naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
dokumenty
organizace šk. roku
kalendář akcí
školní družina
škola očima dětí
KMD
LVK - hory
školní poradenské pracoviště
žákovská samospráva
inkluzivní vzdělávání
a asistence
fotogalerie
napsali o nás
zájmová činnost
soutěže a úspěchy
projekty
rada školy
unie rodičů
perličky
sportoviště při ZŠ
Město Trhový Štěpánov
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

soutěže a úspěchy - 2011/2012


PŘEDMĚTOVÉ A SPORTOVNÍ SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

HARMONOGRAM PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍ 2011/2012

ADRESÁŘ KRAJSKÝCH GARANTŮ PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍ 2011/2012

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Dějepisná olympiáda patří mezi tradiční předmětové vědomostní soutěže, které vyhlašuje Národní institut dětí a mládeže. Soutěž, jejíž kořeny sahají až do 60. let minulého století, se dříve jmenovala Soutěž mladých historiků a letos se koná její 41. ročník. Dějepisná olympiáda je obvykle určena pro mladé zájemce o historii z řad žáků 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Účast v soutěži je dobrovolná. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. První tři kola probíhají vždy formou testu, při kterém mohou soutěžící někdy používat dějepisné atlasy. Celostátní kolo trvá pět dní a koná se každý rok v některém z měst České republiky. Spojuje soutěž samotnou (prezentace a obhajoba písemné práce, vyplňování testu, hledání odpovědí na otázky na historických památkách v terénu...) s exkurzemi, výlety a návštěvami historicky zajímavých míst. Celostátního kola se pravidelně účastní okolo 35 nejúspěšnějších žáků z celé republiky. Každý ročník má jiné tématické zaměření jednotné pro všechna kola, která se liší jen svou náročností. V minulosti to např. byla témata: Zločin a trest v českých dějinách, Doba hradů a zámků v Čechách a na Moravě nebo Věda a technika v průběhu staletí. Letošní téma zní „V chudobě i v bohatství aneb Osobnosti k nezaplacení“. Webové stránky soutěže jsou zde.

Propozice Dějepisné olympiády 2011/2012

ŠKOLNÍ KOLO

Letošní ročník Dějepisné olympiády má téma „V chudobě i v bohatství aneb osobnosti k nezaplacení“. Školní kolo, které se na naší škole uskutečnilo 8. listopadu, obsahovalo celkem 23 náročných úkolů. Všechny úlohy mělo společné jedno slovo, a to peníze. Soutěžící museli prokázat znalosti v oblasti platebních prostředků a jejich vývoje od nejstarších dob až po současnost. Při vyplňování testu se setkávali s pojmy, jako jsou duhovky, denáry, pražské groše a další mince a bankovky. Některé úkoly se týkaly funkce platebních prostředků v obchodu od minulosti až po současnost a vzniku a užívání platidel v závislosti na sociálně ekonomickém vývoji společnosti. Vítězkou se nakonec stala Barbora Tomaidesová z 9. třídy, která získala 50 bodů z 60 možných. Na druhém místě se umístila Kateřina Boušková z 8. třídy a za ní skončil její spolužák Petr Dušek. Úspěšnými řešiteli se stali ti, kteří získali alespoň 60% bodů, tedy 36. Tuto podmínku splnili ještě Lucie Mirková z 9. třídy, o rok mladší Jana Rumlerová a Jana Horčicová z 9. třídy. Všichni jmenovaní tak získali právo účasti v okresním kole této soutěže, které proběhne začátkem února. Do soutěže se zapojilo 23 žáků 7.-9. třídy.

