naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
dokumenty
organizace šk. roku
kalendář akcí
školní družina
škola očima dětí
KMD
LVK - hory
školní poradenské pracoviště
žákovská samospráva
inkluzivní vzdělávání
a asistence
fotogalerie
napsali o nás
zájmová činnost
soutěže a úspěchy
projekty
rada školy
unie rodičů
perličky
sportoviště při ZŠ
Město Trhový Štěpánov
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

soutěže a úspěchy - 2013/2014


Adresář krajských garantů soutěží 2013-2014

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Dějepisná olympiáda patří mezi tradiční předmětové vědomostní soutěže, které vyhlašuje Národní institut dětí a mládeže. Soutěž, jejíž kořeny sahají až do 60. let minulého století, se dříve jmenovala Soutěž mladých historiků a letos se koná její 43. ročník. Dějepisná olympiáda je obvykle určena pro mladé zájemce o historii z řad žáků 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Účast v soutěži je dobrovolná. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. První tři kola probíhají vždy formou testu. Celostátní kolo trvá obvykle pět dní a koná se každý rok v některém z měst České republiky. V letošním školním roce bude hostit účastníky národního kola jihomoravská Strážnice. Celostátní kolo spojuje soutěž samotnou (prezentace a obhajoba písemné práce, vyplňování testu, hledání odpovědí na otázky v historických památkách nebo v terénu...) s exkurzemi, výlety a návštěvami historicky zajímavých míst. Celorepublikového kola se pravidelně účastní okolo 35 nejúspěšnějších žáků z celé ČR. Každý ročník má jiné tematické zaměření jednotné pro všechna kola, která se liší jen svou náročností. V minulosti to např. byla témata: Zločin a trest v českých dějinách, Doba hradů a zámků v Čechách a na Moravě, Věda a technika v průběhu staletí nebo Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím. Letošní téma zní „Město v proměnách času.“ Webové stránky soutěže jsou ZDE

Propozice Dějepisné olympiády 2013-2014

ŠKOLNÍ KOLO

Školní kolo 43. ročníku Dějepisné olympiády proběhlo na naší škole v úterý 5. listopadu 2013. Do soutěže se přihlásilo 13 žáků z 8. a 9. třídy. Mezi nimi si nejlépe vedla Lucie Petrásková z 9. třídy. Získala 41,5 bodů ze 60 možných a vítězstvím si zajistila postup do okresního kola. Těsně za ní se umístila Jana Svobodová z 9. třídy, která získala pouze o 0,5 bodu méně. Třetí byl Darek Vrňák z 8. třídy. O čtvrté místo se podělili hned 3 soutěžící, Jan Marvan (8. třída), David Ryšavý (9. třída) a Kristýna Šmolíková (9. třída). Všichni jmenovaní dosáhli 40 bodů. Pro postup do okresního kola bylo nutné dosáhnout 60% bodů z maximálního počtu 60 bodů, tedy 36 bodů. Tuto podmínku ještě splnili Vojtěch Jeřábek (8. třída), Vojtěch Brož (8. třída), František Hanikýř (9. třída) a Tereza Vaníková (9. třída). Z jedné školy mohou do okresního kola však postoupit podle upravených propozic pouze 3 žáci. O tom, zda se někdo jiný kromě vítězky zúčastní okresního kola, rozhodně jeho organizátor. Okresní kolo se koná koncem ledna. Téma letošního ročníku zní „Město v proměnách času“. Témata, kterých se tentokrát Dějepisná olympiáda týká jsou: vznik a vývoj měst, život ve městech, město jako středisko obchodu, řemesel, vzdělanosti, městské stavby, městské symboly (znaky) atd.

