naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
dokumenty
organizace šk. roku
kalendář akcí
školní družina
škola očima dětí
KMD
LVK - hory
školní poradenské pracoviště
žákovská samospráva
inkluzivní vzdělávání
a asistence
fotogalerie
napsali o nás
zájmová činnost
soutěže a úspěchy
projekty
rada školy
unie rodičů
perličky
sportoviště při ZŠ
Město Trhový Štěpánov
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

soutěže a úspěchy - 2012/2013


VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

Harmonogram soutěží 2012-2013

Organizátoři okresních a krajských kol 2012-2013

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Dějepisná olympiáda patří mezi tradiční předmětové vědomostní soutěže, které vyhlašuje Národní institut dětí a mládeže. Soutěž, jejíž kořeny sahají až do 60. let minulého století, se dříve jmenovala Soutěž mladých historiků a letos se koná její 42. ročník. Dějepisná olympiáda je obvykle určena pro mladé zájemce o historii z řad žáků 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Účast v soutěži je dobrovolná. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. První tři kola probíhají vždy formou testu. Celostátní kolo trvá obvykle pět dní a koná se každý rok v některém z měst České republiky. V letošním školním roce bude hostit účastníky národního kola jihomoravská Strážnice. Celostátní kolo spojuje soutěž samotnou (prezentace a obhajoba písemné práce, vyplňování testu, hledání odpovědí na otázky v historických památkách nebo v terénu...) s exkurzemi, výlety a návštěvami historicky zajímavých míst. Celorepublikového kola se pravidelně účastní okolo 35 nejúspěšnějších žáků z celé ČR. Každý ročník má jiné tematické zaměření jednotné pro všechna kola, která se liší jen svou náročností. V minulosti to např. byla témata: Zločin a trest v českých dějinách, Doba hradů a zámků v Čechách a na Moravě nebo Věda a technika v průběhu staletí. Letošní téma zní „Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“. Webové stránky soutěže jsou ZDE.

Propozice Dějepisné olympiády 2012/2013

ŠKOLNÍ KOLO

Školní kolo letošního ročníku Dějepisné olympiády proběhlo 6. listopadu. Do soutěže se přihlásilo 11 žáků ze 7., 8. a 9. třídy. Téma soutěže letos zní „Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím.“ Většina úkolů testu byla tentokrát zaměřena na křesťanství. Žáci museli prokázat znalosti o Ježíši Kristovi, o křesťanství nebo o osobnostech prohlášených za svaté. Některé úkoly se týkaly největších křesťanských svátků (Vánoce a Velikonoce) a tradicí s nimi spojených. Soutěžícím se také hodily znalosti pranostik a lidových zvyků. Z prvního místa se nakonec radovala Kateřina Boušková z 9. třídy, která získala 58 bodů ze 70 možných a o půl bodu porazila svého spolužáka Petra Duška a Vojtěcha Jeřábka ze 7. třídy. Ten byl největším překvapením soutěže. Jako nejmladší účastník dokázal totiž porazit většinu žáků, kteří jsou starší o rok nebo o dva. Do okresního kola postupuje vítězka a všichni, kteří získali alespoň 60% bodů, tedy 42. To, kromě výše jmenovaných, dokázala ještě Kristýna Šmolíková z 8. třídy. Okresní kolo se koná koncem ledna 2013.