Výsledková listina školního kola Dějepisné olympiády

Zadání a řešení školního kola Dějepisné olympiády

OKRESNÍ KOLO

Okresní kolo letošního ročníku pořádalo jako obvykle Gymnázium Benešov a uskutečnilo se ve středu 1. února. Na základě výsledků školního kola se ho mohli zúčastnit vítězka Barbora Tomaidesová z 9. třídy, dále Petr Dušek, Jana Rumlerová a Kateřina Boušková z 8. třídy a Lucie Mirková a Jana Horčicová z 9. třídy. Do Benešova nakonec odjeli první tři jmenovaní. A vedli si výborně. B. Tomaidesová získala 71 bod z 90 možných a celou soutěž vyhrála. Na druhém místě se umístila J. Rumlerová s 65 body a P. Duškovi stačilo 58 bodů na 5. místo. Všichni tři se také stali úspěšnými řešiteli, což znamená, že získali nejméně 60% z maximálního počtu bodů, tedy alespoň 54. Úspěšných řešitelů bylo celkem 7. Do soutěže se zapojilo 26 žáků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z celého benešovského okresu. Tématem letošního ročníku je numizmatika a vše, co souvisí s penězi. Jednotlivé úkoly byly poměrně náročné, protože zadání písemného testu obsahovalo látku od antiky až po 20. století. Soutěžící měli za úkol např. poznávat různé mince, mezi nimiž nechyběly denáry, brakteáty, pražské groše, parvy, dukáty, florény a tolary nebo museli znát, kdo, kdy a z čeho je nechal razit apod. Do krajského kola postupuje z každého okresu vítěz a všichni úspěšní řešitelé. Organizátor krajského kola má však právo omezit počet účastníků. Obvykle se ho účastní přibližně 35 mladých zájemců o historii. B. Tomaidesová má účast jistou. J. Rumlerová a P. Dušek musí počkat, zda jim jejich bodový zisk bude stačit. Krajské kolo se koná 11. dubna v Kladně.

Propozice okresního kola Dějepisné olympiády

Výsledková listina okresního kola Dějepisné olympiády

Zadání a řešení okresního kola Dějepisné olympiády

KRAJSKÉ KOLO

Krajské kolo Dějepisné olympiády pro Středočeský kraj se několik posledních let koná na 12. ZŠ v Kladně. Nejinak tomu bylo i letos. Soutěž se uskutečnila 11. dubna a zúčastnilo se jí 36 mladých historiků, kteří postoupili z okresního kola. Z naší školy se do tohoto kola probojovala vítězka školního a okresního kola Barbora Tomaidesová z 9. třídy. Právo účasti si 2. místem v okresním kole zajistila také Jana Rumlerová z 8. třídy. Ta se však soutěže pro nemoc nemohla zúčastnit. Smůlu měl její spolužák Petr Dušek, kterému utekl postup do krajského kola o jeden bod. Bára Tomaidesová si i v tomto kole vedla velmi dobře a nakonec vybojovala se ziskem 86 bodů 4. místo. Maximální počet bodů, který mohli soutěžící získat, byl 110. Téma soutěže bylo stejné jako v předchozích dvou kolech. Vše se tedy točilo kolem numizmatiky. Pro všechna soutěžní kola je předem stanovena doporučená literatura, z níž autoři zadání čerpají soutěžní úkoly. Pro krajské kolo bylo nutné nastudovat odbornou publikaci „Peníze“ od anglického historika Joe Cribba. Do celostátního kola postupuje z krajského kola pouze vítěz. Další účastníky určí porota pole počtu bodů získaných v krajském kole. 

