naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
dokumenty
organizace šk. roku
kalendář akcí
školní družina
škola očima dětí
KMD
LVK - hory
školní poradenské pracoviště
žákovská samospráva
inkluzivní vzdělávání
a asistence
fotogalerie
napsali o nás
zájmová činnost
soutěže a úspěchy
projekty
rada školy
unie rodičů
perličky
sportoviště při ZŠ
Město Trhový Štěpánov
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

soutěže a úspěchy


PŘEDMĚTOVÉ A SPORTOVNÍ SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Dějepisná olympiáda patří mezi tradiční předmětové vědomostní soutěže, které vyhlašuje Národní institut dětí a mládeže. Soutěž, jejíž kořeny sahají až do 60. let minulého století, se dříve jmenovala Soutěž mladých historiků a letos se koná její 40. ročník. Dějepisná olympiáda je obvykle určena pro mladé zájemce o historii z řad žáků 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Účast v soutěži je dobrovolná. 
Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. První tři kola probíhají vždy formou testu, při kterém mohou soutěžící někdy používat dějepisné atlasy. Celostátní kolo trvá pět dní a koná se každý rok v některém z měst České republiky. Spojuje soutěž samotnou (prezentace a obhajoba písemné práce, vyplňování testu, hledání odpovědí na otázky na historických památkách v terénu, ...) s exkurzemi, výlety a návštěvami historicky zajímavých míst. Celostátního kola se pravidelně účastní okolo 35 nejúspěšnějších žáků z celé republiky. Každý ročník má jiné tématické zaměření jednotné pro všechna kola, jež se liší jen svou náročností. V minulosti to např. byla témata: Zločin a trest v českých dějinách, Doba hradů a na zámků v Čechách a na Moravě nebo Věda a technika v průběhu staletí. Letošní téma zní Ve zdraví i v nemoci (Od šamana po penicilin). Webové stránky soutěže jsou zde

Propozice Dějepisné olympiády 2010/2011

ŠKOLNÍ KOLO

Školní kolo letošního ročníku Dějepisné olympiády se na naší škole uskutečnilo v listopadu. Zúčastnilo se ho 14 žáků 8. a 9. ročníku. Všichni museli vypracovat celkem 33 úloh testu na téma „Ve zdraví i v nemoci“ s podtitulem „Od šamana po penicilin“. Úkoly byly zaměřeny na historický vývoj lékařství, významné lékaře a důležité lékařské objevy, ale také se týkaly různých nemocí a úlohy a rozvoje hygieny v minulosti. Vítězem školního kola se stal Pavel Dušek z 9. třídy se ziskem 83 bodů ze 100 možných. Za ním se umístnili Jan Frajt rovněž z 9. třídy a o rok mladší Barbora Tomaidesová. Do okresního kola postupuje vítěz a také všichni, kteří dosáhli alespoň 60% z maximálního počtu bodů (úspěšní řešitelé). Kromě tří výše jmenovaných to jsou ještě Martin Janouš z 9. třídy a Lucie Mirková s Janou Horčicovou z 8. třídy. Tři nejúspěšnější řešitelé obdrželi diplom a knižní odměnu. Okresní kolo se koná začátkem února.

Výsledková listina školního kola Dějepisné olympiády

Zadání školního kola Dějepisné olympiády

Řešení školního kola Dějepisné olympiády

OKRESNÍ KOLO
Okresní kolo letošního ročníku Dějepisné olympiády uspořádalo první únorový den Gymnázium Benešov. Z naší školy se ho zúčastnil vítěz školního kola Pavel Dušek z 9. třídy a dalších pět úspěšných řešitelů. Byli to Jan Frajt a Martin Janouš z 9. třídy a Barbora Tomaidesová, Lucie Mirková a Jana Horčicová z 8. třídy. M. Janouš se nemohl soutěže pro nemoc zúčastnit. Téma soutěže znělo stejně jako v předchozím kole „Ve zdraví i v nemoci - od šamana po penicil“. S náročnými úkoly si nejlépe poradil J. Frajt, který nakonec obsadil 3. místo se ziskem 70 bodů. Z dalších našich účastníků byla B. Tomaidesová klasifikována na 4. místě (68 bodů), P. Dušek na 6. místě (64 body), L. Mirková na 19. místě (45 bodů) a J. Horčicová na 25. místě (42 body). Úspěšným řešitelem se stal každý, kdo získal alespoň 60% bodů z maximálního počtu. Nejvyšší možný bodový zisk byl 100. Do krajského kola postupuje vítěz a všichni úspěšní řešitelé. Organizátor krajského kola má však právo omezit počet postupujících žáků tak, aby nepřesáhl 30 účastníků. Všem našim zástupcům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Výsledková listina okresního kola Dějepisné olympiády