Výsledková listina školního kola Dějepisné olympiády

Zadání a řešení školního kola Dějepisné olympiády

OKRESNÍ KOLO

Okresní kolo 43. ročníku Dějepisné olympiády pořádalo opět Gymnázium Benešov. Tentokrát se nejlepší mladí zájemci o historii z našeho okresu sešli 28. ledna 2014. Štěpánovskou školu zastupovala vítězka školního kola Lucie Petrásková z 9. třídy. Spolu s ní se do okresního kola probojovala Jana Svobodová (9. třída) a Jan Marvan (8. třída). Z našich zástupců si nejlépe vedla J. Svobodová, která získala 64,5 bodu ze 100 možných a umístila se na 14. místě. Její spolužačka L. Petrásková získala o 3,5 bodu méně a skončila na 19. místě. Obě dívky získaly více než 60 bodů a zařadily se do skupiny úspěšných řešitelů, kteří dosáhli více než 60% bodů. J. Marvan získal 54,5 bodu a obsadil 25. místo. Do soutěže zasáhlo 33 žáků z 16 základních škol benešovského okresu a pořadatelského gymnázia. Téma tohoto ročníku zní „Město v proměnách času“.

Propozice okresního kola Dějepisné olympiády

Výsledková listina okresního kola Dějepisné olympiády

Zadání a řešení okresního kola Dějepisné olympiády

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z rodného jazyka pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnávat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Koná se již více než 35 let a jejím garantem je v současnosti Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Letos probíhá už 40. ročník. Účast v soutěži je dobrovolná. Olympiáda v českém jazyce se člení na dvě kategorie. Kategorie I je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a kategorie II pro studenty 1.-4. ročníků středních škol. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. Jednotlivá kola mají vždy 2 části: jazykovou část, kde soutěžící plní zadané mluvnické úkoly a slohovou část, kde se píše slohová práce na dané téma v rozsahu cca 30 řádek. Úkoly plní soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozsahu – gramatika 60 minut a sloh také 60 minut. Celostátní kolo trvá celý týden a koná se vždy koncem června. Veškeré úkoly, jazykové i slohové, zadává porota v celostátním kole ústně a úkoly se plní průběžně. Každoročně probíhá také exkurze jako východisko pro zadávanou slohovou práci. Webové stránky soutěže jsou ZDE

Propozice Olympiády v českém jazyce 2013-2014

ŠKOLNÍ KOLO

Začátkem prosince proběhlo na naší škole školní kolo 40. ročníku Olympiády v českém jazyce. Do soutěže se zapojilo 8 žáků 9. třídy a 1 žák 8. třídy. Soutěž měla část jazykovou a slohovou. Všichni žáci se úkolů zhostili velmi dobře, ale vyhrát může jen jeden. Nejlepšího výsledku dosáhla Jana Svobodová z 9. ročníku (27 bodů), 2. místo obsadila Olga Štollová (24 body), o 3. místo se podělili Daniel Kratochvíl, David Ryšavý a František Hanikýř (22 body). 
Dále se soutěže ještě zúčastnili tito žáci: Tereza Vaníková, Lucie Petrásková a Kristýna Šmolíková (9. třída) a Michal Fulín (8. třída). Do okresního kola postupují 2 žákyně, a to Jana Svobodová a Olga Štollová. Gratulujeme! Všem zúčastněným děkujeme za účast a zodpovědný přístup k plnění úkolů olympiády a blahopřejeme jim k dosaženým výsledkům.

Výsledková listina školního kola Olympiády v českém jazyce

Zadání a řešení školního kola Olympiády v českém jazyce

OKRESNÍ KOLO

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce se stejně jako v několika posledních letech konalo na Střední odborné škole v Benešově. Soutěž se uskutečnila 4. února. Naši školu zde reprezentovala žákyně 9. třídy Jana Svobodová. Soutěž má vždy dvě části, jazykovou a slohovou. Ve slohové části bylo určené téma práce „Jak jsem si osladil život“. Slohový útvar si soutěžící mohli vybrat sami. V jazykové části získala J. Svobodová 9 bodů a ve slohové části 6 bodů. Celkový součet 15 bodů jí stačil na dělené 16. místo. Do soutěže se zapojilo 29 žáků z 19 základních škol našeho okresu a z vlašimského a benešovského gymnázia.