Propozice krajského kola Dějepisné olympiády

Postupující žáci do krajského kola Dějepisné olympiády

Výsledková listina krajského kola Dějepisné olympiády

Zadání a řešení krajského kola Dějepisné olympiády

CELOSTÁTNÍ KOLO

Po skončení krajského kola nebylo ještě zcela jasné, zda se Barbora Tomaidesová zúčastní také celorepublikového kola. Do něho postoupil pouze vítěz a ostatní soutěžící museli čekat, zda jim bude jejich bodový zisk stačit na postup. Báře nakonec 86 bodů s jistotou stačilo. Národní kolo proběhlo od 28. května do 1. června v jihočeském Táboře. Téma soutěže zůstalo pro všechna postupová kola stejné. Vše se opět točilo okolo numismatiky a peněz. Účastníci celostátního kola museli nastudovat další odbornou literaturu. Podmínkou účasti v celostátním kole bylo ale také vytvoření vlastního návrhu mince s osobností našeho regionu z 19. a 20. století. Bára si vybrala Jana Pláteníka, zakladatele první české záložny ve Vlašimi. Bára musela vedle vytvoření návrhu jeho pamětní mince také napsat krátkou práci, která obsahovala výtvarnou předlohu této mince, krátký článek o Janu Pláteníkovi a také informace o tom, jak práce vznikala. Důležitou součástí práce byla obsáhlá fotografická část a další přílohy. 32 účastníků celostátního kola strávilo v Táboře celý týden. Během něho bojovali o pomyslnou korunu nejlepšího mladého historika České republiky. Součástí hodnocení byl velký písemný test a obhajoba zmiňované práce, která byla spojena s počítačovou prezentací. Celý týden byl ale také pojat jako odměna pro ty nejlepší z nejlepších. Proto navštívili mnoho památek a další zajímavá místa nebo absolvovali besedy s historiky a odborníky. Jako každý rok vyhlásili organizátoři soutěže nejlepších deset soutěžících (letos vlastně 11, protože na 10. místě se umístili dva soutěžící se shodným bodovým ziskem) a všichni ostatní skončili podle rozhodnutí poroty na děleném 12. místě. Mezi ně se zařadila i B. Tomaidesová. Bára tak dalším výborným výsledkem zakončila svůj úspěšný rok v předmětových soutěžích. 

Propozice celostátního kola Dějepisné olympiády

Postupující žáci do celostátního kola Dějepisné olympiády

Výsledková listina celostátního kola Dějepisné olympiády

Zadání a řešení celostátního kola Dějepisné olympiády

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z rodného jazyka pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnávat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Koná se již více než 35 let a jejím garantem je v současnosti Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Letos se koná už 38. ročník. Účast v soutěži je dobrovolná. Olympiáda v českém jazyce se člení na dvě kategorie. Kategorie I je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a kategorie II pro studenty 1.-4. ročníků středních škol. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. Jednotlivá kola mají vždy 2 části: jazykovou část, kde soutěžící plní zadané mluvnické úkoly a slohovou část, kde se píše slohová práce na dané téma v rozsahu cca 30 řádek. Úkoly plní soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozsahu – gramatika 60 minut a sloh také 60 minut. Celostátní kolo trvá sedm dní a koná se vždy koncem června. Veškeré úkoly, jazykové i slohové, zadává porota v celostátním kole ústně a úkoly se plní průběžně. Každoročně probíhá také exkurze jako východisko pro zadávanou slohovou práci. Webové stránky soutěže jsou zde.

Propozice Olympiády v českém jazyce 2011/2012

ŠKOLNÍ KOLO

Školní kolo Olympiády v českém jazyce letos proběhlo 8. prosince. Zúčastnilo se ho celkem 16 žáků (9 z 9. ročníku a 7 z 8. ročníku). Velmi zajímavé zadání prověřilo nejen školní znalosti žáků, ale i jejich jazykový cit, slovní zásobu, logické myšlení, pohotovost a originalitu. Úspěšný řešitel mohl získat celkem 29 bodů (19 za gramatickou a 10 za slohový úkol). Nejlepšího výsledku dosáhla s celkovým počtem 25 bodů Barbora Tomaidesová z 9. třídy a postoupila do okresního kola. Za ní se umístily její spolužačky Jitka Vávrová a Eliška Štefanicová. Okresní kolo se v letošním školním roce koná v březnu opět na Střední odborné škole v Benešově. B. Tomaidesová zde bude mít šanci navázat na loňský úspěch Jitky Vávrové. Ta minulý rok vybojovala v okresním kole 1. místo.

