naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
dokumenty
organizace šk. roku
kalendář akcí
školní družina
škola očima dětí
KMD
LVK - hory
školní poradenské pracoviště
žákovská samospráva
inkluzivní vzdělávání
a asistence
fotogalerie
napsali o nás
zájmová činnost
soutěže a úspěchy
projekty
rada školy
unie rodičů
perličky
sportoviště při ZŠ
Město Trhový Štěpánov
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

soutěže a úspěchy - 2015/2016


DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Dějepisná olympiáda patří mezi tradiční předmětové vědomostní soutěže, které vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání. Soutěž, jejíž kořeny sahají až do 60. let minulého století, se dříve jmenovala Soutěž mladých historiků a letos se koná její 45. ročník. Dějepisná olympiáda je obvykle určena pro mladé zájemce o historii z řad žáků 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Účast v soutěži je dobrovolná. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. První tři kola probíhají vždy formou testu. Celostátní kolo trvá obvykle pět dní a koná se každý rok v některém z měst České republiky. V letošním školním roce bude hostit účastníky národního kola Praha. Celostátní kolo spojuje soutěž samotnou (prezentace a obhajoba písemné práce, vyplňování testu, hledání odpovědí na otázky v historických památkách nebo v terénu...) s exkurzemi, výlety a návštěvami historicky zajímavých míst. Celorepublikového kola se pravidelně účastní okolo 35 nejúspěšnějších žáků z celé ČR. Každý ročník má jiné tematické zaměření jednotné pro všechna kola, která se liší jen svou náročností. V minulosti to např. byla témata: Zločin a trest v českých dějinách, Doba hradů a zámků v Čechách a na Moravě nebo Věda a technika v průběhu staletí. Letošní téma zní „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou“. Webové stránky soutěže jsou zde.

Propozice Dějepisné olympiády 2015-2016

ŠKOLNÍ KOLO

Školní kolo 45. ročníku Dějepisné olympiády se uskutečnilo 10. listopadu. Téma tohoto ročníku zní: Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou. Toto téma bylo vybráno záměrně. Na jaře roku 2016 totiž uplyne 700 let od narození českého krále a římského císaře Karla IV. Do školního kola se tentokrát zapojilo 16 žáků z 8. a 9. třídy. Nejlepší znalosti prokázala Michaela Müllerová z 9. třídy, která získala 76,5 bodů. Na druhém místě skončila Veronika Šimková z 9. třídy (75,5 bodů). Pomyslnou bronzovou medaili vybojoval Michal Kudyn z 8. třídy (68,5 bodů). Úspěšným řešitelem se stal každý, kdo získal minimálně 60% bodů z 80 možných. Hranice tedy byla 48 bodů. Do okresního kola postupuje automaticky vítěz a všichni soutěžící, kteří se stali úspěšnými řešiteli. Vzhledem k omezeným možnostem organizátora se do okresního kola obvykle podívají, kromě vítěze, ještě soutěžící z 2. a 3. místa. Okresní kolo se koná v polovině ledna 2016.

Výsledková listina školního kola Dějepisné olympiády

Zadání a řešení školního kola Dějepisné olympiády

OKRESNÍ KOLO

Okresní kolo tohoto ročníku Dějepisné olympiády se uskutečnilo v pondělí 18. ledna a jako obvykle ho pořádalo Gymnázium Benešov. Štěpánovskou školu zde zastupovaly Michaela Müllerová a Veronika Šimková (obě z 9. třídy). Třetí náš zástupce, Michal Kudyn z 8. třídy, se nemohl soutěže pro nemoc zúčastnit. Téma okresního kola zůstalo stejné jako ve školním kole, tedy doba Lucemburků a především vláda Karla IV. Svědomitá a pečlivá příprava se našim „reprezentantkám“ vyplatila, protože M. Müllerová celou soutěž vyhrála. Získala 78,5 bodu a druhého v pořadí porazila o více než 10 bodů. Výborně si vedla také V. Šimková, která získala 65 bodů a skončila na 3. místě, o jediný bod za soutěžícím na 2. pozici. Maximum bodů bylo 100. Úspěšným řešitelem se stal každý účastník, který získal minimálně 60% z maximálního možného počtu bodů. M. Müllerová si vítězstvím zajistila postup do krajského kola, které se koná v druhé polovině března v Kladně. O účasti V. Šimkové rozhodne organizátor krajského kola na základě počtu bodů. Soutěže se zúčastnilo 50 žáků a studentů z celého okresu Benešov. 

