
soutěže a úspěchy
projekty
rada školy
unie rodičů
perličky
sportoviště při ZŠ
Město Trhový Štěpánov
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

soutěže a úspěchy


PŘEDMĚTOVÉ A SPORTOVNÍ SOUTĚŽE

Žáci naší školy mají každý rok možnost se zapojit do různých předmětových a sportovních soutěží. Účast v těchto soutěžích je dobrovolná. Z vědomostních soutěží se děti v poslední době často zapojují do Chemické olympiády, Olympiády z českého jazyka, Dějepisné olympiády nebo jazykových a matematických soutěží. Ze sportů patří mezi nejoblíbenější volejbal, kopaná, atletika nebo stolní tenis. Žáci musí obvykle prokázat znalosti a schopnosti již ve školním kole a nejlepší z nich pak reprezentují školu v oblastních a okresních kolech a pokud jsou úspěšní i tam, tak v kolech krajských nebo dokonce celostátních. Připomeňme si nejvýraznější úspěchy našich žáků za několik posledních let.
Zřejmě největšího úspěchu dosáhla Lucie Früblingová, která ve školním roce 2002/2003 vyhrála celostátní kolo Dějepisné olympiády. Lucie Früblingová obdržela za tento výjimečný výsledek cenu Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2003 za vynikající výsledky v předmětových soutěžích. Spolu s L. Früblingovou se v uvedeném roce do národního kola probojovala také její spolužačka Marie Vinšová, která tak zopakovala svůj úspěch z předchozího školního roku. O čtyři roky později na ně navázala Renata Vopálková, která se rovněž přes okresní a krajské kolo probojovala až do celorepublikového klání. Dalšími štěpánovskými účastníky celostátního kola této soutěže byli Jan Frajt v roce 2010 a Barbora Tomaidesová o dva roky později. V krajském kole Dějepisné olympiády zastupovaly školu dále Renata Vopálková a Alžběta Černá ve školním roce 2005/2006, Alžběta Černá a Marie Benešová ve školním roce 2007/2008, Marie Benešová ve školním roce 2008/2009, Pavel Dušek ve školním roce 2009/2010 a Jan Frajt, Pavel Dušek, Barbora Tomaidesová ve školním roce 2010/2011, Petr Dušek ve školním roce 2012/2013 a také Michaela Müllerová ve školním roce 2015/2016.
Úspěchy sklízeli žáci školy také v Chemické olympiádě. Ve školním roce 2000/2001 byl v krajském kole Štěpán Lachman, o rok později Michal Král a roku 2012 Barbora Tomaidesová. Rovněž v Konverzační soutěži v německém jazyce se naše žákyně třikrát dostaly v kategorii IIA do krajského kola. Ve školním roce 2004/2005 to byla Michaela Borešová, o rok později Zdeňka Smutná a v roce 2010 Markéta Vinšová. V Olympiádě v českém jazyce se ve školním roce 2010/2011 výrazně prosadila Jitka Vávrová, která po vítězství v okresním kole reprezentovala školu v krajském kole. Do téhož kola se probojovala o rok později Barbora Toamidesová.
Ve sportovních soutěžích se dařilo malým fotbalistům. V turnaji zvaném McDonald`s Cup se v kategorii B (4.-5. třída) dvakrát prostříleli do krajské soutěže, a to ve školním roce 1998/1999 a 2000/2001. Úspěšně si vedli i volejbalisté. Ve školním roce 2000/2001 byli chlapci až v regionálním kole. Pro školní atletiku byl nejúspěšnější rok 2002/2003, kdy se mladší žáci v soutěži Pohár rozhlasu probojovali po vítězství v okresním kole do kola krajského. A zapomenout nesmíme také na mladé stolní tenisty, kteří ve školním roce 2008/2009 ve složení Michal Béza, Lukáš Janko a Ondřej Nosek prošli do krajského kola po 1. místě v okresním kole. 
V tomto přehledu jsou uvedena pouze nejlepší umístění z krajských a celostátních kol. Mnoho dalších dětí dosáhlo na pomyslné medailové pozice také v okresních kolech, především ve sportovních soutěžích. Věříme, že i v tomto školním roce vás budeme moci informovat o dalších podobných úspěších žáků ze štěpánovské školy. 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Dějepisná olympiáda patří mezi tradiční předmětové vědomostní soutěže, které vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání. Soutěž, jejíž kořeny sahají až do 60. let minulého století, se dříve jmenovala Soutěž mladých historiků a letos se koná její 47. ročník. Dějepisná olympiáda je obvykle určena pro mladé zájemce o historii z řad žáků 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Účast v soutěži je dobrovolná. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. První tři kola probíhají vždy formou testu. Celostátní kolo trvá obvykle pět dní a koná se každý rok v některém z měst České republiky. V letošním školním roce bude hostit účastníky národního kola Praha. Celostátní kolo spojuje soutěž samotnou (prezentace a obhajoba písemné práce, vyplňování testu, hledání odpovědí na otázky v historických památkách nebo v terénu...) s exkurzemi, výlety a návštěvami historicky zajímavých míst. Celorepublikového kola se pravidelně účastní okolo 35 nejúspěšnějších žáků z celé ČR. Každý ročník má jiné tematické zaměření jednotné pro všechna kola, která se liší jen svou náročností. V minulosti to např. byla témata: Zločin a trest v českých dějinách, Doba hradů a zámků v Čechách a na Moravě, Věda a technika v průběhu staletí nebo Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století. Letošní téma zní: To byla první republika aneb Československo v letech 1918-1938. Webové stránky soutěže jsou zde.