Zadání a řešení okresního kola Dějepisné olympiády

Postupující žáci do krajského kola

KRAJSKÉ KOLO
Pořádání krajského kola Dějepisné olympiády bylo letos stejně jako v několika minulých letech svěřeno 12. ZŠ Brjanská v Kladně. Soutěž se konala 4. dubna. Z okresního kola postupoval vždy vítěz a všichni ti, kteří získali alespoň 60% bodů a stali se tak úspěšnými řešiteli. V našem kraji se to povedlo 70 soutěžícím, a proto organizátoři museli omezit počet účastníků. Do krajského kola tak pozvali ty úspěšné řešitele, kteří získali v okresním kole 64 bodů a více. Z naší školy se do krajského kola probojovali žáci z 9. třídy Jan Frajt a Pavel Dušek a žákyně 8. třídy Barbora Tomaidesová. Všichni tři se na krajské kolo pečlivě a svědomitě připravili a to se také odrazilo na jejich umístění. Nejvíce bodů z nich posbíral Jan Frajt a skončil na výborném 4. místě. B. Tomaidesová nakonec obsadila 10. místo s 81 body a P. Dušek, který získal 68 bodů, byl klasifikován na 23. místě. A protože všichni tři získali více než 60% bodů, stali stejně jako v okresním kole úspěšnými řešiteli. Soutěže se zúčastnilo 40 mladých zájemců o historii z celého Středočeského kraje. Celý letošní ročník byl zaměřen na historický vývoj lékařství, významné lékaře a jejich objevy a podobně. Všem třem našim reprezentantům gratulujeme k umístění a předvedeným výkonům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Výsledková listina krajského kola Dějepisné olympiády

Zadání krajského kola Dějepisné olympiády

Řešení krajského kola Dějepisné olympiády

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z rodného jazyka pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnávat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Jejím garantem je v současnosti Národní institut dětí a mládeže MŠMT a letos se koná už 37. ročník. Účast v soutěži je dobrovolná. Olympiáda v českém jazyce se člení na dvě kategorie. Kategorie I je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií a kategorie II pro studenty 1.-4. ročníků středních škol. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. Jednotlivá kola mají vždy 2 části: jazykovou část, kde soutěžící plní zadané mluvnické úkoly a slohovou část, kde se píše slohová práce na dané téma v rozsahu cca 30 řádek. Úkoly plní soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozsahu – gramatika 60 minut a sloh také 60 minut. Celostátní kolo trvá sedm dní a koná se vždy koncem června. Veškeré úkoly, jazykové i slohové, zadává porota v celostátním kole ústně a úkoly se plní průběžně. Každoročně probíhá také exkurze jako východisko pro zadávanou slohovou práci. Webové stránky soutěže jsou zde

Propozice Olympiády v českém jazyce 2010/2011

ŠKOLNÍ KOLO
Dne 14.1. proběhlo v naší škole školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho celkem 17 soutěžících (7 z 9. ročníku a 10 z 8. ročníku). Žáci si dobře poradili se zajímavými úkoly. Nejvyššího počtu dosáhly Barbora Tomaidesová a Jitka Vávrová (obě z 8. ročníku). O vítězce muselo nakonec rozhodnout losování. Do okresního kola postoupila J. Vávrová. Za zmiňovanými dívkami se se stejným počtem bodů umístnili Jan Frajt z 9. třídy a Petra Bézová z 8. třídy.

Zadání a řešení školního kola Olympiády v českém jazyce

OKRESNÍ KOLO
Okresní kolo této soutěže na našem okrese pořádala Střední odborná škola v Benešově a uskutečnilo se v pondělí 21. března. Ze školního kola do něj postoupila Jitka Vávrová a vedla si v něm výborně. Ze všech účastníků získala nejvíce bodů a soutěž vyhrála. První část soutěže byla věnována jazykovému testu, který byl zaměřen na skladbu, tvarosloví a slovotvorbu. Ve druhé polovině měli účastníci 60 minut na vypracování slohové práce s názvem „Nikdy nemá nouzi o …“. Žáci měli za úkol doplnit do nadpisu slovo nebo slovní spojení podle svého výběru a napsat text příslušející k libovolnému slohovému útvaru. J. Vávrová získala v jazykové části 20 bodů z 22 možných a ve slohové části 9 bodů z 10 možných. V celé soutěži tak ztratila pouze tři body. Soutěže se zúčastnilo 23 žáků z 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z okresu Benešov. Jitka Vávrová si díky prvnímu místu zajistila postup do krajského kola, které se koná začátkem května v Kladně. 