Propozice okresního kola Dějepisné olympiády

Výsledková listina okresního kola Dějepisné olympiády

Zadání a řešení okresního kola Dějepisné olympiády

KRAJSKÉ KOLO

Krajské kolo Dějepisné olympiády se již několik let koná na jedné z kladenských základních škol. Nejinak tomu bylo i letos. Tentokrát se nejúspěšnější řešitelé okresních kol z celého Středočeského kraje sešli v pondělí 21. března. Z naší školy se do tohoto kola probojovala vítězka školního a okresního kola Michaela Müllerová z 9. třídy. V okresním kole také „zabodovala“ její spolužačka Veronika Šimková, která se rovněž stala úspěšnou řešitelkou, ale bodový zisk jí na postup do dalšího kola nestačil. Téma Dějepisné olympiády je stejné pro všechna postupová kola, od školního až po celostátní. Úkoly byly tedy opět zaměřeny na vládu Lucemburků v českých zemích, významné osobnosti a umění a životní styl této doby. M. Müllerová si po svědomité přípravě vedla velmi dobře. Získala 83 bodů ze 110 možných, stala se tak úspěšnou řešitelkou a obsadila velmi dobré 15. místo. Soutěže se zúčastnilo 35 mladých historiků.

Propozice krajského kola Dějepisné olympiády

Výsledková listina krajského kola Dějepisné olympiády

Zadání krajského kola Dějepisné olympiády

Řešení krajského kola Dějepisné olympiády

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z rodného jazyka pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnávat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Koná se již více než 40 let a jejím garantem je v současnosti Národní institut pro další vzdělávání. Letos probíhá už 42. ročník. Účast v soutěži je dobrovolná. Olympiáda v českém jazyce se člení na dvě kategorie. Kategorie I je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a kategorie II pro studenty 1.-4. ročníků středních škol. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. Jednotlivá kola mají vždy 2 části: jazykovou část, kde soutěžící plní zadané mluvnické úkoly a slohovou část, kde se píše slohová práce na dané téma v rozsahu cca 30 řádek. Úkoly plní soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozsahu – gramatika 60 minut a sloh také 60 minut. Celostátní kolo trvá celý týden, koná se vždy koncem června a má charakter táborového pobytu. Webové stránky soutěže jsou zde.

Propozice Olympiády v českém jazyce 2015-2016

ŠKOLNÍ KOLO

Školní kolo olympiády v našem mateřském jazyce se na naší škole uskutečnilo 8. prosince. Soutěže se zúčastnilo celkem 11 žáků z 8. a 9. třídy (4 žákyně z 9. třídy a 7 žákyň a žáků z 8. třídy). Nejlepší znalosti prokázala Veronika Šimková (9. třída), která získala 20 bodů. Za ní se na druhém místě s 19 body umístila Michaela Müllerová (rovněž 9. třída). Obě dívky si zároveň vybojovaly postup do okresního kola. Na 3. místě skončila Adéla Vilímovská (8. třída). Ta je první náhradnicí pro okresní kolo. Maximální počet bodů byl 29. Soutěže se dále zúčastnili (v abecedním pořadí) Andrea Čermáková, Jan Matzner, Jakub Menda, Štěpán Neděla, Karolina Selingrová a Monika Vargová (všichni z 8. třídy) a Marie Dušková a Veronika Fialová (obě z 9. třídy). Jednotlivé úkoly byly jako každý rok rozděleny do části jazykové (60 minut) a do části slohové (60 minut). Tématem slohové části byla úvaha s názvem „Nežijeme proto, abychom jedli,“ ale … „ Okresní kolo proběhne v 1. polovině února. 

