naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
dokumenty
organizace šk. roku
kalendář akcí
školní družina
škola očima dětí
KMD
LVK - hory
školní poradenské pracoviště
žákovská samospráva
inkluzivní vzdělávání
a asistence
fotogalerie
napsali o nás
zájmová činnost
soutěže a úspěchy
projekty
rada školy
unie rodičů
perličky
sportoviště při ZŠ
Město Trhový Štěpánov
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

unie rodičů


UNIE RODIČŮ

Unie rodičů při ZŠ Trhový Štěpánov byla ustavena v červnu 2009 a je nástupnickou organizací Sdružení rodičů, přátel a dětí školy při ZŠ Trhový Štěpánov. Cílem této organizace je prosazovat zájmy žáků a jejich rodičů a další veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání žáků školy. Dále pomáhá škole v oblasti ekonomické, materiálního zabezpečení a hospodářské činnosti. Sdružení také projednává s ředitelem školy koncepci výchovně-vzdělávací činnosti, podmínky zabezpečení školy v oblasti materiální, hospodářské a personální, otázky provozu školy a zabývá se rovněž možnostmi sponzorování školy, pomocí sociálně slabším jedincům a podporou talentovaných žáků. 
Členy sdružení mohou být rodiče současných i bývalých žáků, pedagogičtí pracovníci školy a další fyzické osoby, kromě současných žáků školy. Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada všech členů, která se schází jednou ročně. Činnost sdružení řídí Rada volená Valnou hromadou vždy na jeden školní rok. Rada je dvacetičlenná (podle počtu tříd). Členem Rady je také ředitel školy. Rada se schází nejméně jednou za školní rok a ze svého středu volí předsedu a pokladníka.
Také v letošním školním roce plánuje Unie rodičů ve spolupráci se ZŠ Trhový Štěpánov, MěÚ Trhový Štěpánov a místními organizacemi (TJ Sokol Trhový Štěpánov, SDH Trhový Štěpánov, Organizace 5. prosince) pořádání různých akcí např. Lampiónový průvod a Ples Unie rodičů nebo účast na Vánočních trzích a Vítání léta s jarmarkem.

Předseda Unie rodičů
Jan Horáček

Pokladník
Bohumil Boušek

Třídní důvěrníci
1. třída Veronika Bernášková, Radka Rulfová
2. třída Nataša Štollová, Lucie Vrábelová
3. třída Veronika Hejlová, Ilona Veselá
4. třída Pavel Kupsa, Stanislava Nácovská 
5. třída Iveta Halamová
6. třída Jan Horáček, Pavel Kupsa
7. třída Barbora Zezulová
8. třída Jan Horáček
9. třída Bohumil Boušek, Erika Štiková

 

 

úřední e-deska

Projekt MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EU peníze školám

Cool pedagog

jídelní lístek

jídelní lístek

60 LET ZŠ TŠ

práce žáků

videa

fotografie 2007-2018

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012


školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009
Výlet 1.+2.tř. Jihlava
školní rok 2007/2008
projekty