Propozice okresního kola Olympiády v českém jazyce

Výsledková listina okresního kola Olympiády v českém jazyce

SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH

Jazykové soutěže mají v České republice vzhledem k významu znalosti cizích jazyků značnou prestiž a zasahují poměrně velký počet žáků a studentů. Do školních kol se každoročně zapojuje téměř 50 000 účastníků základních a středních škol. Soutěže jsou koncipovány jako konverzační a důraz je při nich kladen na porozumění slyšenému textu a rozhovor. Nejvíce obsazovaná je soutěž v anglickém jazyce, což je odrazem společenské reality 21. století. Soutěž v německém jazyce má, stejně jako samotná znalost němčiny, na území ČR dlouhou tradici. V současné době však němčina doplácí na popularitu angličtiny. Menší zastoupení, ale rovněž vysokou úroveň, mají soutěže v jazyce francouzském, španělském, ruském a také v latině.
Děti z naší školy se obvykle účastní soutěže v německém jazyce (neoficiálně zvané Německá olympiáda) a soutěže v anglickém jazyce (také nazývané Anglická olympiáda). V obou těchto jazykových kláních jsou vypisovány každý rok kategorie I. A (žáci do 7. tříd ZŠ) a I. B (žáci do 7. tříd ZŠ s rozšířenou výukou cizích jazyků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). V těchto dvou kategoriích probíhá školní a okresní kolo. Dále to jsou kategorie II. A (žáci 8. a 9. tříd ZŠ) a II. B (žáci 8. a 9. tříd ZŠ s rozšířenou výukou cizích jazyků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). V těchto kategoriích se koná školní, okresní, krajské a ústřední kolo. Další kategorie II. C, III. A a III. B jsou určené žákům, kteří mají možnost souvisle komunikovat v daném jazyce a nebo studentům středních škol. Další výše zmiňované jazyky se na naší škole nevyučují. Webové stránky soutěže jsou ZDE.

Propozice Soutěží v cizích jazycích 2013-2014

PYTHAGORIÁDA

Pythagoriáda patří mezi tradiční matematické soutěže. Je určena všem žákům 5.-8. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vychází ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků základních škol a víceletých gymnázií. Zúčastnit se této soutěže může každý žák příslušného ročníku – není tedy nutné být matematickým talentem. Soutěž má několik kategorií podle ročníku školy (5. ročník ZŠ, dále 6., 7. a 8. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a dvě postupová kola: školní a okresní. Letos se koná již 37. ročník Pythagoriády. Webové stránky soutěže jsou ZDE.

Propozice Pythagoriády 2013-2014

ŠKOLNÍ KOLO

Školní kolo letošního ročníku Pythagoriády se uskutečnilo v posledním únorovém týdnu. Soutěž je určena pro žáky 5.-8. ročníku. Soutěžní úkoly ve všech třídách obsahovaly 15 matematických úloh. Úspěšným řešitelem se stal každý, kdo získal minimálně 9 bodů. Tento bodový zisk také zaručuje postup do okresního kola. V 5. třídě získal nejvíce bodů Adam Boušek a byl také jediný ze všech tříd, kterému se podařilo dosáhnout potřebného počtu bodů k postupu do okresního kola. V 6. třídě zvítězil Štěpán Neděla. V 7. třídě byly nejlepší Marie Dušková a Simona Plešavská. V 8. třídě si s úkoly nejlépe poradil Vojtěch Brož. Okresní kolo se koná v květnu na Gymnáziu Vlašim.