Zadání a řešení školního kola Olympiády v českém jazyce

OKRESNÍ KOLO

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce pořádá již několik posledních let Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola v Benešově. Tentokrát to bylo 8. února. Ze štěpánovské školy se okresního kola zúčastnila pouze Michaela Müllerová z 9. třídy. Soutěžící měli stejně jako ve školním kole 60 minut na gramatickou část a 60 minut na slohovou část. Téma slohového úkolu znělo „Nejhezčí maska“ a účastníci si mohli zvolit libovolný slohový útvar. M. Müllerová si vedla v nabité konkurenci velmi dobře a obsadila dělené 8. místo. Okresního kola se zúčastnilo 31 žáků z 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z celého okresu Benešov. 

Propozice okresního kola Olympiády v českém jazyce

Výsledková listina okresního kola Olympiády v českém jazyce

Zadání a řešení okresního kola Olympiády v českém jazyce

PYTHAGORIÁDA

Pythagoriáda patří mezi tradiční matematické soutěže. Je určena všem žákům 5.-8. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vychází ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků základních škol a víceletých gymnázií. Zúčastnit se této soutěže může každý žák příslušného ročníku – není tedy nutné být matematickým talentem. Soutěž má několik kategorií podle ročníku školy (5. ročník ZŠ, dále 6., 7. a 8. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a dvě postupová kola: školní a okresní. Letos se koná již 39. ročník Pythagoriády. Webové stránky soutěže jsou zde.

Propozice Pythagoriády 2015-2016

ŠKOLNÍ KOLO

Školní kolo 39. ročníku Pythagoriády se na naší škole uskutečnilo v lednu a v březnu. V lednu se s obtížnými úlohami pokusili co nejlépe vypořádat žáci 5. třídy a o dva měsíce později žáci 6.-8. třídy. Zadání ve všech třídách obsahovalo 15 úkolů. Úspěšné vyřešení každého úkolu znamenalo jeden bod. Maximální bodový zisk byl tedy 15 bodů. Úspěšným řešitelem se stal každý, kdo získal alespoň 10 bodů. V 5. třídě se to bohužel nepodařilo žádnému z účastníků. V 6. třídě získal 10 bodů a vybojoval si 1. místo Tomáš Kakos. V 7. třídě nebyl žádný úspěšný řešitel. Nejvíce bodů zde získal Adam Boušek. V 8. třídě jsou ve výsledkové listině hned tři úspěšní řešitelé. Se stejným bodovým ziskem 10 bodů obsadili 1. místo Kristýna Kulíčková, Jakub Menda a Adéla Vilímovská. Do okresního kola, které se koná na Gymnáziu Vlašim, postoupili 4 žáci-T. Kakos (6. třída), K. Kulíčková, J. Menda a A. Vilímovská (8. třída). 

Výsledková listina školního kola Pythagoriády 6.-8. třída

Zadání a řešení školního kola Pythagoriády – 5. třída

Zadání a řešení školního kola Pythagoriády – 6.-8. třída

OKRESNÍ KOLO

Okresní kolo Pythagoriády se jako obvykle konalo na Gymnáziu Vlašim. Tentokrát to bylo v úterý 24. května. Ze štěpánovské školy se ho zúčastnili úspěšní řešitelé školního kola. Byli to Tomáš Kakos ze 6. třídy a tři žáci 8. třídy Kristýna Kulíčková, Jakub Menda a Adéla Vilímovská. Všichni naši zástupci obsadili místa ve 2. polovině pomyslného startovního pole. Soutěži ve všech věkových kategoriích dominovali žáci z Gymnázia Benešov. Tato soutěž již nemá další postupové kolo a končí tedy kolem okresním. 