Výsledková listina okresního kola Olympiády v českém jazyce

Zadání a řešení okresního kola Olympiády v českém jazyce

KRAJSKÉ KOLO
Krajské kolo Olympiády v českém jazyce, do něhož se probojovala také naše žákyně Jitka Vávrová z 8. třídy, pořádala v úterý 3. května 12. ZŠ Brjanská v Kladně. Krajské kolo má stejný formát jako dvě předchozí kola, tedy kolo školní a okresní. Soutěžící nejprve absolvují mluvnický test a pak následuje slohová část, v tomto případě vypravování na téma „Můj největší triumpf …“. J. Vávrová nakonec získala 17,6 bodu a obsadila velmi pěkné 12. místo. Od postupu do národního kola ji přitom dělily necelé tři body. Soutěže se zúčastnilo 34 žáků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z celého Středočeského kraje.

Výsledková listina krajského kola Olympiády v českém jazyce

Zadání a řešení krajského kola Olympiády v českém jazyce

SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH

Jazykové soutěže mají v České republice vzhledem k významu znalostí cizích jazyků značnou prestiž a zasahují poměrně velký počet žáků a studentů. Do školních kol se každoročně zapojuje téměř 50 000 účastníků základních a středních škol. Soutěže jsou koncipovány jako konverzační a důraz je při nich kladen na porozumění slyšenému textu a rozhovor. Nejvíce obsazovaná je soutěž v anglickém jazyce, což je odrazem společenské reality 21. století. Soutěž v německém jazyce má, stejně jako samotná znalost němčiny, na území ČR dlouhou tradici. V současné době však němčina doplácí na popularitu angličtiny. Menší zastoupení, ale rovněž vysokou úroveň, mají soutěže v jazyce francouzském, španělském, ruském a také v latině.
Děti z naší školy se obvykle účastní soutěže v německém jazyce (neoficiálně zvané Německá olympiáda) a soutěže v anglickém jazyce (také nazývané Anglická olympiáda). V obou těchto jazykových kláních jsou vyhlašovány každý rok kategorie I. A (žáci do 7. tříd ZŠ) a I. B (žáci do 7. tříd ZŠ s rozšířenou výukou cizích jazyků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). V těchto dvou kategoriích probíhá školní a okresní kolo. Dále to jsou kategorie II. A (žáci 8. a 9. tříd ZŠ) a II. B (žáci 8. a 9. tříd ZŠ s rozšířenou výukou cizích jazyků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). V těchto kategoriích se koná školní, okresní, krajské a ústřední kolo. Další kategorie II. C, III. A a III. B jsou určené žákům, kteří mají možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo výuku a nebo studentům středních škol. Další výše zmiňované jazyky se na naší škole nevyučují. Webové stránky soutěže jsou
zde 

Propozice soutěží v cizích jazycích 2010/2011

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

Chemická olympiáda je nejdůležitější chemickou soutěží pořádanou v ČR. Soutěž je vyhlašována každoročně a je určena pro žáky základních a středních škol. Garantem ChO je Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Ústřední komisí Chemické olympiády a nad odbornou úrovní bdí Česká společnost chemická. V tomto roce se koná 47. ročník. Olympiáda se dělí do pěti kategorií, které jsou rozdílně obtížné. Každá kategorie je dělena na jednotlivá soutěžní kola, ve kterých žáci řeší teoretické a praktické úlohy. Jednotlivá postupová kola jsou školní, okresní, krajské a popřípadě celostátní. V každém soutěžním kole jsou úlohy o něco složitější. V nejvyšší kategorii je možnost zúčastnit se celostátního kola Chemické olympiády a při velmi dobrém umístění je možnost postoupit přes dvě soustředění až na Mezinárodní chemickou olympiádu. Iniciativa ke konání Mezinárodní chemické olympiády vyšla z Československa a její první ročník se konal v červnu roku 1968 v Praze. Žáků základních škol se týká kategorie D. Kategorie D je určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Kategorie zahrnuje domácí (školní) kolo, kontrolní test školního kola, okresní kolo a krajské kolo. Nemá však celostátní kolo. Úlohy této kategorie se skládají z teoretické a praktické části. Úlohy jsou často zaměřovány na učivo, které se běžně probírá v hodinách chemie. Webové stránky soutěže jsou zde