Propozice Dějepisné olympiády

ŠKOLNÍ KOLO

Školní kolo Dějepisné olympiády se uskutečnilo 10. listopadu. Zúčastnilo se ho 24 žáků z 8. a 9. třídy. Soutěžní otázky byly letos zaměřeny na naše dějiny v letech 1918-1938 a týkaly se jak politických, tak hospodářských a kulturních dějin první československé republiky. První místo obsadil Tomáš Kakos z 8. třídy, který získal 60,5 bodu. Za ním se umístili Denisa Limburková z 9. třídy s 59,5 body a Jan Horáček z 8. třídy s 58 body. Úspěšným řešitelem se stal každý, kdo získal minimálně 60% bodů, tedy 39 bodů. Maximální bodový zisk byl totiž 65 bodů. První tři nejúspěšnější řešitelé si zároveň vybojovali právo účasti v okresním kole, které se koná v druhé polovině ledna.

Výsledková listina školního kola Dějepisné olympiády

Zadání a řešení školního kola Dějepisné olympiády

OKRESNÍ KOLO

Okresní kolo letošního ročníku Dějepisné olympiády se proměnilo v dokonalý triumf žáků ZŠ Trhový Štěpánov. Do okresního kola prošli z naší školy Tomáš Kakos (8. třída), Denisa Limburková (9. třída) a Jan Horáček (8. třída). Soutěžní úkoly okresního kola byly opět zaměřené na československé dějiny mezi 1. a 2. světovou válkou, tedy na období, kterému obvykle říkáme první republika. Letos totiž uplyne 100 let od založení Československé republiky. Oproti školnímu kolu se však zvýšila obtížnost jednotlivých otázek. Soutěžící odpovídali na otázky nejen z politických, ale také z kulturních a hospodářských dějin prvorepublikového Československa. Nejlepší znalosti ze všech účastníků prokázala Denisa Limburková, která získala 75 bodů. Za ní skončili Jan Horáček a Tomáš Kakos. Oba získali shodně 73 bodů. O druhém místě J. Horáčka rozhodla až dodatečná rozřazující otázka. Všichni tři se rovněž stali úspěšnými řešiteli. Za úspěšného řešitele je považován každý, kdo získal alespoň 60% bodů z celkového počtu. V tomto případě to bylo 66 bodů. To se podařilo pouze našim zástupcům! Maximální bodový zisk byl 110 bodů. Soutěž se konala na Gymnáziu Benešov v úterý 16. ledna a zúčastnilo se jí 37 zájemců o historii z celého benešovského okresu. D. Limburková zároveň postoupila do krajského kola, které se koná v druhé polovině března v Kladně. Zda se tohoto kola zúčastní také druhý J. Horáček a třetí T. Kakos, rozhodne až podle počtu získaných bodů organizátor krajského kola. 

Výsledková listina okresního kola Dějepisné olympiády

Zadání a řešení okresního kola Dějepisné olympiády

KRAJSKÉ KOLO

Ve středu 21. března 2018 se v Kladně sešlo téměř čtyřicet nejlepších účastníků okresních kol Dějepisné olympiády Středočeského kraje. Byli to ti, kteří si nejlépe poradili s nástrahami úkolů okresního kola. Tematické zaměření letošního ročníku této soutěže je „To byla první republika aneb Československo v letech 1918-1938“. Jednotlivá postupová kola se od sebe liší náročností a hloubkou prověřovaných znalostí. Je pochopitelné, že znalosti získané v hodinách dějepisu nestačí a je třeba je rozšířit a v podstatě se stát odborníkem na dané téma. A toho nelze dosáhnout bez určitého sebezapření. Od soutěžících to především vyžaduje prostudování příslušné doporučené literatury. Mezi těmi, kteří zasedli do lavic jedné z kladenských základních škol, byla také naše žákyně Denisa Limburková. Postoupila z okresního kola jako vítězka a ani v kole krajském se rozhodně neztratila. Celkovým 30. místem opět prokázala výborné znalosti, ale také zodpovědný přístup a příkladnou reprezentaci své školy. 