Výsledková listina školního kola Olympiády v českém jazyce

Zadání a řešení školního kola

OKRESNÍ KOLO

Okresní kolo se letos konalo 20. března opět na Střední odborné škole v Benešově. Z naší školy se ho zúčastnila žákyně 9. třídy Barbora Tomaidesová. V konkurenci 30 žáků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií obsadila výborné 3. místo, které ji opravňuje k účasti v krajském kole. Soutěž měla mluvnickou a slohovou část. Šedesátiminutová gramatická část byla zaměřena především na slovotvorbu. Bára v této části získala 16 bodů, což byl druhý nejvyšší bodový zisk. Téma stejně dlouhé slohové části znělo: „Je pondělí ráno …“. Za slohový úkol dostala Bára od hodnotitelů 8 bodů z 10 možných. Její celkový zisk byl 24 bodů. Krajské kolo se koná 26. dubna v Kladně. Můžeme jen litovat, že se soutěže nemohla zúčastnit loňská vítězka okresního kola a druhá v letošním školním kole Jitka Vávrová. Menší školy mohly totiž vyslat do soutěže jen jednoho zástupce.

Propozice okresního kola Olympiády v českém jazyce

Výsledková listina okresního kola Olympiády v českém jazyce

Zadání a řešení okresního kola Olympiády v českém jazyce

SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH

Jazykové soutěže mají v České republice vzhledem k významu znalostí cizích jazyků značnou prestiž a zasahují poměrně velký počet žáků a studentů. Do školních kol se každoročně zapojuje téměř 50 000 účastníků základních a středních škol. Soutěže jsou koncipovány jako konverzační a důraz je při nich kladen na porozumění slyšenému textu a rozhovor. Nejvíce obsazovaná je soutěž v anglickém jazyce, což je odrazem společenské reality 21. století. Soutěž v německém jazyce má, stejně jako samotná znalost němčiny, na území ČR dlouhou tradici. V současné době však němčina doplácí na popularitu angličtiny. Menší zastoupení, ale rovněž vysokou úroveň, mají soutěže v jazyce francouzském, španělském, ruském a také v latině.
Děti z naší školy se obvykle účastní soutěže v německém jazyce (neoficiálně zvané Německá olympiáda) a soutěže v anglickém jazyce (také nazývané Anglická olympiáda). V obou těchto jazykových kláních jsou vypisovány každý rok kategorie I. A (žáci do 7. tříd ZŠ) a I. B (žáci do 7. tříd ZŠ s rozšířenou výukou cizích jazyků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). V těchto dvou kategoriích probíhá školní a okresní kolo. Dále to jsou kategorie II. A (žáci 8. a 9. tříd ZŠ) a II. B (žáci 8. a 9. tříd ZŠ s rozšířenou výukou cizích jazyků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). V těchto kategoriích se koná školní, okresní, krajské a ústřední kolo. Další kategorie II. C, III. A a III. B jsou určené žákům, kteří mají možnost souvisle komunikovat v daném jazyce a nebo studentům středních škol. Další výše zmiňované jazyky se na naší škole nevyučují. Webové stránky soutěže jsou zde.

Propozice soutěží v cizích jazycích 2011/2012

OKRESNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE

V letošním školním roce obsadila naše škola v jazykových soutěžích pouze okresní kolo Anglické olympiády, které se uskutečnilo 14. února a pořádala ho Střední odborná škola v Benešově. Štěpánovskou školu reprezentovala v kategorii II A (žáci 8. a 9. tříd základních škol) žákyně 9. třídy Jitka Vávrová. Soutěž se skládala ze 3 částí: poslech s porozuměním, popis obrázku a konverzace na připravené téma. Jitka si vylosovala téma „Móda a oblečení“. V konečném pořadí nakonec obsadila lichotivé šesté místo. Soutěže se zúčastnilo 17 zájemců o anglický jazyk z celého našeho okresu.