Výsledková listina školního kola Dějepisné olympiády

Zadání a řešení školního kola Dějepisné olympiády

OKRESNÍ KOLO

Okresního kola Dějepisné olympiády se zúčastnili úspěšní řešitelé kola školního, tedy vítězka Kateřina Boušková (9. třída) a dále Petr Dušek (9. třída), Vojtěch Jeřábek (7. třída) a Kristýna Šmolíková (8. třída). Soutěž proběhla v úterý 29. ledna 2013 na benešovském gymnáziu. Téma soutěže zůstalo stejné jako ve školním kole, tedy “Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“. Zadané úkoly však byly mnohem náročnější. Jednotlivé úlohy se týkaly křesťanství, světců a legend. Mladým historikům se také hodily znalosti pranostik, křesťanských svátků a různých tradic a zvyků. Soutěžící dále museli prokázat také vědomosti z literatury nebo hudby. Žáci štěpánovské školy si vedli výborně. P. Dušek prokázal nejlepší znalosti a soutěž vyhrál. Celkově získal 73,5 bodu ze 100 možných. Jeho spolužačka K. Boušková získala pouze o 5 bodů méně a obsadila skvělé 4. místo. Velkou pochvalu si zaslouží V. Jeřábek, který se jako nejmladší účastník umístil na výborném 11. místě s 57 body. A vysoko musíme také ocenit výkon a výsledek K. Šmolíkové, která obsadila se 46 body 24. místo. Účastníci, kteří získali 60% bodů, se stali úspěšnými řešiteli. Do okresního kola se zapojilo 34 žáků 7., 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z celého benešovského okresu. Vítěz P. Dušek postoupil do krajského kola, které se koná 25. března v Kladně. Právo postupu si vybojovali také zmiňovaní úspěšní řešitelé. O jejich účasti v dalším postupovém kole však rozhoduje organizátor krajského kola na základě získaného počtu bodů. Organizátor tohoto kola má totiž právo omezit počet účastníků tak, aby nepřesáhl 30 soutěžících. Letošní štěpánovští účastníci okresního kola navázali na předchozí úspěchy našich žáků v této soutěži. Za posledních 12 let vyhráli žáci štěpánovské školy okresní kolo Dějepisné olympiády již šestkrát a získali dalších 7 pomyslných medailových umístění. Za uvedenou dobu se 17 žáků probojovalo do krajského kola a z nich 6 se dostalo až do celostátního kola a v roce 2003 tehdejší žákyně 9. třídy Lucie Früblingová národní kolo vyhrála.

Výsledková listina okresního kola Dějepisné olympiády

Zadání a řešení okresního kola Dějepisné olympiády

Postupující žáci do krajského kola Dějepisné olympiády

KRAJSKÉ KOLO

Krajské kolo letošního ročníku proběhlo na jedné z kladenských základních škol 25. března. Z naší školy se do něho probojoval žák 9. třídy Petr Dušek, který v lednu vyhrál kolo okresní. Smůlu měla Petrova spolužačka Kateřina Boušková, které postup do tohoto kola utekl o pouhý bod. Téma soutěže bylo stejné jako ve školním a okresním kole. Otázky se týkaly různých pohanských zvyků, křesťanských svátků a tradic, církve apod. Petr si v těžké konkurenci téměř 40 žáků základních škol a studentů víceletých gymnázií z celého Středočeského kraje počínal velmi dobře a se ziskem téměř 70 bodů obsadil 31. místo. Jenom několik málo bodů mu chybělo k tomu, aby se stal úspěšným řešitelem. 

Propozice krajského kola Dějepisné olympiády

Výsledková listina krajského kola Dějepisné olympiády

Zadání a řešení krajského kola Dějepisné olympiády

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z rodného jazyka pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnávat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Koná se již více než 35 let a jejím garantem je v současnosti Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Letos probíhá už 39. ročník. Účast v soutěži je dobrovolná. Olympiáda v českém jazyce se člení na dvě kategorie. Kategorie I je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a kategorie II pro studenty 1.-4. ročníků středních škol. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. Jednotlivá kola mají vždy 2 části: jazykovou část, kde soutěžící plní zadané mluvnické úkoly a slohovou část, kde se píše slohová práce na dané téma v rozsahu cca 30 řádek. Úkoly plní soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozsahu – gramatika 60 minut a sloh také 60 minut. Celostátní kolo trvá celý týden a koná se vždy koncem června. Veškeré úkoly, jazykové i slohové, zadává porota v celostátním kole ústně a úkoly se plní průběžně. Každoročně probíhá také exkurze jako východisko pro zadávanou slohovou práci. Webové stránky soutěže jsou ZDE

Propozice Olympiády v českém jazyce

ŠKOLNÍ KOLO

Školní kolo Olympiády v českém jazyce proběhlo 1. listopadu. Zúčastnilo se ho 10 žáků (5 z osmého ročníku a 5 z devátého ročníku). Jejich úkolem bylo poradit si s osmi cvičeními z jazykové části a poté napsat text v rozsahu 20 – 25 řádek na téma „Za to ti patří dík …“ Ačkoliv zadání nebylo letos výrazně obtížné, některé zadané úlohy činily žákům velké problémy (např. 2b, 6, 7). Celkové bodové zisky byly proto letos nižší než v minulých letech. Nejlépe si vedli: Petr Dušek, 9. ročník (19 bodů z 30), Daniel Kratochvíl, 8. ročník (19 bodů z 30) a Kateřina Boušková, 9. ročník (18 bodů z 30). Los rozhodl, že v okresním kole bude naši školu reprezentovat Petr Dušek. Okresní kolo se bude konat v únoru.