Výsledková listina školního kola Pythagoriády – 5. třída

Výsledková listina školního kola Pythagoriády – 6. třída

Výsledková listina školního kola Pythagoriády – 7. třída

Výsledková listina školního kola Pythagoriády – 8. třída

Zadání a řešení školního kola Pythagoriády – 5. ročník

Zadání a řešení školního kola Pythagoriády – 6. ročník

Zadání a řešení školního kola Pythagoriády – 7. ročník

Zadání a řešení školního kola Pythagoriády – 8. ročník

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

Chemická olympiáda je nejdůležitější chemickou soutěží pořádanou v ČR. Soutěž je vyhlašována každoročně a je určena pro žáky základních a středních škol. Garantem ChO je Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Ústřední komisí Chemické olympiády a nad odbornou úrovní bdí Česká společnost chemická. V tomto roce se koná 50. ročník. Olympiáda se dělí do pěti kategorií, které jsou rozdílně obtížné. Každá kategorie je dělena na jednotlivá soutěžní kola, ve kterých žáci řeší teoretické a praktické úlohy. Jednotlivá postupová kola jsou školní, okresní, krajské a popřípadě celostátní. V každém soutěžním kole jsou úlohy o něco složitější. V nejvyšší kategorii je možnost zúčastnit se celostátního kola Chemické olympiády a při velmi dobrém umístění je možnost postoupit přes dvě soustředění až na Mezinárodní chemickou olympiádu. Iniciativa ke konání Mezinárodní chemické olympiády vyšla z Československa a její první ročník se konal v červnu roku 1968 v Praze. Žáků základních škol se týká kategorie D. Ta je určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Kategorie zahrnuje domácí (školní) kolo, kontrolní test školního kola, okresní kolo a krajské kolo. Nemá však celostátní kolo. Úlohy této kategorie se skládají z teoretické a praktické části. Úlohy jsou často zaměřeny na učivo, které se běžně probírá v hodinách chemie. Webové stránky soutěže jsou ZDE.

ŠKOLNÍ KOLO

Školního kola letošního ročníku Chemické olympiády se zúčastnili čtyři žáci 9. třídy. Soutěž byla rozdělena do tří částí. Teoretická část se nejlépe povedla Janě Svobodové. David Ryšavý nasbíral nejvíce bodů v praktické části. V kontrolním testu se nejvíce dařilo Františku Hanikýřovi. V souhrnu všech tří částí prokázala nejlepší znalosti Jana Svobodová, která získala celkem 95 bodů a postoupila do kola okresního. Druhým zástupcem štěpánovské školy v tomto kole bude František Hanikýř, který za vítězkou zaostal o 4 body a třetího D. Ryšavého porazil téměř o 10 bodů. Okresní kolo se koná 21. března v Benešově na tamějším gymnáziu.

Výsledková listina školního kola Chemické olympiády

Zadání teoretické a praktické části školního kola Chemické olympiády

Řešení teoretické a praktické části školního kola Chemické olympiády

Zadání kontrolního testu školního kola Chemické olympiády

Řešení kontrolního testu školního kola Chemické olympiády

OKRESNÍ KOLO

Okresní kolo se letos konalo až ve 2. polovině března na Gymnáziu Benešov. Zúčastnilo se ho 10 žáků z vlašimského a benešovského gymnázia, ze ZŠ Čechtice a ZŠ Trhový Štěpánov. Z výčtu je patrné, že štěpánovská škola byla jedna z mála venkovských škol, která vyslala do okresního kola své zástupce. Byli to Jana Svobodová a František Hanikýř. Oba žáci 9. třídy. Z nich si vedl lépe F. Hanikýř, který skončil na 4. místě. F. Hanikýř získal celkově 27 bodů a velmi dobře si vedl především v praktické části, ve které obsadil s 25 body 2. místo. Před ním se v celkovém pořadí umístili pouze studenti z výše jmenovaných gymnázií. J. Svobodová obsadila v konečném pořadí 9. místo. Účastníci mohli maximálně získat 100 bodů (70 bodů teorie a 30 bodů praxe). Na každou část měli mladí chemici 90 minut.