Propozice okresního kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce

Výsledková listina okresního kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

Chemická olympiáda je nejdůležitější chemickou soutěží pořádanou v ČR. Soutěž je vyhlašována každoročně a je určena pro žáky základních a středních škol. Garantem ChO je Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Ústřední komisí Chemické olympiády a nad odbornou úrovní bdí Česká společnost chemická. V tomto roce se koná 48. ročník. Olympiáda se dělí do pěti kategorií, které jsou rozdílně obtížné. Každá kategorie je dělena na jednotlivá soutěžní kola, ve kterých žáci řeší teoretické a praktické úlohy. Jednotlivá postupová kola jsou školní, okresní, krajské a popřípadě celostátní. V každém soutěžním kole jsou úlohy o něco složitější. V nejvyšší kategorii je možnost zúčastnit se celostátního kola Chemické olympiády a při velmi dobrém umístění je možnost postoupit přes dvě soustředění až na Mezinárodní chemickou olympiádu. Iniciativa ke konání Mezinárodní chemické olympiády vyšla z Československa a její první ročník se konal v červnu roku 1968 v Praze. Žáků základních škol se týká kategorie D. Kategorie D je určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Kategorie zahrnuje domácí (školní) kolo, kontrolní test školního kola, okresní kolo a krajské kolo. Nemá však celostátní kolo. Úlohy této kategorie se skládají z teoretické a praktické části. Úlohy jsou často zaměřovány na učivo, které se běžně probírá v hodinách chemie. Webové stránky soutěže jsou zde.

ŠKOLNÍ KOLO

Do školního kola Chemické olympiády se zapojilo 6 žáků z 9. třídy. Nejprve museli zvládnout teoretickou část, v níž měli za úkol během října až prosince vypracovat samostatně jako domácí práci několik úloh. Ty však obsahovaly učivo nad rámec školních osnov, a tak museli soutěžící hledat informace v odborné literatuře nebo na internetu. Nejvíce bodů v této části získala Jitka Vávrová. Za ní se s malým bodovým odstupem umístily Barbora Tomaidesová a Eliška Štefanicová. Praktická část proběhla v listopadu. Nejlépe si v ní vedla opět J. Vávrová, těsně následovaná Janou Horčicovou a E. Štefanicovou. Vyrovnaný souboj nakonec rozhodl lednový kontrolní test, v němž prokázala nejlepší znalosti J. Vávrová a celou soutěž vyhrála s 20 bodovým náskokem. Za ní se umístily B. Tomaidesová a E. Štefanicová. Do okresního kola postoupily Jitka Vávrová a Barbora Tomaidesová. Eliška Štefanicová je náhradnicí. Okresní kolo se koná 5. března na Gymnáziu Benešov.

Výsledková listina školního kola Chemické olympiády

Zadání teoretické a praktické části školního kola Chemické olympiády

Řešení teoretické a praktické části školního kola Chemické olympiády

Zadání kontrolního testu školního kola Chemické olympiády

Řešení kontrolního testu školního kola Chemické olympiády

OKRESNÍ KOLO

Okresní kolo Chemické olympiády kategorie D (žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) se letos konalo 5. března na Gymnáziu Benešov. Ze štěpánovské školy se ho zúčastnily vítězka školního kola Jitka Vávrová, druhá ve školním kole Barbora Tomaidesová a také Eliška Štefanicová, třetí ve školním kole, která byla původně náhradnicí. A všechny tři dívky z 9. třídy prokázaly vynikající znalosti z chemie. B. Tomaidesová se stala se ziskem 51 bodu celkovou vítězkou a J. Vávrová získala 47,5 bodu, což jí zaručilo 3. místo. Eliška Štefanicová nakonec obsadila 13. příčku. Soutěž měla teoretickou a praktickou část. V teoretické části byly prověřovány např. znalosti názvosloví, chemických rovnic a výpočtů. B. Tomaidesová obsadila v této části druhé místo. Skvěle se vydařila štěpánovským soutěžícím část praktická, v níž se na nejvyšších příčkách za sebou seřadily J. Vávrová a B. Tomaidesová. Je nutné také dodat, že Bára s Jitkou nechaly za sebou všechny účastníky z víceletých gymnázií, a že štěpánovská škola byla jediná venkovská škola, která měla v této soutěži své zástupce. Vítězka postoupila rovněž do krajského kola, které se koná v dubnu v Praze. J. Vávrové utekl postup do dalšího kola pouze o 2,5 bodu. Soutěže se zúčastnilo 16 mladých chemiků z okresu Benešov.

