naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
dokumenty
organizace šk. roku
kalendář akcí
školní družina
škola očima dětí
KMD
LVK - hory
školní poradenské pracoviště
žákovská samospráva
inkluzivní vzdělávání
a asistence
fotogalerie
napsali o nás
zájmová činnost
soutěže a úspěchy
projekty
rada školy
unie rodičů
perličky
sportoviště při ZŠ
Město Trhový Štěpánov
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

soutěže a úspěchy


DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

V letošním školním roce se koná již 39. ročník Dějepisné olympiády. Jeho tématické zaměření zní „Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské“. 

ŠKOLNÍ KOLO

Výsledková listina školního kola:

1. Jan Frajt 8. třída
2. Pavel Dušek 8. třída
Lucie Vošická 9. třída
4. Markéta Vinšová 9. třída
5. Kristýna Nedvědová 9. třída
6. Lukáš Veselý 8. třída
7. Ester Lachmanová 9. třída
8. Václav Drahoš 8. třída
9. Jana Vlasáková 8. třída

Zadání školního kola Dějepisné olympiády (ZDE)

Řešení školního kola Dějepisné olympiády (ZDE)

OKRESNÍ KOLO
Okresní kolo Dějepisné olympiády se konalo ve středu 27.1. 2010 na Gymnáziu v Benešově. Štěpánovskou školu reprezentovali tři nejúspěšnější řešitelé školního kola Jan Frajt z 8. třídy, Pavel Dušek také z 8. třídy a Lucie Vošická z 9. třídy. Téma soutěže zůstalo stejné jako ve školním kole. Úkoly však byly mnohem náročnější. Soutěže se zúčastnilo 32 žáků 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Všichni účastníci absolvovali test, na který měli 90 minut. Každý mohl dosáhnout maximálně 100 bodů. Naši zástupci se svědomitě připravili a dosáhli velmi dobrých výsledků. Nejlepší z nich byl Jan Frajt, který získal 80 bodů a obsadil 6. místo. Hned za ním byli na 7. místě Pavel Dušek se 75 body a Lucie Vošická na 8. místě se 74 body. Všichni tři se tak zařadili mezi úspěšné řešitele. Těmi jsou ti, kteří dosáhli alespoň 60% úspěšnosti, tedy 60 bodů. Všem třem našim reprezentantům náleží gratulace a poděkování za poctivou přípravou, zodpovědný přístup k soutěži a vzornou reprezentaci školy.
                                                                                                                    Mgr. Martin Vrbický

Výsledková listina okresního kola Dějepisné olympiády (ZDE)

Zadání okresního kola Dějepisné olympiády (ZDE)

Řešení okresního kola Dějepisné olympiády (ZDE)

KRAJSKÉ KOLO
Krajské kolo letošního ročníku Dějepisné olympiády proběhlo ve středu 7. dubna na jedné z kladenských základních škol. Z okresního kola se do něj probojovali také Jan Frajt a Pavel Dušek z 8. třídy. Oba dva se na krajské kolo svědomitě připravili a dosáhli vynikajících výsledků a umístění. Jan Frajt celou soutěž se ziskem 100 bodů vyhrál a zároveň si tak zajistil postup do celonárodního kola, které se letos koná v druhém červnovém týdnu v Brně. Ani Pavel Dušek se neztratil a v konečném pořadí obsadil výborné 6. místo. Krajského kola se zúčastnilo 35 mladých historiků. 

Výsledková listina krajského kola Dějepisné olympiády (ZDE)

Zadání krajského kola Dějepisné olympiády (ZDE)

Řešení krajského kola Dějepisné olympiády (ZDE)

CELOSTÁTNÍ KOLO
Jan Frajt si úspěšným vystoupením v krajském kole zajistil účast v celorepublikovém klání. 35 nejúspěšnějších řešitelů z celé republiky se sešlo v Brně v týdnu od 24. do 28. května. Do hodnocení soutěže se započítával velký kontrolní test z tématu letošního ročníku a test z exkurze po Brně. Důležitou součástí soutěže byla práce na téma „Informační panel k naučné stezce“. J. Frajt psal o pravěkém osídlení Velkého Blaníka. Podstatnou část jeho práce si můžete prohlédnout v části webových stránek nazvané „Práce žáků“. Svou práci musel pak každý prezentovat a obhájit. Účastníci nesoutěžili pouze o korunu nejlepšího mladého historika, ale celý týden byl také koncipován jako odměna pro ty, kteří prokázali v nižších postupových kolech nejlepší znalosti a postoupili do národního kola. Z tohoto důvodu absolvovali soutěžící např. zajímavé exkurze (jeskyně Býčí skála, brněnský hrad Špilberk, archeologická naleziště Velké Moravy, …). V konečném pořadí obsadil Jan Frajt dělené 11. místo. Dokázal tak navázat na dřívější úspěchy v této soutěži. V předchozích letech se totiž do národního kola dostaly také Renata Vopálková, Marie Vinšová (ta dokonce dvakrát po sobě) a Lucie Früblingová, která tuto soutěž v roce 2003 také vyhrála.