Výsledková listina okresního kola Pythagoriády 6.-8. třída

Zadání a řešení okresního kola Pythagoriády – 6.-8. třída

ATLETICKÁ VŠESTRANNOST – 1. STUPEŇ

Ve středu 23. září se uskutečnily ve Vlašimi závody v atletické všestrannosti prvního stupně. Tato soutěž se dříve konala obvykle na jaře v daném školním roku. Minulý školní rok byla poprvé zařazena na září. Soutěže se účastní desetičlenné týmy složené z 5 dívek (z každé třídy 1. stupně jedna dívka) a 5 chlapců (z každé třídy prvního stupně jeden chlapec). Soutěží se v následujících disciplínách: běh na 50 metrů, hod kriketovým míčkem a skok do dálky. Jednotlivé výkony jsou ohodnoceny body, které se započítávají do soutěže jednotlivců a hlavně do soutěže smíšených týmů. Naši školu tentokrát zastupovali Monika Červenková a Jan Lacman z 1. třídy, Lucie Chvojková a Tomáš Kupsa ze 2. třídy, Barbora Kopecká a Tobiáš Halama ze 3. třídy, Zuzana Málková a Matyáš Horáček ze 4. třídy a Kateřina Šramotová a David Smítka z 5. třídy. Družstvo ze Základní školy v Trhovém Štěpánově obsadilo v konečném pořadí výborné 5. místo. Mezi venkovskými školami bylo jednoznačně nejlepší. Závodů se zúčastnilo 17 týmů. V hodnocení jednotlivců se nejvíce prosadili nejmladší žáci z 1. třídy, a to Jan Lacman a Monika Červenková, kteří se oba umístili na 3. místě. Těsně pod pomyslnými stupni vítězů, na 4. místě, skončily Kateřina Šramotová (kategorie dívek 5. tříd) a Barbora Kopecká (kategorie dívek 3. tříd). V jednotlivých disciplínách se ze štěpánovských žáků nejvíce zaskvěli D. Smítka (1. místo v běhu na 50 metrů a 1. místo v dálce), J. Lacman (1. místo v běhu na 50 metrů a 3. místo v dálce), M. Červenková (1. místo v dálce a 2. místo v hodu míčkem), L. Chvojková (3. místo v dálce) a M. Horáček (3. místo v dálce).

Výsledková listina Atletické všestrannosti - 1. stupeň

ATLETICKÁ VŠESTRANNOST

Ve středu 4. května se uskutečnilo okresní kolo Atletické všestrannosti, kterého se zúčastnili žáci 2. stupně, kteří byli rozděleni podle věku na mladší a starší kategorii. Z naší školy se ho v mladší kategorii žáků 6. a 7. tříd zúčastnili výhradně žáci 7. třídy: Nikola Kopecká, Denisa Limburková, Nikola Štiková, Adam Boušek, Evžen Pechar a Jiří Šindelář. V jejich kategorii se soutěž skládala ze čtyř disciplín: běh na 60 metrů, vytrvalostní běh (dívky 800 metrů, chlapci 1000 metrů), hod míčkem a skok do dálky. Výborného výsledku dosáhly především dívky. D. Limburková obsadila v celkovém pořadí skvělé 3. místo a hned za ní skončila N. Štiková. N. Kopecká byla klasifikována na 11. místě. Z chlapců byl ve čtyřboji nejlepší J. Šindelář na 10. místě. Hned za ním skončil E. Pechar. A. Boušek vybojoval 22. místo. V individuálních disciplínách se nejvíce opět prosadila Denisa Limburková, která byla na 2. místě v běhu na 60 metrů a na 3. místě ve skoku do dálky. Nikola Štiková obsadila navíc stříbrnou pozici v hodu míčkem. Mezi chlapci v individuálních závodech uspěl Jiří Šindelář, který byl pátý v hodu míčkem. Závody, které doprovázelo chladné a deštivé počasí, proběhly ve Vlašimi.

Výsledková listina – mladší žákyně

Výsledková listina – mladší žáci

TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ

Turnaj v sálové kopané patří mezi nejoblíbenější sportovní soutěže. Každoročně se ho účastní zhruba 20 základních škol, nejen z okresu Benešov. Pořádající VOŠ a SZeŠ Benešov rozlosovala přihlášené týmy do 4 skupin a pouze jejich vítězové měli právo bojovat o celkové vítězství v prosincovém finále. Zápasy skupiny, v níž hráli štěpánovští fotbalisté, byly odehrány ve středu 4.11. 2015.
Sestavu našeho týmu tvořili Jakub Menda a Štěpán Neděla (8. třída), Patrik Čepelák a Evžen Pechar (7. třída) a Jakub Fotr, Jan Horáček, Jaroslav Müller a Šimona Neděla (6. třída).
Naše výsledky:
ZŠ Trhový Štěpánov – ZŠ Sedlčany 0:5 (v úvodu zápasu jsme favoritovi vzdorovali, ale kvalita soupeře se projevila)
ZŠ Trhový Štěpánov – ZŠ Jankov 5:3 (nejslabší soupeř nás potrápil, otáčeli jsme zápas z 1:3, naše góly vstřelili Pechar 3x, Šimon Neděla, Menda)
ZŠ Trhový Štěpánov – ZŠ Postupice 4:1 (v souboji o 3. místo jsme využili chyb soupeře a získali cenné vítězství, naše góly dali Pechar 2x, Šimon Neděla, Menda)
ZŠ Trhový Štěpánov – ZŠ Bystřice 1:10 (po nadějném úvodu se naše hra sesypala a kvalitní soupeř „honící skóre“ v závěru vstřelil desátý gól a zajistil si tak 1. místo na úkor Sedlčan a tím i postup do finále)