Výsledková listina školního kola Olympiády v českém jazyce

Zadání a řešení školního kola Olympiády v českém jazyce

OKRESNÍ KOLO

Okresní kolo olympiády v našem rodném jazyce se stejně jako v několika posledních letech konalo na Střední odborné škole v Benešově. Soutěž se uskutečnila 13. února. Naši školu zde reprezentoval žák 9. třídy Petr Dušek. Soutěž má vždy dvě části, jazykovou a slohovou. Úkoly jazykové části byly zaměřené především na mluvnici a slovotvorbu. Ve slohové části byl tentokrát zadán slohový útvar, a to vypravování. Téma si soutěžící mohli vybrat sami. V jazykové části obdržel Petr 8 bodů a ve slohové 6 bodů. Celkový součet 14 bodů ho vynesl na 16. místo. Do soutěže se zapojilo 29 žáků základních škol a víceletých gymnázií z celého benešovského okresu.

Propozice okresního kola Olympiády v českém jazyce 

Výsledková listina okresního kola Olympiády v českém jazyce

Zadání a řešení okresního kola Olympiády v českém jazyce

SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH

Jazykové soutěže mají v České republice vzhledem k významu znalosti cizích jazyků značnou prestiž a zasahují poměrně velký počet žáků a studentů. Do školních kol se každoročně zapojuje téměř 50 000 účastníků základních a středních škol. Soutěže jsou koncipovány jako konverzační a důraz je při nich kladen na porozumění slyšenému textu a rozhovor. Nejvíce obsazovaná je soutěž v anglickém jazyce, což je odrazem společenské reality 21. století. Soutěž v německém jazyce má, stejně jako samotná znalost němčiny, na území ČR dlouhou tradici. V současné době však němčina doplácí na popularitu angličtiny. Menší zastoupení, ale rovněž vysokou úroveň, mají soutěže v jazyce francouzském, španělském, ruském a také v latině.
Děti z naší školy se obvykle účastní soutěže v německém jazyce (neoficiálně zvané Německá olympiáda) a soutěže v anglickém jazyce (také nazývané Anglická olympiáda). V obou těchto jazykových kláních jsou vypisovány každý rok kategorie I. A (žáci do 7. tříd ZŠ) a I. B (žáci do 7. tříd ZŠ s rozšířenou výukou cizích jazyků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). V těchto dvou kategoriích probíhá školní a okresní kolo. Dále to jsou kategorie II. A (žáci 8. a 9. tříd ZŠ) a II. B (žáci 8. a 9. tříd ZŠ s rozšířenou výukou cizích jazyků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). V těchto kategoriích se koná školní, okresní, krajské a ústřední kolo. Další kategorie II. C, III. A a III. B jsou určené žákům, kteří mají možnost souvisle komunikovat v daném jazyce a nebo studentům středních škol. Další výše zmiňované jazyky se na naší škole nevyučují. Webové stránky soutěže jsou ZDE.

Propozice Soutěží v cizích jazycích

PYTHAGORIÁDA

Pythagoriáda patří mezi tradiční matematické soutěže. Je určena všem žákům 5.-8. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vychází ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků základních škol a víceletých gymnázií. Zúčastnit se této soutěže může každý žák příslušného ročníku – není tedy nutné být matematickým talentem. Soutěž má několik kategorií podle ročníku školy (5. ročník ZŠ, dále 6., 7. a 8. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a dvě postupová kola: školní a okresní. Letos se koná již 36. ročník Pythagoriády. Webové stránky soutěže jsou ZDE.