Výsledková listina celostátního kola Dějepisné olympiády (ZDE)

Zadání celostátního kola Dějepisné olympiády (ZDE)

Řešení celostátního kola Dějepisné olympiády (ZDE)

Zadání a řešení testu o historickém vývoji Brna (ZDE)

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE

OKRESNÍ KOLO
Ve čtvrtek 11. února proběhlo okresní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Soutěž pořádala Obchodní akademie Vlašim. Štěpánovskou školu zastupovala v kategorii II A (žáci 8. a 9. tříd základních škol) Markéta Vinšová z 9. třídy. V této kategorii se však sešli pouze dva účastníci. Z tohoto důvodu nemohli organizátoři vyhlásit oficiální výsledky a předat diplomy. Soutěž přesto proběhla. Soutěžící nejdříve řešili poslechovou úlohu, potom popisovali obrázek a poté museli mluvit několik minut na vylosované téma. Znalosti Markéty Vinšové nakonec přesvědčily porotu, aby ji doporučila jako postupující do krajského kola. Krajské kolo se uskuteční 4. března v Kladně

KRAJSKÉ KOLO
Krajské kolo této soutěže proběhlo 4. března na Gymnáziu v Kladně. Stejně jako v okresním kole mělo krajské klání dvě části. Účastníci nejprve absolvovali poslechovou část a poté následovala část ústní, která se skládala z představení, konverzace s členy hodnotící komise a popisu obrázku. Markéta opět prokázala výborné znalosti a obsadila výborné 3. místo, přičemž druhé místo jí trochu nešťastně uniklo. Markétě náleží za vzornou reprezentaci školy poděkování a pochvala. 
                                                                                                            Mgr. Martin Vrbický

Výsledková listina krajského kola Konverzační soutěže v německém jazyce

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE

OKRESNÍ KOLO
V úterý 16. února se na Střední odborné škole v Benešově uskutečnilo okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. V kategorii II A (žáci 8. a 9. tříd základních škol) zastupovala štěpánovskou školu Kristýna Nedvědová z 9. třídy. Soutěž se skládala ze dvou částí-poslech a konverzační téma. Mnoho účastníků, včetně Kristýny, předvedlo výborné výkony, a proto rozdíly mezi nejlepšími, jak je patrné z přiložené výsledkové listiny, byly velmi malé. Kristýna Nedvědová se nakonec umístnila na velmi pěkném 6. místě. Soutěže se zúčastnilo 19 žáků základních škol benešovského okresu.

Výsledková listina okresního kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce (ZDE)

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

ŠKOLNÍ KOLO
Školního kola Olympiády v českém jazyce se na naší škole zúčastnilo 9 žáků (5 z 9. ročníku a 4 z 8. ročníku). Soutěžící z 9. ročníku si dobře poradili se zadanými úlohami, a proto rozdíly v bodovém ohodnocení byly velmi malé. Žáky zaujalo i téma slohového úkolu „Měl(a) jsem z pekla štěstí“ a velmi poutavě popsali své zážitky. Nejlepšího výsledku dosáhly Iveta Daňková a Markéta Vinšová (obě 25 bodů z 30). Protože do okresního kola může postoupit jen jeden zástupce školy, vítězku musel určit los. Okresního kola se 15. března v Benešově zúčastní Iveta Daňková.

Zadání a řešení školního kola Olympiády v českém jazyce (ZDE)

OKRESNÍ KOLO
Dne 15. března se na Střední odborné škole v Benešově konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovala žákyně 9. ročníku Iveta Daňková. První hodina patřila jazykovému testu, který ověřoval znalosti ze slovotvorby, tvarosloví i skladby. Dalších 60 minut měli žáci na vypracování slohové práce na téma „Sedím na nádraží a dívám se na …“ Iveta z obou částí získala shodně 7 bodů a umístnila se na 15. místě z celkového počtu 33 účastníků.

