naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
dokumenty
organizace šk. roku
kalendář akcí
školní družina
škola očima dětí
KMD
LVK - hory
školní poradenské pracoviště
žákovská samospráva
inkluzivní vzdělávání
a asistence
fotogalerie
napsali o nás
zájmová činnost
soutěže a úspěchy
projekty
rada školy
unie rodičů
perličky
sportoviště při ZŠ
Město Trhový Štěpánov
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

soutěže a úspěchy - 2016/2017


DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Dějepisná olympiáda patří mezi tradiční předmětové vědomostní soutěže, které vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání. Soutěž, jejíž kořeny sahají až do 60. let minulého století, se dříve jmenovala Soutěž mladých historiků a letos se koná její 46. ročník. Dějepisná olympiáda je obvykle určena pro mladé zájemce o historii z řad žáků 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Účast v soutěži je dobrovolná. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. První tři kola probíhají vždy formou testu. Celostátní kolo trvá obvykle pět dní a koná se každý rok v některém z měst České republiky. V letošním školním roce bude hostit účastníky národního kola Brno. Celostátní kolo spojuje soutěž samotnou (prezentace a obhajoba písemné práce, vyplňování testu, hledání odpovědí na otázky v historických památkách nebo v terénu...) s exkurzemi, výlety a návštěvami historicky zajímavých míst. Celorepublikového kola se pravidelně účastní okolo 35 nejúspěšnějších žáků z celé ČR. Každý ročník má jiné tematické zaměření jednotné pro všechna kola, která se liší jen svou náročností. V minulosti to např. byla témata: Zločin a trest v českých dějinách, Doba hradů a zámků v Čechách a na Moravě nebo Věda a technika v průběhu staletí. Letošní téma zní „Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století“. Webové stránky soutěže jsou zde.

Propozice Dějepisné olympiády 2016-2017

ŠKOLNÍ KOLO

Letošní 46. ročník Dějepisné olympiády je tematicky zaměřen na vládu Habsburků v 18. století. Týká se především vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II. Školní kolo proběhlo 15. listopadu a zúčastnilo se ho 19 žáků z 8. a 9. třídy. Nejlepší znalosti prokázala Nikola Štiková z 8. třídy, která získala 39 bodů. Na druhém místě se společně umístili se shodným počtem bodů Jakub Kučera a Štěpán Neděla z 9. třídy. Oba měli pouze o půl bodu méně než vítězka. Maximum bodů bylo 60. Úspěšným řešitelem se stal každý, kdo získal alespoň 60% bodů z uvedeného maxima, tedy 36 bodů. Do okresního kolo, které se koná v polovině ledna, postoupila s jistotou vítězka a o účasti dalších našich zástupců rozhodne organizátor okresního kola na základě počtu bodů získaných ve školním kole. 

Výsledková listina školního kola Dějepisné olympiády

Zadání a řešení školního kola Dějepisné olympiády

OKRESNÍ KOLO

Okresní kolo Dějepisné olympiády se uskutečnilo 16. ledna na Gymnáziu Benešov. Naší školu reprezentovali tři nejlepší žáci ze školního kola: Nikola Štiková z 8. třídy (vítězka školního kola), Štěpán Neděla a Jakub Kučera (oba z 9. třídy). Téma soutěže bylo stejné jako ve všech postupových kolech. Otázky se tedy týkaly Habsburků z 18. století a především vlády jediné ženy na českém trůnu, Marie Terezie. Letos si totiž připomínáme 300 let od jejího narození. Ze štěpánovských účastníků se nejvíce prosadil Š. Neděla, který získal 68 bodů a stal se úspěšným řešitelem. V konečném pořadí skončil na výborném 6. místě. Za vítězem zaostal o 10 bodů. J. Kučera obsadil 22. místo (56 bodů) a N. Štiková (54 bodů) byla o dvě místa za ním. Soutěže se zúčastnilo 36 žáků z celého benešovského okresu.

Propozice okresního kola Dějepisné olympiády

Výsledková listina okresního kola Dějepisné olympiády

Zadání a řešení okresního kola Dějepisné olympiády

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z rodného jazyka pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnávat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Koná se již více než 40 let a jejím garantem je v současnosti Národní institut pro další vzdělávání. Letos probíhá už 43. ročník. Účast v soutěži je dobrovolná. Olympiáda v českém jazyce se člení na dvě kategorie. Kategorie I je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a kategorie II pro studenty 1.-4. ročníků středních škol. Soutěž probíhá ve čtyřech postupových kolech: školním, okresním, krajském a celostátním. Jednotlivá kola mají vždy 2 části: jazykovou část, kde soutěžící plní zadané mluvnické úkoly a slohovou část, kde se píše slohová práce na dané téma v rozsahu cca 30 řádek. Úkoly plní soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozsahu – gramatika 60 minut a sloh také 60 minut. Celostátní kolo trvá celý týden, koná se vždy koncem června a má charakter táborového pobytu. Webové stránky soutěže jsou zde.