Propozice Pythagoriády

ŠKOLNÍ KOLO

Školní kolo letošního ročníku Pythagoriády se uskutečnilo 7. března. Soutěž je určena pro žáky 5.-8. ročníku. Soutěžní úkoly ve všech třídách obsahovaly 15 matematických úloh. Úspěšným řešitelem se stal každý, kdo získal minimálně 9 bodů. Tento bodový zisk také zaručuje postup do okresního kola. V 5. třídě získal nejvíce bodů Štěpán Neděla. S ním postoupili do dalšího kola také Monika Vargová a Michal Kudyn. V 6. třídě zvítězila Michaela Müllerová. Do okresního kola ji v této kategorii doprovodí ještě Veronika Šimková. V 7. třídě byl nejlepší a do okresního kola se probojoval Vojtěch Brož. V 8. třídě si s úkoly nejlépe poradil František Hanikýř. Jeho bodový zisk však na postup nestačil. Okresní kolo se koná 16. května na Gymnáziu Vlašim.

Přehled úspěšných řešitelů školního kola Pythagoriády

Postupující žáci do okresního kola Pythagoriády

Zadání a řešení školního kola Pythagoriády – 5. třída

Zadání a řešení školního kola Pythagoriády – 6. třída

Zadání a řešení školního kola Pythagoriády – 7. třída

Zadání a řešení školního škola Pythagoriády – 8. třída

OKRESNÍ KOLO

Okresní kolo Pythagoriády pořádá v posledních letech vlašimské gymnázium. V letošním roce proběhlo ve čtvrtek 16. května. Právo postupu si ve školním kole vybojovali všichni žáci, kteří získali alespoň 9 bodů z 15 možných. Byli to Štěpán Neděla, Monika Vargová a Michal Kudyn z 5. třídy, Michaela Müllerová a Veronika Šimková ze 6. třídy a Vojtěch Brož ze 7. třídy. Pořadatel soutěže však omezil počet účastníků tak, že v kategorii 5. a 6. třídy se okresního kola mohli zúčastnit pouze ti, kteří získali ve školním kole minimálně 11 bodů. Počet účastníků byl v těchto kategoriích omezen kvůli velkému množství přihlášených. Z naší školy se tak soutěže zúčastnili pouze Š. Neděla, M. Vargová a V. Brož. Stejně jako ve školním kole řešili mladí matematici 15 úloh. Pokud jich vyřešili správně alespoň 9, stali se úspěšnými řešiteli. To se bohužel žádnému našemu zástupci nepodařilo a ve výsledkové listině příslušných kategorií obsadili místa ve druhé polovině startovního pole.

Výsledková listina okresního kola Pythagoriády

Zadání a řešení okresního kola Pythagoriády – 5. třída

Zadání a řešení okresního kola Pythagoriády – 7. třída

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

Chemická olympiáda je nejdůležitější chemickou soutěží pořádanou v ČR. Soutěž je vyhlašována každoročně a je určena pro žáky základních a středních škol. Garantem ChO je Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Ústřední komisí Chemické olympiády a nad odbornou úrovní bdí Česká společnost chemická. V tomto roce se koná 49. ročník. Olympiáda se dělí do pěti kategorií, které jsou rozdílně obtížné. Každá kategorie je dělena na jednotlivá soutěžní kola, ve kterých žáci řeší teoretické a praktické úlohy. Jednotlivá postupová kola jsou školní, okresní, krajské a popřípadě celostátní. V každém soutěžním kole jsou úlohy o něco složitější. V nejvyšší kategorii je možnost zúčastnit se celostátního kola Chemické olympiády a při velmi dobrém umístění je možnost postoupit přes dvě soustředění až na Mezinárodní chemickou olympiádu. Iniciativa ke konání Mezinárodní chemické olympiády vyšla z Československa a její první ročník se konal v červnu roku 1968 v Praze. Žáků základních škol se týká kategorie D. Ta je určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Kategorie zahrnuje domácí (školní) kolo, kontrolní test školního kola, okresní kolo a krajské kolo. Nemá však celostátní kolo. Úlohy této kategorie se skládají z teoretické a praktické části. Úlohy jsou často zaměřeny na učivo, které se běžně probírá v hodinách chemie. Webové stránky soutěže jsou ZDE.