Výsledková listina okresního kola Olympiády v českém jazyce (ZDE)

Zadání a řešení okresního kola Olympiády v českém jazyce (ZDE)

PYTHAGORIÁDA

Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena všem žákům 6. a 7. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vychází ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků základních škol a víceletých gymnázií. Zúčastnit se této soutěže může každý žák příslušného ročníků – není tedy nutné být matematickým talentem. Soutěž má dvě kategorie podle ročníku školy (6. a 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a dvě postupová kola: školní a okresní. 

ŠKOLNÍ KOLO
Školní kolo Pythagoriády se uskutečnilo počátkem března. Zadání obou kategorií obsahovalo 15 náročných úkolů a nejednalo se pouze o čistě matematické úlohy, ale také o hlavolamy a podobně. Za každý úkol mohli soutěžící získat 1 bod. Maximum bylo tedy 15 bodů. Úspěšnými řešiteli se stali ti, kteří získali alespoň 9 bodů v případě 6. třídy a 8 bodů v případě 7. třídy. Nejlépe zvládly zadané úlohy Kateřina Boušková z 6. třídy a Jitka Vávrová, Petra Bézová, Lucie Mirková a Barbora Tomaidesová ze 7. třídy. Podrobné výsledky z obou tříd jsou k nahlédnutí v uvedených výsledkových listinách. 

Výsledková listina školního kola Pythagoriády – 6. třída

Výsledková listina školního kola Pythagoriády – 7. třída

Zadání a řešení školního kola Pythagoriády pro 6. a 7. třídu

OKRESNÍ KOLO
Okresní kolo Pythagoriády pořádalo ve čtvrtek 25. března Gymnázium Vlašim. Soutěž měla podobný průběh jako školní kolo. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií podle věku – 6. a 7. třída ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Zadání obou kategorií obsahovalo 15 úkolů a každý mohl získat maximálně 15 bodů. Úspěšným řešitelem byl ten, kdo získal alespoň 9 bodů. V mladší kategorii se v konkurenci 70 účastníků umístnila na 37. místě naše zástupkyně Kateřina Boušková z 6. třídy. V kategorii sedmých tříd si v netradičních matematických úlohách porovnávaly úroveň matematických znalostí a svého logického myšlení s ostatními účastníky hned tři naše zástupkyně. Nejlépe si mezi 24 mladými matematiky vedla Barbora Tomaidesová ze 7. třídy, která obsadila se ziskem 7 bodů 7. místo. Petra Bézová byla 16. a Lucie Mirková 23. Všem dívkám děkujeme za reprezentaci školy. Tato soutěž končí okresním kolem.

Výsledková listina okresního kola Pythagoriády – 6. třída

Výsledková listina okresního kola Pythagoriády – 7. třída

DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ

Na začátku každého školního roku se mohou žáci jednotlivých tříd druhé stupně přihlásit do školní Dějepisné soutěže. Účast v soutěži je dobrovolná. Každý měsíc od října do května soutěžící dostanou jeden pracovní list s úlohami z historie, které navazují na látku probíranou ve škole v hodinách dějepisu. Na vypracování úkolů pak mají přibližně jeden měsíc a průběžné výsledky jsou vždy vyvěšeny na nástěnce v učebně výtvarné výchovy. Soutěž vždy končí vyhlášením výsledků v červnu. Zajímavé většinou knižní ceny obdrží zpravidla prvních pět nejúspěšnějších účastníků. Letos se s úkoly soutěže nejlépe vypořádali Petr Dušek v 6. třídě, Barbora Tomaidesová v 7. třídě, Jan Frajt v 8. třídě a Iveta Daňková v 9. třídě.