Propozice Olympiády v českém jazyce 2016-2017

ŠKOLNÍ KOLO

Školní kolo Olympiády v českém jazyce se uskutečnilo 28. listopadu. Také letos se skládalo z jazykové a slohové části. Téma slohového úkolu znělo „Moje vzlety a pády“. Slohový útvar, ve kterém soutěžící toto téma zpracovali, si mohli sami vybrat. Maximální bodový zisk byl 23 bodů. Ve školním kole se nejlépe umístili žáci 9. ročníku. Na 1. místě skončila Adéla Vilímovská s počtem 23 bodů a druhé místo obsadil Štěpán Neděla s 20 body. Oba žáci postupují do okresního kola, které se bude konat v únoru 2017. Školního kola se tentokrát zúčastnilo 23 žáků z 8. a 9. třídy.

Zadání a řešení školního kola Olympiády v českém jazyce

OKRESNÍ KOLO

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce pořádá několik posledních let pravidelně Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov. Nejinak tomu bylo i letos. První únorový den se zde sešlo 33 účastníků z celého okresu Benešov a mezi nimi nechyběli ani dva žáci 9. třídy ze školy v Trhovém Štěpánově, a to Štěpán Neděla a Adéla Vilímovská. Oba získali 16 bodů a umístili se na děleném 17. místě. Štěpán byl o jeden bod lepší v jazykové části, Adéla naopak v části slohové. Za vítězem zaostali o 10 bodů. Soutěž v okresním kole má stejnou podobu a průběh jako ve školním kole. Soutěžící nejprve řešili úlohy jazykové části a poté psali slohovou práci na zadané téma. Na obě části měli 60 minut. 

Propozice okresního kola Olympiády v českém jazyce

Výsledková listina okresního kola Olympiády v českém jazyce

Zadání a řešení okresního kola Olympiády v českém jazyce

PYTHAGORIÁDA

Pythagoriáda patří mezi tradiční matematické soutěže. Je určena všem žákům 5.-8. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vychází ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků základních škol a víceletých gymnázií. Zúčastnit se této soutěže může každý žák příslušného ročníku – není tedy nutné být matematickým talentem. Soutěž má několik kategorií podle ročníku školy (5. ročník ZŠ, dále 6., 7. a 8. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a dvě postupová kola: školní a okresní. Letos se koná již 40. ročník Pythagoriády. Webové stránky soutěže jsou zde.

Propozice Pythagoriády 2016-2017

ŠKOLNÍ KOLO

Školní kolo matematické soutěže zvané Pythagoriáda proběhlo v první polovině února. Soutěž je určena pro žáky 5.-8. třídy. Podle propozic soutěže se úspěšným řešitelem stává každý účastník, který získá ve školním kole minimálně 10 bodů z 15 možných. To se bohužel nikomu nepovedlo. V jednotlivých třídách byli nejúspěšnější David Vršťala (5. třída), Bořek Zelenka (6. třída), Jaroslav Müller (7. třída) a Adam Boušek (8. třída). O tom, zda se přece jenom některý ze žáků štěpánovské školy podívá do okresního kola, rozhodne organizátor tohoto kola na základě získaného počtu bodů ve školním kole.

Zadání a řešení školního kola Pythagoriády 5.-8. ročník

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

Chemická olympiáda je nejdůležitější chemickou soutěží pořádanou v ČR. Soutěž je vyhlašována každoročně a je určena pro žáky základních a středních škol. Garantem ChO je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. V tomto roce se koná 53. ročník. Olympiáda se dělí do pěti kategorií, které jsou rozdílně obtížné. Každá kategorie je dělena na jednotlivá soutěžní kola, ve kterých žáci řeší teoretické a praktické úlohy. Jednotlivá postupová kola jsou školní, okresní, krajské a popřípadě celostátní a mezinárodní. V každém soutěžním kole jsou úlohy o něco složitější. V nejvyšší kategorii je možnost zúčastnit se celostátního kola Chemické olympiády a při velmi dobrém umístění je možnost postoupit přes dvě soustředění až na Mezinárodní chemickou olympiádu. Iniciativa ke konání Mezinárodní chemické olympiády vyšla z Československa a její první ročník se konal v červnu roku 1968 v Praze. Žáků základních škol se týká kategorie D. Ta je určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Kategorie zahrnuje školní kolo, okresní kolo a krajské kolo. Nemá však celostátní kolo. Úlohy této kategorie se skládají z teoretické a praktické části. Úlohy jsou často zaměřeny na učivo, které se běžně probírá v hodinách chemie. Webové stránky soutěže jsou zde.