Propozice okresního kola Chemické olympiády

Výsledková listina okresního kola Chemické olympiády

VOLEJBALOVÝ TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKYŇ

Ve středu 25. září 2013 se na Základní škole Trhový Štěpánov uskutečnil Volejbalový turnaj starších žákyň. Turnaje se zúčastnilo 5 týmů: družstvo dívek z pořádající školy, tým ze ZŠ Postupice a ze ZŠ Kácov a dva týmy ze ZŠ Vlašim-Vorlina. Turnaj se hrál na nových venkovních kurtech s umělým povrchem. V turnaji se nejvíce dařilo děvčatům z vlašimské školy, jejíž „A“ tým obsadil první místo. Na druhém místě skončil tým děvčat ze ZŠ Kácov. Štěpánovské dívky vybojovaly pomyslnou bronzovou medaili. Naše hráčky remizovaly se ZŠ Vlašim Vorlina „B“ a ZŠ Kácov 1:1 na sety, porazily ZŠ Postupice 2:0 a prohrály se ZŠ Vlašim Vorlina „A“ 0:2 na sety. Tým dívek ze ZŠ Trhový Štěpánov tvořily Adéla Vilímovská ze 6. třídy, Dana Kadlečková, Martina Kudynová a Iveta Veselá z 8. třídy a Lucie Petrásková, Jana Svobodová, Kristýna Šmolíková, Olga Štollová a Tereza Vaníková z 9. třídy. Letos proběhl druhý ročník tohoto turnaje, který se již pomalu stává tradicí.

MEMORIÁL FRANTIŠKA ŠUSTY V ODBÍJENÉ

Ve středu 19. března proběhl další ročník Memoriálu Františka Šusty v odbíjené starších dívek. Soutěž pořádala Základní škola Zruč nad Sázavou. Z naší školy se ho zúčastnil tým dívek složený z žákyň 6., 8. a 9. třídy (9. třída-Lucie Petrásková, Jana Svobodová, Kristýna Šmolíková, Tereza Vaníková, 8. třída-Dana Kadlečková, Martina Kudynová, Iveta Veselá, 6. třída-Kristýna Kulíčková, Adéla Vilímovská). Soupeřem našich děvčat v základní skupině byly týmy ZŠ Vlašim Vorlina „A“, ZŠ Kácov „A“ a ZŠ Pečky „B“. V této skupině se štěpánovské dívky příliš neprosadily. Ve finálové fázi turnaje však porazily tým ze ZŠ Zruč nad Sázavou a obsadily 7. místo. Turnaje se zúčastnilo devět družstev.

OKRESNÍ KOLO V ODBÍJENÉ DÍVEK

Dívky ze 6., 8. a 9. třídy reprezentovaly štěpánovskou školu v okresním kole odbíjené. Turnaj, který proběhl 10. dubna 2014, pořádala Základní škola Vlašim Vorlina a zúčastnilo se ho 6 týmů. Naše družstvo prohrálo s týmy ze ZŠ Vlašim Vorlina, ZŠ Postupice, ZŠ Týnec nad Sázavou a ZŠ Benešov Dukelská a dokázalo porazit tým ze ZŠ Benešov Karlov. Náš tým byl nakonec klasifikován na 5. místě. Družstvo ze ZŠ TŠ tvořily Lucie Petrásková, Jana Svobodová, Kristýna Šmolíková, Olga Štollová a Tereza Vaníková z 9. třídy, Dana Kadlečková, Martina Kudynová a Iveta Veselá z 8. třídy a Kristýna Kulíčková a Adéla Vilímovská z 6. třídy. Vítězem celého turnaje se staly dívky ze ZŠ Benešov Dukelská před týmem z pořádající školy.