ŠKOLNÍ KOLO

Školního kola letošního ročníku Chemické olympiády se zúčastnilo pět žáků 9. třídy. Soutěž byla rozdělena do tří částí. Teoretická a praktická část se nejlépe povedla Petru Duškovi. Markéta Drážková zase nasbírala nejvíce bodů v kontrolním testu. V souhrnu všech tří částí prokázal nejlepší znalosti Petr Dušek, který získal celkem 92,5 bodu a postoupil do kola okresního. Druhou zástupkyní štěpánovské školy v tomto kole bude Dana Brožová, která za vítězem zaostala o 11,5 bodu a třetí M. Drážkovou porazila o pouhé dva body. Okresní kolo se koná 1. března v Benešově na tamějším gymnáziu.

Výsledková listina školního kola Chemické olympiády

Zadání teoretické a praktické části školního kola Chemické olympiády

Řešení teoretické a praktické části školního kola Chemické olympiády

Zadání kontrolního testu školního kola Chemické olympiády

Řešení kontrolního testu školního kola Chemické olympiády

OKRESNÍ KOLO

Okresní kolo této soutěže se letos konalo 1. března na Gymnáziu Benešov. Zúčastnilo se ho 16 žáků z vlašimského a benešovského gymnázia, ze ZŠ Benešov Dukelská, ZŠ Benešov Jiráskova a ZŠ Trhový Štěpánov. Z výčtu je patrné, že štěpánovská škola byla jediná z venkovských škol, která vyslala do okresního kola své zástupce. A byli hned tři, Petr Dušek, Dana Brožová a Markéta Drážková. Všichni jsou žáci 9. třídy. Z nich si vedl nejlépe P. Dušek, který skončil na vynikajícím 4. místě. Petr získal celkově 46 bodů a dokonce vyhrál s 19 body praktickou část. Před ním se umístili pouze studenti z výše jmenovaných gymnázií. Dana Brožová obsadila 15. místo a M. Drážková skončila hned za ní. Účastníci mohli maximálně získat 100 bodů (70 bodů teorie a 30 bodů praxe). Na každou část měli mladí chemici 90 minut.

Výsledková listina okresního kola Chemické olympiády

Zadání okresního kola Chemické olympiády

Řešení okresního kola Chemické olympiády

1. ROČNÍK VOLEJBALOVÉHO TURNAJE ŽÁKYŇ NA ZŠ TŠ

Ve středu 19. září 2012 se na Základní škole Trhový Štěpánov uskutečnil 1. ročník volejbalového turnaje starších žákyň. Turnaje se zúčastnily 4 týmy: družstvo dívek z 8. a 9. třídy z pořádající školy, tým ze ZŠ Postupice a dva týmy ze ZŠ Vlašim-Vorlina. Turnaj se měl původně hrát na nových venkovních kurtech s umělým povrchem. Nepříznivé počasí však rozhodlo jinak a všechny zápasy musely být přesunuty do školní tělocvičny. V samotném turnaji se nejvíce dařilo děvčatům z vlašimské školy a v konečném pořadí obsadila první dvě příčky. Na třetím místě skončil tým štěpánovských děvčat, který v boji o bronzový stupínek zdolal žákyně ze ZŠ Postupice. Letos proběhl první ročník tohoto turnaje, který by se měl stát každoroční tradicí.