Výsledková listina krajského kola Dějepisné olympiády

Zadání krajského kola Dějepisné olympiády

Řešení krajského kola Dějepisné olympiády

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z rodného jazyka pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnávat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Koná se již více než 40 let a jejím garantem je v současnosti Národní institut pro další vzdělávání. Letos probíhá už 44. ročník. Účast v soutěži je dobrovolná. Olympiáda v českém jazyce se člení na dvě kategorie. Kategorie I je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a kategorie II pro studenty 1.-4. ročníků středních škol. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. Jednotlivá kola mají vždy 2 části: jazykovou část, kde soutěžící plní zadané mluvnické úkoly a slohovou část, kde se píše slohová práce na dané téma v rozsahu cca 30 řádek. Úkoly plní soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozsahu – gramatika 60 minut a sloh také 60 minut. Celostátní kolo trvá celý týden, koná se vždy koncem června a má charakter táborového pobytu. Webové stránky soutěže jsou zde.

Propozice Olympiády v českém jazyce

ŠKOLNÍ KOLO

Školní kolo Olympiády v českém jazyce se konalo začátkem prosince a jako každý rok si v něm poměřili své znalosti a dovednosti ti žáci naší školy, kteří mají zájem o mateřský jazyk. Letos se ho zúčastnilo celkem 19 žáků z 9. třídy. Soutěžící museli nejprve prokázat své znalosti v oblasti české gramatiky, následně pak doložit stylistické umění a nápaditost. Vysoké bodové hodnocení mohli získat jen ti, kteří prokázali, že mají nejen vědomosti, ale také že je umí použít v praxi. Každý účastník mohl maximálně získat 34 bodů (24 bodů za mluvnickou část a 10 bodů za slohovou část). Téma slohového úkolu znělo „Stalo se to minulý týden“. Soutěžící si pro tento úkol mohli zvolit jakýkoli slohový útvar, ale museli ho zpracovat formou prózy. Z 19 přihlášených zájemců si nejlépe vedla Nikola Štiková (9. třída), která získala 24 bodů. Z 2. místa s ní postoupila do okresního kola její spolužačka Helena Pejšová (21 bodů). Okresní kolo se koná koncem ledna.

Zadání a řešení školního kola Olympiády v českém jazyce

OKRESNÍ KOLO

Druhým postupovým kolem Olympiády v českém jazyce je kolo okresní. Na našem okrese ho v několika posledních letech pravidelně pořádá Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov. Letos se zájemci o náš rodný jazyk sjeli do Benešova 30. ledna. A bylo jich více než 30, a to nejen ze základních škol, ale také z odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Okresní kolo mělo stejný průběh jako školní kolo. Opět se skládalo z mluvnické a slohové části. Téma slohového úkolu znělo „Jaký nový předmět bych zavedl(a) ve škole“. Z naší školy se okresního kola mohla zúčastnit pouze vítězka školního kola Nikola Štiková z 9. třídy, která si vedla velmi dobře. V mluvnické části získala 10 bodů a ve slohové 16 bodů. Celkový bodový zisk 26 bodů jí stačil na velice pěkné 11. místo. 

Výsledková listina okresního kola Olympiády v českém jazyce

Zadání a řešení okresního kola Olympiády v českém jazyce

PYTHAGORIÁDA

Pythagoriáda patří mezi tradiční matematické soutěže. Je určena všem žákům 5.-8. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vychází ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků základních škol a víceletých gymnázií. Zúčastnit se této soutěže může každý žák příslušného ročníku – není tedy nutné být matematickým talentem. Při této soutěži se nepoužívají ani kalkulačka, ani tabulky. Soutěž má několik kategorií podle ročníku školy (5. ročník ZŠ, dále 6., 7. a 8. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a dvě postupová kola: školní a okresní. Letos se koná již 41. ročník Pythagoriády. Webové stránky soutěže jsou zde.