ŠKOLNÍ KOLO

Školní kolo letošního ročníku Chemické olympiády se uskutečnilo během ledna a února. Zapojilo se do něho 7 žáků z 9. třídy. Náročná soutěž začala teoretickou částí, kterou mladí chemici vypracovali doma. Poté následovala praktická část ve škole a soutěž zakončil kontrolní test, který účastníci absolvovali také ve škole. Nejlepší znalosti nakonec prokázal Štěpán Neděla, který získal 97,5 bodu. Za ním se s těsným bodovým odstupem umístila na 2. místě Kristýna Kulíčková. Oba si tak vybojovali právo účasti v okresním kole, které se letos koná začátkem března na Gymnáziu Benešov.

Výsledková listina školního kola Chemické olympiády

Zadání teoretické a praktické části školního kola Chemické olympiády

Zadání kontrolního testu školního kola Chemické olympiády

Řešení kontrolního testu školního kola Chemické olympiády

OKRESNÍ KOLO

Okresní kolo Chemické olympiády proběhlo 3. března na Gymnáziu Benešov. Naši školu zde zastupovali dva nejúspěšnější řešitelé školního kola Štěpán Neděla a Kristýna Kulíčková, oba z 9. třídy. Soutěž se skládala z teoretické a praktické části. Ze štěpánovských zástupců se více dařilo K. Kulíčkové, která získala 43,5 bodu (23 bodů v praktické části a 20,5 bodů v teoretické části) a obsadila 9. místo. Š. Neděla vybojoval 39 bodů (17 bodů v praktické části a 22 bodů v teoretické části) a v konečném pořadí se umístil na 10. místě. 

Výsledková listina okresního kola Chemické olympiády

Zadání a řešení okresního kola Chemické olympiády

ATLETICKÁ VŠESTRANNOST – 1. STUPEŇ

Již počátkem letošního školního roku se konala soutěž v atletické všestrannosti žáků 1. stupně. Z naší školy se jí zúčastnily dva desetičlenné týmy, které vždy tvořilo pět chlapců a pět dívek. Družstvo „A“ tvořili Radim Mach a Eliška Žabová (1. třída), Marek Šic a Monika Červenková (2. třída), Tomáš Kupsa a Karolína Kopecká (3. třída), Vojtěch Veselý a Barbora Kopecká (4. třída) a Josef Dušek a Zuzana Málková (5. třída). Za družstvo „B“ závodili Adam Kment a Eliška Kulíčková (1. třída), Zbyněk Limburk a Viktorie Brožová (2. třída), Jan Hotovec a Jolana Setničková (3. třída), Petr Čermák a Hana Hospergrová (4. třída) a Václav Mach a Adéla Setničková (5. třída). Lépe dopadl tým „A“, který se umístil se ziskem 784 bodů na 7. místě. Tým „B“ získal jen o 15 bodů méně a skončil na 9. místě. Do soutěže se zapojilo 16 smíšených družstev z celého benešovského okresu. Každý účastník soutěžil ve sprintu na 50 m, v dálce a v hodu míčkem. V individuálních statistikách nejvíce zazářili R. Mach (1. třída) a Z. Limburk (2. třída), kteří ve svých věkových kategoriích získali v celkovém hodnocení nejvíce bodů. Na pomyslné bronzové příčce ještě skončil V. Mach (5. třída). Rovněž v jednotlivých disciplínách se naši mladí atleti prosadili na medailové pozice. Ve sprintu na 50 metrů byl Z. Limburk (2. třída) druhý. Dálku vyhráli M. Šic a M. Červenková (oba 2. třída). V téže disciplíně skončili na 2. místě E. Žabová (1. třída), Z. Limburk (2. třída), H. Hospergrová (4. třída) a na 3. místě R. Mach (1. třída) a T. Kupsa (3. třída). V hodu míčkem byl zlatý R. Mach (1. třída) a jeho bratr V. Mach (5. třída) stříbrný. Soutěž proběhla tradičně ve Vlašimi. 