MCDONALD´S CUP

McDonald´s Cup je největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol v České republice. Letos se koná již jeho 16. ročník. Turnaj je rozdělen do dvou kategorií: kategorie A (žáci 1.-3. třídy ZŠ) a kategorie B (žáci 4.-5. třídy ZŠ). V posledních letech se ho účastní více než 80 tisíc chlapců a také děvčat mladšího školního věku z více než 3 tisíc škol. Pořadatelem turnaje je Asociace školních sportovních klubů ČR ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Hlavním městem Praha. Generálním partnerem je společnost McDonald´s ČR. Soutěž začíná třídním nebo školním turnajem. Vítězný tým pak reprezentuje školu v okrskovém nebo přímo v okresním kole. Vítězové okresních kol postupují do krajského finále a vyvrcholením každého ročníku McDonald´s Cupu je tzv. Svátek fotbalu, celorepublikové finále těch nejlepších z krajských kol v kategorii B. Více se o tomto turnaji dozvíte na stránkách www.mcdonaldscup.cz. Okrskového kola této soutěže v kategorii B se zúčastnili také chlapci naší školy. Zúčastněné týmy byly rozděleny do dvou skupin. Naše družstvo remizovalo v základní skupině 1:1 s týmem ZŠ Dolní Kralovice a poté porazilo ZŠ Chotýšany 9:0. V posledním zápase však prohráli naši mladí fotbalisté se ZŠ Vlašim Vorlina 0:6 a v konečném pořadí ve skupině obsadili třetí místo. O postupu do semifinále turnaje rozhodovalo skóre. Štěpánovští fotbalisté měli nakonec smůlu. Od postupu je totiž dělil jediný gól. V zápase o 5. místo pak porazili ZŠ Postupice 4:0. Mužstvo tvořili žáci 3.-5. třídy: Jakub Fotr, Matěj Jeřábek, Jan Matzner (nejlepší střelec našeho týmu), Jakub Menda, Jaroslav Müller, Šimon Neděla, Štěpán Neděla, Evžen Pechar a Jiří Šindelář. Turnaj proběhl 18. dubna ve Vlašimi v areálu „Na Lukách“ na hřišti s umělou trávou.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR POSÁZAVÍ

V polovině května se v Kácově konal již tradiční volejbalový turnaj s názvem O pohár Posázaví, který je určený především pro žákyně 2. stupně základních škol. Naši školu v tomto turnaji reprezentoval tým složený z dívek 7. třídy (Iveta Veselá), 8. třídy (Lucie Petrásková, Jana Svobodová, Olga Štollová a Tereza Vaníková) a 9. třídy (Kateřina Boušková, Dana Brožová, Kateřina Hrdličková, Michaela Petrásková a Nikola Zavadilová). Turnaje se kromě štěpánovských děvčat zúčastnily týmy ze ZŠ Uhlířské Janovice, ZŠ Pečky (tým „A“ a „B“) a z pořádající základní školy. Naše děvčata prohrála s týmem ZŠ Pečky A 0:2 na sety. S ostatními družstvy remizovala 1:1. V konečném pořadí obsadily dívky ze štěpánovské školy 4. místo. Od umístění na pomyslných stupních vítězů je dělilo několik míčů.

ATLETICKÁ VŠESTRANNOST – 1. STUPEŇ

Ve středu 29. května se uskutečnily ve Vlašimi závody v atletické všestrannosti prvního stupně. Této soutěže se účastní desetičlenné týmy složené z 5 dívek (z každé třídy 1. stupně jedna dívka) a 5 chlapců (z každé třídy prvního stupně jeden chlapec). Soutěží se v následujících disciplínách: běh na 50 metrů, hod kriketovým míčkem a skok do dálky. Jednotlivé výkony jsou ohodnoceny body, které se sčítají do soutěže jednotlivců a hlavně do soutěže smíšených týmů. Naši školu zastupovali Václav Mach a Anna Jarošová z 1. třídy, Tadeáš Hlaváček a Tereza Jeřábková ze 2. třídy, Jan Horáček a Tereza Horáčková ze 3. třídy, Evžen Pechar a Nikola Štiková ze 4. třídy a Štěpán Neděla a Kristýna Kulíčková z 5. třídy. Družstvo ze Základní školy v Trhovém Štěpánově obsadilo v konečném pořadí 12. místo. Mezi venkovskými školami patřilo mezi nejlepší. V hodnocení jednotlivců se nejvíce prosadila Nikola Štiková, která v kategorii dívek 4. tříd obsadila v celkové klasifikaci 2. místo. V jednotlivých disciplínách nejlépe uspěli Evžen Pechar v běhu na 50 metrů, Štěpán Neděla a Nikola Štiková v dálce. Všichni jmenovaní obsadili v uvedené disciplíně 2. místo. Na pomyslnou bronzovou medaili ještě dosáhla Tereza Horáčková v dálce a v hodu míčkem.

Výsledková listina okresního kola atletické všestrannosti – 1. stupeň

 

 

 

úřední e-deska

Projekt MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EU peníze školám

Cool pedagog

jídelní lístek

jídelní lístek

60 LET ZŠ TŠ

práce žáků

videa

fotografie 2007-2018

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012


školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009
Výlet 1.+2.tř. Jihlava
školní rok 2007/2008
projekty