Propozice okresního kola Chemické olympiády

Výsledková listina okresního kola Chemické olympiády

Zadání teoretické části okresního kola Chemické olympiády

Zadání praktické části okresního kola Chemické olympiády

Řešení teoretické a praktické části okresního kola Chemické olympiády

KRAJSKÉ KOLO

Krajské kolo letošního ročníku Chemické olympiády proběhlo ve čtvrtek 12. dubna na Katedře chemie a didaktiky chemie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Soutěže se zúčastnilo 25 žáků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z celého Středočeského kraje, kteří postoupili z okresních kol. Naši školu zde reprezentovala Barbora Tomaidesová z 9. třídy, která si účast zajistila vítězstvím v okresním kole. Podobně jako v předchozích kolech měla soutěž část teoretickou (90 minut) a praktickou (90 minut). Bára nakonec obsadila v silné konkurenci 19. místo. Soutěž ovládli zástupci víceletých gymnázií. Krajské kolo je v této soutěži zároveň kolem finálovým.

Postupující žáci do krajského kola Chemické olympiády

Výsledková listina krajského kola Chemické olympiády

PYTHAGORIÁDA

Pythagoriáda patří mezi tradiční matematické soutěže. Je určena všem žákům 6. a 7. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vychází ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků základních škol a víceletých gymnázií. Zúčastnit se této soutěže může každý žák příslušného ročníků – není tedy nutné být matematickým talentem. Soutěž má několik kategorií podle ročníku školy (5. ročník ZŠ, dále 6., 7. a 8. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a dvě postupová kola: školní a okresní. Letos se koná již 35. ročník Pythagoriády. Webové stránky soutěže jsou zde.

Propozice Pythagoriády 2011/2012

ŠKOLNÍ KOLO
Žáci 6., 7. a 8. třídy absolvovali školní kolo Pythagoriády v polovině prosince. Mezi žáky 6. třídy byl v řešení úkolů nejúspěšnější Vojtěch Brož, v 7. třídě se o 1. místo podělili František Hanikýř a Kristýna Šmolíková a v 8. třídě zvítězila Jana Rumlerová. Do okresního kola postoupil však pouze Vojtěch Brož, který se jako jediný stal úspěšným řešitelem. Úspěšným řešitelem byl každý, kdo získal 9 bodů a více z 15 možných. Okresní kolo pro všechny tyto tři ročníky se koná 17. ledna 2012 na Gymnáziu ve Vlašimi.
Školní kolo Pythagoriády pro 5. třídu se konalo jako poslední v polovině února. Aby mohli páťáci pomýšlet na postup do dalšího kola, museli stejně jako žáci vyšších ročníků získat alespoň 9 bodů z 15. To se však nepodařilo nikomu. Nejvíce bodů získala a celkovou vítězkou se stala Veronika Šimková. Okresní kolo této věkové kategorie, které se koná v březnu na Gymnáziu Vlašim, tak bude bez naší účasti.

Výsledková listina školního kola Pythagoriády – 5. třída

Výsledková listina školního kola Pythagoriády – 6. třída

Výsledková listina školního kola Pythagoriády – 7. třída

Výsledková listina školního kola Pythagoriády – 8. třída

Zadání a řešení školního kola Pythagoriády – 5. třída

Zadání a řešení školního kola Pythagoriády – 6. třída

Zadání a řešení školního kola Pythagoriády – 7. třída

Zadání a řešení školního kola Pythagoriády – 8. třída

OKRESNÍ KOLO
Z 6., 7. a 8. třídy se do okresního kola, které pořádalo vlašimské Gymnázium v úterý 17. ledna, probojoval jenom Vojtěch Brož ze 6. ročníku. Ve své věkové kategorii se v konečném pořadí podělil s dalšími 6 účastníky o 32. místo. Soutěži zcela kralovali žáci Gymnázia v Benešově. Úspěšným řešitelem byl jako ve školním kole každý, kdo dosáhl nejméně 9 bodů. V. Brožovi toto ocenění uniklo o jeden bod. Do soutěže žáků ze 6. tříd z celého benešovského okresu se zapojilo 41 mladých matematiků. V kategorii 7. a 8. tříd naše škola zastoupení neměla.