Výsledková listina Atletické všestrannosti 1. stupeň

TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ

Tradičního turnaje v sálové kopané se zúčastnil také tým mladých fotbalistů ze školy v Trhovém Štěpánově. Turnaj pořádala jako obvykle VOŠ a SZeŠ Benešov a přihlášené týmy 
byly rozlosovány do čtyř základních skupin. Z každého kola postoupil do finálového klání pouze vítěz. Zápasy skupiny, v níž hráli štěpánovští fotbalisté, byly odehrány ve středu 9.11. 2016. Naši reprezentanti dokázali porazit týmy ze ZŠ Sedlčany (4:2), ze ZŠ Benešov Dukelská (3:0) a ze ZŠ Pyšely (2:0). Jediná prohra se ZŠ Votice (0:2) odsunula naše družstvo na celkové 2. místo. Vítězem této základní skupiny se stali žáci ze ZŠ Votice. Evžen Pechar se stal s 5 góly nejlepším střelcem turnaje. Štěpánovský tým tvořili Kristýna Kulíčková, Jakub Menda, Štěpán Neděla, Marián Šefara (všichni z 9. třídy), Patrik Čepelák, Evžen Pechar, Jan Smítka, Jiří Šindelář (všichni z 8. třídy) a David Smítka (6. třída). 

Výsledky turnaje v sálové kopané

MCDONALD´S CUP

McDonald´s Cup je největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol v České republice. Letos se koná již jeho 20. ročník. Turnaj je rozdělen do dvou kategorií: kategorie A (žáci 1.-3. třídy ZŠ) a kategorie B (žáci 4.-5. třídy ZŠ). V posledních letech se ho účastní téměř 80 tisíc chlapců a také děvčat mladšího školního věku z téměř 4 tisíc škol. Pořadatelem turnaje je Asociace školních sportovních klubů ČR ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Generálním partnerem je společnost McDonald´s ČR. Soutěž začíná třídním nebo školním turnajem. Vítězný tým pak reprezentuje školu v okrskovém nebo přímo v okresním kole. Vítězové okresních kol postupují do krajského finále a vyvrcholením každého ročníku McDonald´s Cupu je tzv. Svátek fotbalu, celorepublikové finále těch nejlepších z krajských kol v kategorii A a B. Více se o tomto turnaji dozvíte na stránkách www.mcdonaldscup.cz. 
Okrskového kola této soutěže v kategorii B se také letos zúčastnili chlapci naší školy. Náš tým tvořili Radim Mach (1. třída), Tomáš Pechar a Marek Šic (2. třída), Tomáš Kupsa a Radim Kupsa (3. třída), Petr Čermák a Jonáš Hromas (všichni 4. třída), Matyáš Horáček, Václav Mach a Jaroslav Vojta (všichni z 5. třídy). V základní skupině mladí štěpánovští fotbalisté prohráli s jedním z favoritů ze ZŠ Vlašim Sídliště 0:4. Po prvním vyrovnaném poločase přišly ve druhém hrubé chyby, které soupeř potrestal. V druhém zápase remizoval náš tým s chlapci ze ZŠ Zdislavice 1:1, přičemž za stavu 1:1 jsme neproměnili pokutový kop. Ve třetím zápase museli naši hráči porazit družstvo ze ZŠ Chotýšany o pět gólů, aby předstihli zdislavický tým o skóre a postoupili ze skupiny. Nakonec se to nepodařilo, i když jsme měli mnoho šancí a nastřelili dvakrát tyč. Všichni kluci si zaslouží pochvalu za bojovnost. Bohužel byla znát neúčast tří páťáků. I tak chybělo k postupu a boji o okresní finále málo. Chtěli bychom touto cestou poděkovat za zajištění dresů a koučování panu Šicovi a panu R. Kudynovi.