V celkovém pořadí se náš tým umístil na 3. místě. Turnaj vyhráli mladí fotbalisté ze ZŠ Bystřice a postoupili do prosincového finálového kola.

Výsledky turnaje v sálové kopané

MINIHÁZENÁ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Základní školy ze Zruče nad Sázavou, Zbraslavic a Trhového Štěpánova budou v letošním školním roce měřit své síly na turnajích v miniházené, které zaštiťuje Český svaz házené. Projekt „Hrajte miniházenou“ podporuje v naší oblasti házenkářský klub TJ Jiskra Zruč nad Sázavou, jenž zapůjčil naší škole tréninkové pomůcky, předvedl první trénink a zajišťuje dopravu na turnaje.
Miniházená se liší od klasické házené zejména polovičními rozměry hřiště, menšími brankami, nižším počtem hráčů (4 v poli + brankář) či tolerancí v pravidlech. Povolený je pouze jednoúderový dribling, což omezuje „sólování“ a podporuje tak kolektivní pojetí hry. Hraje se ve dvou kategoriích – 1.- 3. ročník a 4. a 5. ročník.
V mladší kategorii nejde až tak o výsledky – skóre se prakticky nepočítá a vítězi se podle známého hesla stávají všichni zúčastnění. Čtvrťáci a páťáci už jsou zkušenějšími počtáři a tak skóre nelze opomenout a také posuzování prohřešků proti pravidlům je přísnější.
První ze čtyř plánovaných turnajů se již uskutečnil 13.11. 2015 ve Zruči nad Sázavou. Naši školu reprezentovaly dva týmy v kategorii 4. až 5. ročník a jeden tým v kategorii 1.- 3. ročník. Všechna tři družstva zažila radost z vítězství i hořkost porážky a i když o pořadí týmů opravdu tolik nešlo – jen pro úplnost – naši nejmladší obsadili stejně jako ostatní čtyři družstva 1. místo, mezi staršími se umístilo naše „áčko“ na třetím a „béčko“ na čtvrtém místě z celkového počtu pěti týmů. Tyto výsledky lze rozhodně považovat za úspěch, když uvážíme, že v družstvech soupeřů nastoupilo proti našim „začátečníkům“ i dost zkušených registrovaných házenkářů.
Ale však my ještě potrénujeme – náskoky do brankoviště, důslednější defenziva, přesnější přihrávky, rychlejší pohyb, lépe umístěná střelba, nezbytné „taktické fauly“, také přidáme na tvrdosti - a možná příště budeme první ….. a nebo taky ne....., ale co, hlavně že nás miniházená baví.