Výsledková listina okresního kola Pythagoriády – 6.-8. třída

Zadání a řešení okresního kola Pythagoriády – 6. třída

Zadání a řešení okresního kola Pythagoriády – 7. třída

Zadání a řešení okresního kola Pythagoriády – 8. třída

MATEMATICKÁ SOUTĚŽ SPEEDMAT

Speedmat jsou matematické počítačové programy, které jsou určeny pro žáky všech škol, kteří si chtějí hravou formou zopakovat a procvičit látku probíranou v hodinách matematiky. Na jejich základě vznikla matematická soutěž, kterou organizuje jedna z brněnských základních škol. V soutěži si mohou děti poměřit úroveň svých matematických znalostí a dovedností se svými spolužáky a také s žáky ostatních škol, aniž by museli opustit školu. Stačí totiž vyřešit úlohy na počítači, zaregistrovat se na příslušných webových stránkách a uložit zde svůj výsledek. Každý tak může průběžně sledovat své umístnění. Soutěž je rozdělena do pěti kategorií podle věku a obtížnosti úkolů. Po ukončení daného kola obdrží nejúspěšnější řešitelé diplomy. Více se o této soutěži dozvíte na webových stránkách www.speedmath.eu.

SOUTĚŽ „VANDR 2011“

Soutěž s názvem „VANDR 2011“ vyhlásila Střední škola cestovního ruchu v Benešově. Soutěž je zaměřená na posílení vědomostí žáků v oblasti cestovního ruchu, hospodářství a tradic v našem regionu. Cílem soutěže je žákům připomenout možnosti pracovní, sportovní, volnočasové a kulturní, které jim rodný kraj nabízí a podpořit v nich, jako v budoucích absolventech středních a vysokých škol, chuť pracovat, podnikat a působit v těchto regionech a podpořit hrdost na své bydliště. Soutěž je určena pro žáky základních škol z Benešovska, Podblanicka a Posázaví. Soutěž je dvoukolová. První kolo proběhlo na základních školách na podzim 2011 během prezentace této soukromé školy. Děti se rozdělily do několika tříčlenných týmů a absolvovaly humanitně zaměřený test. Nejlepší znalosti v něm prokázaly Dagmar Charvátová, Eliška Štefanicová a Barbora Tomaidesová. Dívky dosáhly nejlepšího výsledku nejen mezi svými spolužáky, ale jejich znalosti byly nejlepší i mezi všemi zúčastněnými týmy z benešovského okresu. Do druhého finálového kola, do něhož se kvalifikovalo deset nejlepších družstev, tak postoupily z prvního místa s 69 body a dvoubodovým náskokem před družstvem ze ZŠ Čechtice. 

Výsledková listina školního kola

Finálové kolo se konalo v Benešově 15. prosince. Zúčastnilo se ho pět tříčlenných týmů, které musely před porotou nejprve představit svou školu a město, odkud pochází. Prezentaci si každé družstvo připravilo předem ve škole. Poté museli soutěžící navrhnout trasu poznávacího výletu po České republice pro návštěvu ze zahraničí a v závěrečném úkolu bylo jejich povinností vyplnit vědomostní test zaměřený na kulturní památky z České republiky a našeho regionu. Jeho součástí bylo také poznávání významných osobností z Benešovska. Štěpánovská děvčata Dagmar Charvátová, Eliška Štefanicová a Barbora Tomaidesová nakonec obsadila 2. místo za vítězným týmem z 1. ZŠ Říčany. Jako cenu si odvezla třídenní víkendový pobyt v luxusním hotelu s aquaparkem v Krkonoších. Více informací a další fotografie najdete také na adrese http://www.soes.cz/index.php/soutez-pro-zakladni-skoly-qvandr-2011q.