Výsledková listina – 6. třída

Výsledková listina – 7. třída

Výsledková listina – 8. třída

Výsledková listina – 9. třída

TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ V BENEŠOVĚ

Tohoto oblíbeného turnaje se letos zúčastnilo bezmála 30 základních škol nejen z okresu Benešov. Pořádající VOŠ a SZeŠ Benešov rozlosovala přihlášené týmy do šesti skupin a pouze jejich vítězové měli právo bojovat o celkové vítězství v prosincovém finále. 
Základní sestavu našeho družstva tvořili Pavel Kulík, Tomáš Staněk, Petr Vobecký, Daniel Červeňák a Václav Brabec, na lavičce byli připraveni Václav Drahoš a Jakub Čermák. Chlapci si vytyčili vysoký cíl – vyhrát skupinu a postoupit do finále – a tak byli z konečného druhého místa zklamáni.
Po celý turnaj jsme se mohli spolehnout na P. Kulíka, který v brance často doslova „čaroval“, na tvůrce hry a pohotového střelce D. Červeňáka, ale hlavně na bojovnou a obětavou hru celého týmu. Kdybychom lépe zvládli utkání s Týncem nad Sázavou, což bylo v našich silách (chyběla nám i trocha štěstí), možná by nás finále neminulo, ale na „kdyby“ se ve sportu nehraje.

Naše výsledky a průběh zápasů:
Trhový Štěpánov – Sedlčany 2:1 (1:1)
Nás nejlepší výkon na turnaji, vítězství mohlo být vyšší (několikrát jsme nastřelili tyč).
branky: Červeňák, Vobecký

Trhový Štěpánov – Týnec nad Sázavou 1:5 (1:1)
S pozdějším vítězem skupiny jsme dlouho drželi krok a dokonce i vedli, ale soupeř díky našim chybám výsledek otočil a v závěru přidal další branky, když jsme otevřeli obranu ve snaze vyrovnat.
branka: Červeňák

Trhový Štěpánov – Ondřejov 2:0 (0:0)
Po dvou vypjatých utkáních jsme už nebyli tak aktivní, přesto se nám podařilo vstřelit dva góly. Naše chyby soupeř naštěstí nepotrestal.
branky: Vobecký, Staněk

Trhový Štěpánov – Krhanice 3:3 (1:0)
Po vedení z 1. poločasu jsme zbytečnými chybami umožnili soupeři otočit skóre. Remízu jsme zachránili až v posledních sekundách zápasu.
branky: Červeňák 3

Konečná tabulka skupiny
1. ZŠ Týnec nad Sázavou 10b
2. ZŠ Trhový Štěpánov      7b
3. ZŠ Sedlčany                 7b
4. ZŠ Ondřejov                 4b
5. ZŠ Krhanice                  2b

Děkujeme našemu týmu za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Martin Limburk

MEMORIÁL FRANTIŠKA ŠUSTY V ODBÍJENÉ

Tento tradiční volejbalový turnaj určený pro starší dívky se uskutečnil ve středu 24. března ve Zruči nad Sázavou. Naše děvčata nastoupila na zahájení této soutěže v 8 hodin ráno s dalšími 9 družstvy. Ve skupině nám připadl Kolín, Pečky „B“, Vlašim Vorlina „A“ a Kácov.
Šlo o velice těžké souboje s výbornými celky. To, že jsme nepřivezli pohár, ani umístění na “bedně“, není žádná ostuda. Naše děvčata měla úžasnou možnost zahrát si v dokonalé hale a byla to čest bojovat s takovými soupeři. Zvláštní uznání zaslouží zejména kapitánka našeho týmu Kristýna Nedvědová.
Doufáme, že se děvčata těší na další krásná utkání.
                                                                                                                              Petr Dymák

MCDONALD´S CUP – MALÁ KOPANÁ

OBLASTNÍ KOLO
Žáci 2.-5. ročníku se zúčastnili okrskového kola McDonald˘s cupu v malé kopané, které se konalo 22.4. ve Vlašimi. Na postup do okresního finále nedosáhli, protože soupeři byli vždy o gól lepší.

POHÁR ROZHLASU

Okresní přebor družstev v lehké atletice se konal ve Vlašimi 18. a 19. května. Za naši školu startovala družstva mladších žákyň a starších žáků a obsadila 11. respektive 12. místo. Výborných individuálních výsledků dosáhli především Tomáš Staněk ve skoku vysokém (154 cm – 2. místo) a Lucie Mirková v běhu na 60 m (8,9 s – 1. místo).