Výsledková listina okrskových kol

POHÁR ROZHLASU

Pohár rozhlasu je atletická soutěž družstev určená pro žáky 2. stupně základních škol. Mezi sebou soutěží týmy mladších žáků a žákyň (6.+7. třída) a starších žáků a žákyň (8. a 9. třída). V mladší kategorii se soutěží v běhu na 60 m, ve skoku vysokém, v hodu míčkem, v dálce, ve vytrvalostním běhu (chlapci 1000 m, dívky 600 m) a ve sprinterské štafetě. Ve starší věkové kategorii jsou vypsané stejné disciplíny. Pouze hod míčkem je nahrazen vrhem koulí a vytrvalostní běh je delší (chlapci 1500 m a dívky 800 m). Webové stránky soutěže jsou zde. Okresní kolo se letos konalo 10. a 11. května ve Vlašimi v areálu Na Lukách. V mladší kategorii se z naší koly zúčastnil pouze chlapecký tým, který tvořili Josef Dušek (5. třída), Filip Halama, Filip Hašek, Filip Kakos, David Smítka (všichni 6. třída), Jan Horáček, Šimon Neděla (7. třída) a Ondřej Beránek (8. třída). V konečném pořadí družstev obsadili mladší chlapci 9. místo. V jednotlivých disciplínách se na medailové místo prosadil O. Beránek v hodu kriketovým míčkem, který obsadil 3. místo. V kategorii 8. a 9. tříd naši školu zastupovali mezi chlapci Adam Boušek, Jan Kulík, Ondřej Petrásek, Jan Smítka, Jiří Šindelář (všichni z 8. třídy), Jakub Menda, Štěpán Neděla, Marián Šefara (všichni z 9. třídy) a mezi dívkami Tereza Horáčková (7. třída), Denisa Limburková, Helena Pejšová, Nikola Štiková, Veronika Valouchová (8. třída), Monika Foxová a Kristýna Kulíčková (9. třída). Ve starší kategorii byla obě družstva klasifikována shodně na 6. místě. V individuálních závodech vybojoval Š. Neděla 2. místo v běhu na 1500 m.

Výsledky okresního kola Poháru rozhlasu-mladší žáci

Výsledky okresního kola Poháru rozhlasu-starší žákyně a žáci

ATLETICKÝ POHÁR ŠKOL POSÁZAVÍ

VOLEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR POSÁZAVÍ

V polovině června se v Kácově konal tradiční volejbalový turnaj s názvem O pohár Posázaví, který je určen pro starší žákyně. Turnaje se zúčastnilo 7 dívčích týmů-ZŠ Kácov, ZŠ Zruč nad Sázavou, ZŠ Červené Pečky „A“ a „B“, ZŠ Postupice, ZŠ Kunice a ZŠ Trhový Štěpánov. Hrálo se systémem každý s každým na dva hrané (nikoliv vítězné) sety do patnácti bodů. Naši školu reprezentovaly Natálie Červeňáková, Nikola Kopecká, Kristýna Kulíčková, Denisa Limburková, Helena Pejšová, Nikola Štiková a Adéla Vilímovská (kapitánka). Štěpánovský tým porazil ZŠ Kácov, ZŠ Postupice a ZŠ Červené Pečky „A“ shodně 2:0, remizoval se ZŠ Zruč nad Sázavou a ZŠ Kunice 1:1 a prohrál pouze se ZŠ Červené Pečky „B“ 0:2 (tým ZŠ Červené Pečky „B“ byl však silnější než tým „A“). V konečném pořadí obsadily dívky z naší školy 3. místo. Z vítězství se radovalo družstvo ze ZŠ Kunice. Základem úspěchu našich děvčat bylo kvalitní podání, obětavá hra v poli a kolektivní výkon. Chyběla jen větší odvaha či umění při hře na síti a snad i více štěstí v rozhodujících fázích zápasů.

TURNAJ V SOFTBALE

V květnu navštívil naši školu Tomáš Kučera, trenér oddílu Sokol Vlašim, aby žákům přiblížil hru s názvem softbal. S sebou si vzal i velmi šikovného pomocníka, člena druholigového týmu vlašimských žáků Tadeáše Zváru. Pod jeho vedením se žáci 3. – 6. třídy mohli o softbalu dozvědět mnoho nového a také si ho sami vyzkoušet. Bylo vidět, že velkou většinu hra „chytla“ a někteří se chtějí věnovat tomuto sportu i ve volném čase. Škola navíc obdržela z grantu České softbalové asociace sadu na minibaseball, aby žáci mohli trénovat. Tomáš Kučera zároveň pozval naše žáky na softbalový turnaj, který se uskutečnil v polovině června ve Vlašimi a pořádala ho ZŠ Vlašim Vorlina. Turnaje se zúčastnily, kromě štěpánovského družstva, další čtyři týmy z vlašimských škol. Naši školu zastupovali žáci 4. třídy. Výsledek nebyl podstatný. Důležité je, že se děti mohou dalším vhodným způsobem hýbat. Jen pro pořádek dodejme, že tým ze ZŠ Trhový Štěpánov skončil na 3. místě.


 

 

 

úřední e-deska

Projekt MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EU peníze školám

Cool pedagog

jídelní lístek

jídelní lístek

60 LET ZŠ TŠ

práce žáků

videa

fotografie 2007-2018

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012


školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009
Výlet 1.+2.tř. Jihlava
školní rok 2007/2008
projekty