naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
dokumenty
organizace šk. roku
kalendář akcí
školní družina
škola očima dětí
KMD
LVK - hory
školní poradenské pracoviště
žákovská samospráva
inkluzivní vzdělávání
a asistence
fotogalerie
napsali o nás
zájmová činnost
soutěže a úspěchy
projekty
rada školy
unie rodičů
perličky
sportoviště při ZŠ
Město Trhový Štěpánov
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

žákovská samospráva


ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA

Žákovská samospráva nabízí prostor pro zapojení žáků do života školy. Žáci pracující v samosprávě jsou vedeni k zodpovědnosti, aktivitě a spolehlivosti. Přijímají rovněž spoluodpovědnost za dobré školní klima, dostávají příležitost se o něco postarat, pomáhají organizovat školní akce a projekty, podílejí se na komunikaci mezi žáky a učiteli a formulují podněty, návrhy a přináší řešení konkrétních problémů.
Žáci 4.-9. třídy si zvolí na začátku školního roku ze svého středu dva zástupce. Z nich je vytvořen dvanáctičlenný Žákovský parlament. Jeho členové si pak na své první schůzce zvolí po jednom zástupci z každé třídy do Žákovské rady a zároveň vyberou předsedu Žákovské rady a zapisovatele. Předseda poté řídí schůzky Žákovského parlamentu a Žákovské rady a je odpovědný za činnost samosprávných orgánů učitelům-konzultantům. Předseda také zastupuje žákovskou samosprávu při jednání s vedením školy a dalšími subjekty. Zapisovatel vyhotovuje z každého zasedání zápis. Členové Žákovského parlamentu, Žákovské rady a její předseda a zapisovatel jsou voleni na jeden školní rok. 
Schůzky Žákovského parlamentu a Žákovské rady se konají v pravidelných časových intervalech a nebo podle potřeby. Během nich mají všichni možnost předkládat návrhy a připomínky, společně o nich diskutovat a zvažovat potřebná opatření. Členové se tak učí naslouchat promluvám druhých, přiměřeně na ně reagovat, zapojovat se do diskuze a vhodně argumentovat. Během schůzek zvolení zástupci také získávají a třídí informace, které pak prezentují svým spolužákům během třídnických hodin. Na činnost žákovské samosprávy dohlíží učitelé-konzultanti, kteří se účastní všech zasedání.

Složení Žákovského parlamentu ve školním roce 2017/2018
Zástupci tříd
4. třída Sára Burková, Tomáš Kupsa
5. třída Barbora Kopecká, Kristýna Mendová
6. třída Vít Váňa, David Vršťala
7. třída Filip Hašek, Vít Hromas
8. třída Šimon Fiala, Tereza Chvojková
9. třída Pavel Holada, Jan Smítka

Předseda Žákovského parlamentu: Filip Hašek
Zástupce předsedy: Vít Hromas

Učitelé konzultanti: Hana Früblingová, Kamila Horálková, Monika Mendová

  

úřední e-deska

Projekt MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EU peníze školám

Cool pedagog

jídelní lístek

jídelní lístek

60 LET ZŠ TŠ

práce žáků

videa

fotografie 2007-2018

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012


školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009
Výlet 1.+2.tř. Jihlava
školní rok 2007/2008
projekty