MCDONALD´S CUP

McDonald´s Cup je největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol v České republice. Letos se koná již jeho 17. ročník. Turnaj je rozdělen do dvou kategorií: kategorie A (žáci 1.-3. třídy ZŠ) a kategorie B (žáci 4.-5. třídy ZŠ). V posledních letech se ho účastní více než 80 tisíc chlapců a také děvčat mladšího školního věku z více než 3 tisíc škol. Pořadatelem turnaje je Asociace školních sportovních klubů ČR ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Hlavním městem Praha. Generálním partnerem je společnost McDonald´s ČR. Soutěž začíná třídním nebo školním turnajem. Vítězný tým pak reprezentuje školu v okrskovém nebo přímo v okresním kole. Vítězové okresních kol postupují do krajského finále a vyvrcholením každého ročníku McDonald´s Cupu je tzv. Svátek fotbalu, celorepublikové finále těch nejlepších z krajských kol v kategorii B. Více se o tomto turnaji dozvíte na stránkách www.mcdonaldscup.cz
Okrskového kola této soutěže v kategorii B se zúčastnili také chlapci naší školy. Do turnaje zasáhlo 8 týmů z Vlašimska. Byly rozděleny do dvou skupin a postup do okresního kola si zajistily první tři týmy v konečném pořadí. Družstvo naší školy po skvělých výkonech vyhrálo skupinu B, ale boje o postup do dalšího kola nezvládlo a nakonec skončilo na 4. místě, těsně pod hranicí postupu do okresního finále. Přesto si chlapci zaslouží pochvalu za vzornou reprezentaci školy. Je třeba ocenit práci trenérů přípravky a také děkujeme rodině Nedělových za zajištění dresů. Náš tým tvořili Misheel Dolgorsuren, Jakub Fotr, Jan Horáček, Jaroslav Müller, Šimon Neděla (všichni ze 4. třídy), Ondřej Beránek, Patrik Čepelák, Evžen Pechar a Jiří Šindelář (všichni z 5. třídy). 
Výsledky zápasů našeho týmu v základní skupině B: ZŠ Trhový Štěpánov-ZŠ Chotýšany 2:0, ZŠ Trhový Štěpánov-ZŠ Vlašim-Vorlina 1:0 (favoritem tohoto zápasu byl soupeř, ale porazili jsme ho díky kvalitní defenzívě, přiměřené dávce štěstí a famóznímu sólu Evžena Pechara), ZŠ Trhový Štěpánov-ZŠ Načeradec 9:0. Ve skupině B tedy dominoval tým ze ZŠ Trhový Štěpánov a s ním postoupili do dalších bojů hráči ze ZŠ Vlašim-Vorlina. V semifinále se naši mladí fotbalisté střetli s týmem ze ZŠ Dolní Kralovice, s nímž bohužel prohráli ve vyrovnaném utkání 0:1. Výhra by nám zajistila nejhůře druhé místo a tím také postup do okresního finále. Takto nás čekal souboj o 3. místo opět se ZŠ Vlašim-Vorlina, která ve druhém semifinále podlehla rivalovi ze ZŠ Vlašim-Sídliště až po penaltovém rozstřelu. V boji o 3. místo prohráli naši hráči s družstvem ze ZŠ Vlašim-Vorlina 1:8. Podruhé se od nás už soupeř zaskočit nenechal a přesvědčivě zvítězil. Na našem výkonu se podepsaly únava a zklamání z těsné prohry v semifinále. Celý turnaj vyhráli žáci ze ZŠ Vlašim-Sídliště. S nimi postoupily do dalšího kola týmy ze ZŠ Dolní Kralovice a ze ZŠ Vlašim-Vorlina. Nejlepším hráčem (nejužitečnějším pro svůj tým) byl pořadateli zvolen žák naší školy Evžen Pechar. Turnaj proběhl 24. dubna 2014 ve Vlašimi v areálu „Na Lukách“ na hřišti s umělou trávou.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR POSÁZAVÍ

Koncem května se v Kácově konal tradiční volejbalový turnaj s názvem O pohár Posázaví, který je určen pro žákyně 2. stupně základních škol. Naši školu v tomto turnaji reprezentoval tým složený z dívek 8. třídy (Dana Kadlečková, Martina Kudynová, Iveta Veselá) a 9. třídy (Lucie Petrásková, Jana Svobodová, Kristýna Šmolíková, Olga Štollová a Tereza Vaníková). Turnaje se kromě štěpánovských děvčat zúčastnily týmy ze ZŠ Vlašim Vorlina (tým „A“ a „B“), ZŠ Pečky a dvě družstva z pořádající základní školy. Naše děvčata porazila v základní skupině B dívky ze ZŠ Kácov B 2:0 a stejným poměrem prohrála s týmem ZŠ Vlašim Vorlina „A“ a postoupila ze 2. místa do dalších bojů. V semifinále však nestačila ve vyrovnaném souboji na mladé volejbalistky ze ZŠ Pečky a v souboji o 3. místo remizovala v zápase hraném na dva sety s týmem ZŠ Kácov „A“ a nakonec obsadila 4. místo. Od umístění na pomyslných stupních vítězů je dělilo několik míčů. 