Propozice Chemické olympiády 2010/2011

Harmonogram Chemické olympiády 2010/2011

ŠKOLNÍ KOLO
V letošním roce se školní kolo Chemické olympiády kategorii D určené pro žáky základních škol z důvodu nezájmu žáků bohužel nekonalo. O náročnosti úkolů školního kola se může každý přesvědčit v odkazu pod tímto článkem. 

Zadání školního kola Chemické olympiády

PYTHAGORIÁDA

Pythagoriáda patří mezi tradiční matematické soutěže. Je určena všem žákům 6. a 7. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vychází ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků základních škol a víceletých gymnázií. Zúčastnit se této soutěže může každý žák příslušného ročníků – není tedy nutné být matematickým talentem. Soutěž má dvě kategorie podle ročníku školy (6. a 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a dvě postupová kola: školní a okresní. Webové stránky soutěže jsou zde. 

Propozice Pythagoriády 2010/2011

ŠKOLNÍ KOLO
Školní kolo Pythagoriády se konalo postupně v 5., 6., 7. a 8. třídě. Žáci 5. třídy absolvovali úlohy školního kola ještě před Vánocemi. Zadání obsahovalo celkem 15 úkolů, které nebyly zaměřené pouze na běžné matematické úlohy, ale šlo také o různé hlavolamy, logické úlohy, cvičení zaměřená na prostorovou představivost a podobně. Za každý úkol bylo možné získat 1 bod. Maximum tedy bylo 15 bodů. Za úspěšného řešitele byl považován každý, kdo získal alespoň 9 bodů. Ze žáků 5. třídy se to podařilo Darku Vrňákovi a Vojtěchu Brožovi, kteří získali devět bodů a vybojovali si tak zároveň právo účasti v okresním kole. 
Školní kolo pokračovalo v únoru v 6., 7. a 8. třídě. Mezi žáky 6. a 7. třídy se bohužel nenašel nikdo, kdo by dokázal získat alespoň 60% bodů (9 bodů z 15) a tím se kvalifikovat do okresního kola. Lépe si vedly žákyně 8. třídy Jitka Vávrová (11,5 bodu) a Barbora Tomaidesová (9 bodů), které si velmi dobře poradily s obtížnými úkoly a postoupily do dalšího kola. Podrobné výsledkové listiny jsou v odkazech pod tímto textem. O náročnosti úloh se můžete přesvědčit v uvedených přílohách, které jsou také doplněny o řešení úloh.

Zadání školního kola Pythagoriády – 5. třída

Řešení školního kola Pythagoriády – 5. třída

Výsledková listina školního kola Pythagoriády – 6. třída

Zadání školního kola Pythagoriády – 6. třída

Řešení školního kola Pythagoriády – 6. třída

Výsledková listina školního kola Pythagoriády – 7. třída

Zadání školního kola Pythagoriády – 7. třída

Řešení školního kola Pythagoriády – 7. třída

Výsledková listina školního kola Pythagoriády – 8. třída

Zadání školního kola Pythagoriády – 8. třída

Řešení školního kola Pythagoriády – 8. třída

OKRESNÍ KOLO
Pořádáním okresního kola Pythagoriády bylo letos pověřeno ve všech kategoriích stejně jako v předchozích letech Gymnázium Vlašim.

5.ROČNÍK
Jako první si porovnali úroveň svých matematických znalostí žáci pátých tříd z celého benešovského okresu, kteří se do Vlašimi sjeli v pátek 28. ledna. Štěpánovskou školu zastupovali dva úspěšní řešitelé školního kola Vojtěch Brož a Darek Vrňák. Stejně jako ve školním kole obsahovalo zadání okresního kola 15 úloh, přičemž za správné vyřešení každého úkolu bylo možné získat pouze 1 bod. Maximální počet bodů byl tedy 15. Úspěšným řešitelem se stal každý, kdo dosáhl alespoň 9 bodů. Z našich reprezentantů dopadl lépe Darek Vrňák, který získal 7 bodů a obsadil 20. místo. Vojtěch Brož vyřešil správně 6 úloh a umístnil se na 31. místě. Celkem se do soutěže zapojilo 52 účastníků. Oběma chlapcům patří naše gratulace a poděkování ze reprezentaci školy.