Výsledková listina okresního kola Poháru rozhlasu – mladší žákyně a mladší žáci

Výsledková listina okresního kola Poháru rozhlasu – starší žákyně a starší žáci

ATLETICKÁ VŠESTRANNOST 1.-5. TŘÍD ZŠ

V nepříznivém chladném počasí se 2. června uskutečnilo okresní kolo Atletické všestrannosti určené pro smíšené týmy žáků z 1. stupně. Závody proběhly ve Vlašimi. Ze štěpánovské školy startovaly dva desetičlenné týmy, v nichž byli vždy jeden chlapec a jedna dívka z každé třídy 1. stupně. Lépe si vedl tým označený jako „A“, který obsadil 8. místo. Tým „B“ skončil na 18. příčce. Mezi venkovskými školami byli naši zástupci nejlepší. Z individuálních výkonů stojí za zmínku 4. místo Michala Kudyna v celkovém pořadí chlapců 2. tříd a rovněž 4. místo Jakuba Blehy v absolutním pořadí chlapců 5. tříd. V jednotlivých disciplínách dosáhli na medailové pozice Evžen Pechar a Nikola Štiková z 1. třídy, Jakub Menda z 2. třídy a Vojtěch Kahoun ze 3. třídy (1. místo na 50 metrů). Podrobné výsledky najdete pod tímto textem.

Výsledková listina okresního kola Atletické všestrannosti – 1. stupeň

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

ŠKOLNÍ KOLO

Praktická část školního kola
V letošním roce se do této náročné předmětové soutěže přihlásilo 5 dívek z 9. ročníku, které v říjnu převzaly zadání domácí studijní části. Po prostudování všech úloh se pro postup do dalšího kola odvážily pouze tři z nich.
Dne 19. a 26. listopadu 2009 si Kristýna Nedvědová, Markéta Vinšová a Lucie Vošická změřily znalosti a praktické dovednosti ve školní chemické laboratoři. Během tří hodin práce zvládly 3 obtížné praktické úkoly, ve kterých dosáhly úspěšnosti 80%-89%.

Kontrolní test školního kola byl stanoven na 7. ledna 2010 v čase 12.00-13.15. Zahrnoval 6 teoretických úkolů.

Výsledky školního kola:

 

teoretická část

praktická část

kontrolní test

celkem

1. M. Vinšová 

33

44,25

30

107,25 bodu

2. K. Nedvědová

36,5

40

30,5

107 bodů

3. L. Vošická

46

44,25

16

106,25 bodu

Do okresního kola postoupily Markéta Vinšová a Kristýna Nedvědová.

Zadání školního kola Chemické olympiády (ZDE)

Zadání okresního kola Chemické olympiády(ZDE)

Řešení okresního kola Chemické olympiády (ZDE)

OKRESNÍ KOLO

Okresní kolo Chemické olympiády se konalo 20.1. 2010 od 8.00 do 12.00 na Gymnáziu v Benešově. Sjelo se tam pouze 12 zájemců-8 chlapců a 4 dívky. Jak málo!
Gymnázium Benešov 2 zástupci
ZŠ Benešov Jiráskova 2 zástupci
ZŠ Benešov Dukelská 2 zástupci
ZŠ Trhový Štěpánov 2 zástupci
ZŠ Vlašim Sídliště 2 zástupci
ZŠ Zdislavice 2 zástupci
Soutěžící plnili v teoretické části 4 úkoly ve stanoveném čase 75 minut. Praktická část obsahovala 2 úkoly ve stanoveném čase 60 minut.
Naše žákyně se s těmito úkoly vypořádaly se ctí a zaslouží pochvalu. Markéta Vinšová obsadila pěkné 4. místo se ziskem 72,5 bodu ze 100 možných a Kristýna Nedvědová byla na 10. místě se ziskem 55,5 bodu.
Obě dvě odvedly kus pořádné práce, za což jim patří dík a uznání.
                                                                                                                  Mgr. Jan Balšánek

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „MALUJEME S MUZEEM“

Začátkem školního roku vyhlásilo Muzeum Podblanicka výtvarnou soutěž s názvem „Středověk na Podblanicku“. Z naší školy se do ní zapojili žáci z 8. a 9. třídy pod vedením pí. uč. H. Podhadské. Nejlepší práce zaslala paní učitelka organizátorům soutěže, které zaujala práce Pavla Kulíka z 9. třídy, který byl ohodnocen čestným uznáním. Ocenění obdržel P. Kulík osobně při vyhlašování výsledků soutěže 17. prosince ve vlašimském zámku. Paní učitelka zároveň převzala čestné uznání pro naši školu za účast v této soutěži. 


 

 

úřední e-deska

Projekt MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EU peníze školám

Cool pedagog

jídelní lístek

jídelní lístek

60 LET ZŠ TŠ

práce žáků

videa

fotografie 2007-2018

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012


školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009
Výlet 1.+2.tř. Jihlava
školní rok 2007/2008
projekty