ATLETICKÁ VŠESTRANNOST – 1. STUPEŇ

Ve středu 28. května se uskutečnily ve Vlašimi závody v atletické všestrannosti prvního stupně. Této soutěže se účastní desetičlenné týmy složené z 5 dívek (z každé třídy 1. stupně jedna dívka) a 5 chlapců (z každé třídy prvního stupně jeden chlapec). Soutěží se v následujících disciplínách: běh na 50 metrů, hod kriketovým míčkem a skok do dálky. Jednotlivé výkony jsou ohodnoceny body, které se sčítají do soutěže jednotlivců a hlavně do soutěže smíšených týmů. Naši školu zastupovali Michal Jaroš a Lucie Lisá z 1. třídy, Václav Mach a Anna Jarošová z 2. třídy, Tadeáš Hlaváček a Kateřina Šramotová ze 3. třídy, Jan Horáček a Tereza Horáčková ze 4. třídy a Evžen Pechar a Nikola Štiková z 5. třídy. Družstvo ze Základní školy v Trhovém Štěpánově obsadilo v konečném pořadí 9. místo. Mezi venkovskými školami patřilo mezi nejlepší. V hodnocení jednotlivců se nejvíce prosadily Nikola Štiková, která v kategorii dívek 5. tříd obsadila v celkové klasifikaci 4. místo a Tereza Horáčková ze 4. třídy, která v kategorii o rok mladších dívek skončila rovněž na 4. místě. V jednotlivých disciplínách si štěpánovští mladí atleti vedli nejlépe v dálce, kde v kategorii dívek 4. tříd vyhrála T. Horáčková. To samé se povedlo E. Pecharovi mezi chlapci z 5. tříd. N. Štiková byla mezi dívkami z 5. tříd v dálce třetí nejlepší. V. Mach z 2. třídy se zase blýskl vítězstvím v hodu míčkem.

Výsledková listina okresního kola atletické všestrannosti – 1. stupeň

ŠKOLNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ

Ve čtvrtek 19. června se v štěpánovské škole poprvé konal Školní fotbalový turnaj. Do turnaje se přihlásily 4 týmy reprezentující 6., 7., 8. a 9. třídu. Hrálo se systémem každý s každým. Jednotlivé zápasy se hrály na 2 x 10 minut a každý tým mohl postavit 4 hráče do pole a jednoho brankáře. Ve vyrovnaném turnaji nakonec zvítězili mladí fotbalisté z 9. třídy. Druhé místo obsadil tým složený z žáků 8. třídy. Pomyslnou bronzovou medaili vybojovali žáci 7. třídy, za nimiž skončili šesťáci. Nejlepším hráčem byl zvolen Jan Marvan z 8. třídy. 

LEHKOATLETICKÉ ZÁVODY VE ZRUČI NAD SÁZAVOU

Poslední červnový týden se ve sportovním areálu ZŠ Zruč nad Sázavou uskutečnil první ročník Atletického poháru škol, který pořádala místní základní škola. Soutěž byla rozdělena do 4 kategorií podle věku. O medaile, diplomy a poháry se utkali mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci a starší žákyně. Naše škola obsadila kategorii mladších žáků. Tým štěpánovské školy tvořili Adam Boušek, Evžen Pechar, Jiří Šindelář (všichni z 5. třídy), Jakub Menda, Štěpán Neděla (oba ze 6. třídy) a Vojtěch Kahoun (7. třída). Soutěžilo se v 5 individuálních disciplínách (dálka, hod míčkem/vrh koulí, běh na 60 metrů, výška a běh na 1000 metrů) a v štafetovém běhu. Kvalitní a hlavně vyrovnané výkony našich mladých atletů byly základem jejich celkového vítězství v kategorii mladších žáků. V individuálních soutěžích se na medailová místa prosadili V. Kahoun (běh na 60 metrů a hod míčkem) a Š. Neděla (běh na 1000 metrů).

 

 

 

úřední e-deska

Projekt MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EU peníze školám

Cool pedagog

jídelní lístek

jídelní lístek

60 LET ZŠ TŠ

práce žáků

videa

fotografie 2007-2018

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012


školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009
Výlet 1.+2.tř. Jihlava
školní rok 2007/2008
projekty