8. ROČNÍK
Do okresního kola se v této kategorii probojovaly Barbora Tomaidesová a Jitka Vávrová. Také v okresním kole si s náročnými úkoly poradily velmi dobře a staly se úspěšnými řešiteli. To znamená, že získaly alespoň 9 bodů z 15 možných. Lepší z dvojice našich zástupkyň byla nakonec J. Vávrová, která získala 11 bodů a byla klasifikována na 9. místě. B. Tomaidesová byla s 9 body na 18. místě. Zadání obsahovalo 15 úkolů, přičemž za každý úkol bylo možné získat pouze 1 bod. Maximální počet bodů byl tedy 15. Tohoto okresního kola, které se konalo na vlašimském gymnáziu 24. března, se zúčastnilo 37 žáků ze základních škol a tercií víceletých gymnázií z benešovského okresu.

Výsledková listina okresního kola Pythagoriády – 5. třída

Zadání okresního kola Pythagoriády – 5. třída

Řešení okresního kola Pythagoriády – 5. třída

Výsledková listina okresního kola Pythagoriády – 8. třída

DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ

Na začátku každého školního roku se mohou žáci jednotlivých tříd druhého stupně přihlásit do školní Dějepisné soutěže. Účast v soutěži je dobrovolná. V této soutěži si poměřují znalosti pouze žáci v jednotlivých třídách školy mezi sebou. Soutěž není postupová. Každý měsíc od října do května soutěžící dostanou jeden pracovní list s úlohami z historie, které navazují na látku probíranou ve škole v hodinách dějepisu. Na vypracování úkolů pak mají přibližně jeden měsíc a průběžné výsledky jsou vždy vyvěšeny na nástěnce v učebně výtvarné výchovy. Soutěž vždy končí vyhlášením výsledků v červnu. Zajímavé většinou knižní ceny obdrží zpravidla prvních pět nejúspěšnějších účastníků.

Výsledková listina – 6. třída

Výsledková listina – 7. třída

Výsledková listina – 8. třída

Výsledková listina – 9. třída

MATEMATICKÁ SOUTĚŽ SPEEDMAT

Speedmat jsou matematické počítačové programy, které jsou určeny pro žáky všech škol, kteří si chtějí hravou formou zopakovat a procvičit látku probíranou v hodinách matematiky. Na jejich základě vznikla matematická soutěž, kterou organizuje jedna z brněnských základních škol. V soutěži si mohou děti poměřit úroveň svých matematických znalostí a dovedností se svými spolužáky a také s žáky ostatních škol, aniž by museli opustit školu. Stačí totiž vyřešit úlohy na počítači, zaregistrovat se na příslušných webových stránkách a uložit zde svůj výsledek. Každý tak může průběžně sledovat své umístnění. Soutěž je rozdělena do pěti kategorií podle věku a obtížnosti úkolů. Po ukončení daného kola obdrží nejúspěšnější řešitelé diplomy. Více se o této soutěži dozvíte na webových stránkách www.speedmath.eu.

MEMORIÁL FRANTIŠKA ŠUSTY V ODBÍJENÉ

V tělocvičně Základní školy Zruč nad Sázavou se 22. března 2011 uskutečnil již 12. ročník volejbalového turnaje s názvem „Memoriál Fr. Šusty“. Turnaj je určen pro starší dívky. Soutěže se zúčastnilo celkem 10 družstev. Náš tým, složený z žákyň 8. a 9. třídy, byl nalosován do skupiny B, kde měl za soupeře družstva ZŠ Vlašim Vorlina „A“, ZŠ Pečky, ZŠ Kolín „A“ a ZŠ Zruč nad Sázavou „B“. První vítězné utkání sehrála naše děvčata s týmem ZŠ Zruč nad Sázavou „B“. Další soupeři však už byli nad síly našeho družstva. Děvčata tak postoupila do bojů o konečné umístění ze 4. místa ve skupině a čekal je souboj o 7. místo s týmem ZŠ Vlašim Vorlina „B“. Těsná prohra nakonec znamenala konečné 8. místo. Při účasti družstev, která hrají okresní a krajské přebory, to byl dobrý výkon.