MEMORIÁL FRANTIŠKA ŠUSTY V ODBÍJENÉ

V úterý 27. března proběhl další ročník Memoriálu Františka Šusty v odbíjené starších dívek. Soutěž pořádala Základní škola Zruč nad Sázavou. Z naší školy se ho zúčastnil tým dívek složený z žákyň 7., 8. a 9. třídy (9. třída-Petra Bézová, Veronika Bézová, Tereza Červeňáková, Dagmar Charvátová, Lucie Mirková, Lucie Veselková, 8. třída-Kateřina Boušková, Nikola Zavadilová, 7. třída-Lucie Petrásková, Olga Štollová). Naše děvčata si vylosovala skupinu s družstvy ze ZŠ Kácov, ZŠ Kolín B a ZŠ Vlašim-Vorlina. V této skupině se štěpánovské dívky příliš neprosadily. Ve finálové fázi turnaje však porazily tým ze ZŠ Zruč nad Sázavou a obsadily 7. místo.

OKRESNÍ KOLO V ODBÍJENÉ DÍVEK

Dívky ze 7., 8. a 9. třídy reprezentovaly štěpánovskou školu v okresním kole odbíjené. Turnaj, který proběhl 10. dubna 2012, pořádala Základní škola Vlašim Vorlina a zúčastnilo se ho 9 týmů. Naše družstvo se v základní skupině utkalo s týmy ze ZŠ Postupice, ZŠ Vlašim Vorlina A a ZŠ Benešov Dukelská. Náš tým byl nakonec klasifikován na 7. místě. Družstvo ze ZŠ TŠ tvořily Petra Bézová, Dagmar Charvátová, Lucie Mirková a Lucie Veselková z 9. třídy, Kateřina Boušková z 8. třídy a Lucie Petrásková s Olgou Štollovou ze 7. třídy. Vítězem celého turnaje se staly dívky z pořádající školy.

 

MCDONALD´S CUP

McDonald´s Cup je největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol v České republice. Letos se koná již jeho 15. ročník. Turnaj je rozdělen do dvou kategorií: kategorie A (žáci 1.-3. třídy ZŠ) a kategorie B (žáci 4.-5. třídy ZŠ). V posledních letech se ho účastní více než 80 tisíc chlapců a také děvčat mladšího školního věku z více než 3 tisíc škol. Pořadatelem turnaje je Asociace sportovních klubů ČR ve spolupráci s Českomoravským fotbalovým svazem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Hlavním městem Praha. Generálním partnerem je společnost McDonald´s ČR. Soutěž začíná třídním nebo školním turnajem. Vítězný tým pak reprezentuje školu v okrskovém nebo přímo v okresním kole. Vítězové okresních kol postupují do krajského finále a vyvrcholením každého ročníku McDonald´s Cupu je tzv. Svátek fotbalu, celorepublikové finále těch nejlepších z krajských kol v kategorii B. Více se o tomto turnaji dozvíte na stránkách www.mcdonaldscup.cz.
Oblastního kola této soutěže v kategorii B se zúčastnili také chlapci a jedna dívka z naší školy. Zúčastněné týmy byly rozděleny do dvou skupin po čtyřech. Hrálo se systémem 7+1 (sedm hráčů v poli a brankář). Naše družstvo prohrálo v základní skupině s týmy ze ZŠ Dolní Kralovice a ZŠ Vlašim Sídliště a porazilo tým ze ZŠ Chotýšany. V konečném pořadí obsadil štěpánovský tým dělené 5. místo. Mužstvo tvořili Patrik Čepelák, Jakub Fotr, Matěj Jeřábek, Jaroslav Kadleček, Michal Kudyn, Jakub Menda, Štěpán Neděla, Eliška Plešavská, Evžen Pechar a Jiří Šindelář. Turnaj proběhl 18. dubna ve Vlašimi v areálu „Na Lukách“ na hřišti s umělou trávou.

Výsledky oblastního kola McDonald´s Cupu

 

 

 

úřední e-deska

Projekt MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EU peníze školám

Cool pedagog

jídelní lístek

jídelní lístek

60 LET ZŠ TŠ

práce žáků

videa

fotografie 2007-2018

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012


školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009
Výlet 1.+2.tř. Jihlava
školní rok 2007/2008
projekty