MCDONALD´S CUP

McDonald´s Cup je největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol v České republice. Letos se koná již jeho 19. ročník. Turnaj je rozdělen do dvou kategorií: kategorie A (žáci 1.-3. třídy ZŠ) a kategorie B (žáci 4.-5. třídy ZŠ). V posledních letech se ho účastní více než 80 tisíc chlapců a také děvčat mladšího školního věku z téměř 4 tisíc škol. Pořadatelem turnaje je Asociace školních sportovních klubů ČR ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Hlavním městem Praha. Generálním partnerem je společnost McDonald´s ČR. Soutěž začíná třídním nebo školním turnajem. Vítězný tým pak reprezentuje školu v okrskovém nebo přímo v okresním kole. Vítězové okresních kol postupují do krajského finále a vyvrcholením každého ročníku McDonald´s Cupu je tzv. Svátek fotbalu, celorepublikové finále těch nejlepších z krajských kol v kategorii B. Více se o tomto turnaji dozvíte na stránkách www.mcdonaldscup.cz. 
Okrskového kola této soutěže v kategorii B se také letos zúčastnili chlapci naší školy. Do turnaje zasáhlo 9 týmů z Vlašimska. Byly rozděleny do dvou skupin. Náš tým tvořili Petr Čermák, Tobiáš Halama, Jonáš Hromas (všichni 3. třída), Josef Dušek, Matyáš Horáček, Václav Mach, Filip Novotný, Jaroslav Vojta (všichni ze 4. třídy), Ondřej Blažek, Filip Halama, Filip Hašek a David Smítka (všichni z 5. třídy). V základní skupině mladí štěpánovští fotbalisté prohráli s jedním z favoritů ze ZŠ Vlašim Vorlina a poté podlehli ve vyrovnaných soubojích těsným rozdílem s týmy ze ZŠ Zdislavice a ZŠ Čechtice. Tyto dvě trochu smolné porážky je připravily o šanci bojovat o postup do dalšího kola. Nejlepším střelcem našeho družstva byl David Smítka.

POHÁR ROZHLASU

Pohár rozhlasu je atletická soutěž určená pro žáky 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Letos se koná již 48. ročník této soutěže. Okresní kolo se konalo 10.5. ve Vlašimi. Štěpánovská škola obsadila kategorie mladších žáků a mladších žákyň (žáci narození v letech 2002 až 2004). Oba týmy si vedly výborně. Družstvo dívek obsadilo velmi dobré 4. místo. V individuálních disciplínách se nejvíce prosadila Nikola Štiková ze 7. třídy, která vybojovala v dálce druhé místo. Sprinterská štafeta skončila těsně pod stupni vítězů. Tým dívek tvořily Tereza Horáčková (6. třída), Nikola Kopecká, Denisa Limburková, Helena Pejšová, Nikola Štiková, Veronika Valouchová (všechny 7. třída), Kristýna Kulíčková a Adéla Vilímovská (obě 8. třída). Zahanbit se nenechal ani chlapecký tým, který byl klasifikován na 5. místě. Nejlepšími individuálními úspěchy chlapců byla 5. místa Jiřího Šindeláře v běhu na 1000 metrů a sprinterské štafety na 4x60 metrů. Za chlapecký tým závodili David Smítka (5. třída), Šimon Neděla (6. třída), Ondřej Beránek, Adam Boušek, Evžen Pechar, Jan Smítka, Jiří Šindelář (všichni 7. třída) a Jan Matzner (8. třída). Jako obvykle byli naši žáci nejlepší z venkovských škol. Mladí atleti závodili v běhu na 60 metrů, ve vytrvalostním běhu (dívky 600 metrů, chlapci 1000 metrů), v hodu míčkem, ve skoku do dálky, ve skoku do výšky a v štafetovém běhu (4x60 metrů). Každá škola mohla postavit do každé disciplíny až tři zástupce. Do bodového zisku týmu se však počítaly pouze výkony dvou nejlepších.

Výsledková listina – mladší dívky

Výsledková listina – mladší chlapci

ATLETICKÉ ZÁVODY VE ZRUČI NAD SÁZAVOU

ŠKOLNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ

Koncem školního roku se opět konal již tradiční Školní fotbalový turnaj, v němž se utkávají týmy složené z žáků tříd 2. stupně. Letošním vítězem byl tým žáků 7. třídy, kteří v rozhodujícím zápase porazili družstvo z 8. třídy o jeden gól. Pomyslné stříbrné medaile tedy vybojovali osmáci a za nimi se na 3. místě umístili žáci 6. třídy. Na 4. místě skončilo družstvo žáků 9. třídy. Nejlepším střelcem turnaje se stal Jakub Menda z 8. třídy.


 

 

 

 

úřední e-deska

Projekt MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EU peníze školám

Cool pedagog

jídelní lístek

jídelní lístek

60 LET ZŠ TŠ

práce žáků

videa

fotografie 2007-2018

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012


školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009
Výlet 1.+2.tř. Jihlava
školní rok 2007/2008
projekty