MCDONALD´S CUP 2010/2011

McDonald´s Cup je největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol v České republice. Letos se koná již jeho 14. ročník. Turnaj je rozdělen do dvou kategorií: kategorie A (žáci 1.-3. třídy ZŠ) a kategorie B (žáci 4.-5. třídy ZŠ). V posledních letech se ho účastní více než 80 tisíc chlapců a také děvčat mladšího školního věku z více než 3 tisíc škol. Pořadatelem turnaje je Asociace sportovních klubů ČR ve spolupráci s Českomoravským fotbalovým svazem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Hlavním městem Praha. Generálním partnerem je společnost McDonald´s ČR. Soutěž začíná třídním nebo školním turnajem. Vítězný tým pak reprezentuje školu v okrskovém nebo přímo v okresním kole. Vítězové okresních kol postupují do krajského finále a vyvrcholením každého ročníku McDonald´s Cupu je tzv. Svátek fotbalu, celorepublikové finále těch nejlepších z krajských kol v kategorii B. Více se o tomto turnaji dozvíte na stránkách www.mcdonaldscup.cz.
V oblastním kole kategorie B reprezentoval naši školu tým složený z žáků 3.-5. třídy. V základní skupině však štěpánovští chlapci nestačili na družstva ZŠ Sídliště Vlašim a ZŠ Dolní Kralovice a po bezbrankové remíze v posledním zápase s týmem ze ZŠ Postupice obsadili s jedním bodem v základní skupině nepostupové místo. 

TURNAJ O POHÁR POSÁZAVÍ V ODBÍJENÉ

Letos se konal již 22. ročník tradičního volejbalového turnaje s názvem „O pohár Posázaví”. Tohoto turnaje se zúčastnila také naše děvčata z 8. a 9. třídy. Vše se konalo 26.5.2011 v Kácově pod záštitou ZŠ Kácov. Sešlo se celkem 10 družstev z různých míst např. Kolín, Pečky, Divišov, ale samozřejmě také Vlašim Vorlina i Sídliště a pořádající Kácov. Náš tým hrál ve složení K. Černická (kapitánka), A. Hájková, M. Dědičová, J. Vlasáková, Bulgan, J. Vávrová, P. Bézová, L.Veselková, L. Mirková, T. Červeňáková, D. Charvátová, J. Horčicová a V. Bézová.
Úspěchem pro naše hráčky byl remízový výsledek s celkem Kolína a vítězství nad týmem Kácov B. Ostatní zápasy skončily naší prohrou, ale 8. místo z 10 se soupeřkami, které hrají okresní a krajské přebory, není vůbec ostudou. Děvčatům patří veliké poděkování a uznání za vzornou reprezentaci naší školy i sebe samých.

ATLETICKÁ VŠESTRANNOST – 1. STUPEŇ

V úterý 31. května se uskutečnily ve Vlašimi závody v atletické všestrannosti prvního stupně. Této soutěže se účastní desetičlenné týmy složené z 5 dívek (z každé třídy 1. stupně jedna dívka) a 5 chlapců (z každé třídy prvního stupně jeden chlapec). Soutěží se v následujících disciplínách: běh na 50 metrů, hod kriketovým míčkem a skok do dálky. Jednotlivé výkony jsou ohodnoceny body, které se sčítají do soutěže jednotlivců a hlavně do soutěže smíšených týmů. Družstvo ze Základní školy v Trhovém Štěpánově obsadilo v konečném pořadí 18. místo. V hodnocení jednotlivců se nejvíce prosadila Denisa Limburková, která mezi dívkami z 2. třídy obsadila 8. místo. Z jednotlivých výkonů stojí za zmínku 3. místo Denisy Limburkové (2. třída) v běhu na 50 metrů, 4. místo Jiřího Šindeláře (2. třída) ve skoku dalekém, 5. místo Dany Kadlečkové (5. třída) ve skoku dalekém a 5. místo Terezy Suché v hodu kriketovým míčkem.

Výsledková listina – Atletická všestrannost – 1. stupeň 

 

úřední e-deska

Projekt MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EU peníze školám

Cool pedagog

jídelní lístek

jídelní lístek

60 LET ZŠ TŠ

práce žáků

videa

fotografie 2007-2018

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012


školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009
Výlet 1.+2.tř. Jihlava
školní rok 2007/2008
projekty