Propozice Pythagoriády

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

ŠKOLNÍ KOLO

Před několika lety se na štěpánovské škole pravidelně konala recitační soutěž, která je především určena pro žáky 1. stupně. Po delší době byla tato tradice z iniciativy učitelů prvního stupně opět obnovena a tak se ve středu 14. února v odpoledních hodinách sešli malí recitátoři ve 3. třídě. Soutěžilo se ve 2 kategoriích: 1. kategorie 2. a 3. třída a 2. kategorie 4. a 5. třída. Mladí recitátoři si s pomocí vyučujících připravili zajímavé texty, se kterými se snažili přesvědčit porotu, že právě oni recitují nejlépe. Umělecké výkony byly velice vyrovnané a v obou kategoriích měla porota velice těžké rozhodování. A jak to nakonec vše dopadlo? V mladší kategorii žáků 2. a 3. třídy porotu nejvíce zaujala Eliška Žabová ze 2. třídy a v kategorii 4. a 5. třídy byla nejlepší Hana Hospergrová z 5. třídy. Nejlepší recitátoři se pokusí zaujmout porotu a obecenstvo na okresním kole recitační soutěže na ZŠ Bystřice. 

OKRESNÍ KOLO

Okresní kolo přehlídky recitátorů se pravidelně koná v Bystřici u Benešova. Z naší školy se ho letos zúčastnily Eliška Žabová ze 2. třídy a Hana Hospergrová z 5. třídy. Každá z nich reprezentovala svou věkovou kategorii. Hana Hospergrová vystoupila s básní Polednice od Karla Jaromíra Erbena. Eliška Žabová získala od poroty čestné uznání za přednes básně Jiřího Žáčka Čarodějný mlýnek. Oběma dívkám děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

ATLETICKÁ VŠESTRANNOST – 1. STUPEŇ

Ve druhé polovině měsíce září se konala soutěž v atletické všestrannosti žáků 1. stupně. Z naší školy se jí zúčastnily dva desetičlenné týmy, které vždy tvořilo pět chlapců a pět dívek. Družstvo „A“ tvořili Vojtěch Vrzal a Adéla Veselá (1. třída), Radim Mach a Barbora Pečenková (2. třída), Jan Lacman a Monika Červenková (3. třída), Tomáš Kupsa a Lucie Chvojková (4. třída) a Michal Hurt a Barbora Kopecká (5. třída). Za družstvo „B“ závodili Václav Vrbík a Veronika Boušková (1. třída), Adam Kment a Eliška Kulíčková (2. třída), Zbyněk Limburk a Viktorie Brožová (3. třída), Jan Hotovec a Eliška Čermáková (4. třída) a Petr Čermák a Hana Hospergrová (5. třída). Lépe dopadl tým „A“, který se umístil se ziskem 888 bodů na výborném 3. místě. Tým „B“ skončil na 12. místě. Jeho konečný bodový zisk byl 746 bodů. Do soutěže se zapojilo 16 smíšených družstev z celého benešovského okresu. Každý účastník soutěžil ve sprintu na 50 m, v dálce a v hodu míčkem. V individuálních statistikách nejvíce zazářili R. Mach (2. třída) a J. Lacman (3. třída), kteří ve svých věkových kategoriích získali v celkovém hodnocení nejvíce bodů. Na pomyslné bronzové příčce ještě skončil Z. Limburk (3. třída). Rovněž v jednotlivých disciplínách se naši mladí atleti prosadili na medailové pozice. Sprint na 50 m vyhráli R. Mach (2. třída) a J. Lacman (3. třída). Bronzovou medaili ještě přidal Z. Limburk (3. třída). Výborné výkony předvedli naši mladí sportovci v dálce. První místo opět vybojoval J. Lacman (3. třída). Na 2. místě se umístili A. Veselá (1. třída), R. Mach (2. třída), B. Pečenková (2. třída), Z. Limburk (3. třída) a M. Hurt (5. třída). Bronz v této disciplíně získala M. Červenková (3. třída). V hodu míčkem zvítězil i potřetí J. Lacman (3. třída), který tak ve své kategorii vyhrál všechny disciplíny. Na 2. místo dosáhl v hodu míčkem R. Mach (2. třída) a na 3. místo M. Červenková (3. třída). Soutěž proběhla tradičně ve Vlašimi. 

Výsledková listina Atletické všestrannosti-1. stupeň

 

OKRESNÍ PŘEBOR - STARŠÍ DÍVKY

 

 

 

 

úřední e-deska

Projekt MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EU peníze školám

Cool pedagog

jídelní lístek

jídelní lístek

60 LET ZŠ TŠ

práce žáků

videa

fotografie 2007-2018

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012


školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009
Výlet 1.+2.tř. Jihlava
školní rok 2007/2008
projekty