naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
současnost školy
kontakty
zaměstnanci
dokumenty
organizace šk. roku
kalendář akcí
školní družina
škola očima dětí
KMD
LVK - hory
školní poradenské pracoviště
žákovská samospráva
inkluzivní vzdělávání
a asistence
fotogalerie
napsali o nás
zájmová činnost
soutěže a úspěchy
projekty
rada školy
unie rodičů
perličky
sportoviště při ZŠ
Město Trhový Štěpánov
registr oznámení
napište nám
autor stránek
 

Žákovská samospráva ve školním roce 2009/2010


ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Členové Žákovského parlamentu 
4. třída Vojtěch Brož, Michal Glückselig
5. třída Štěpán Černický, Olga Štollová
6. třída Markéta Drážková, Petr Dušek
7. třída Petr Málek, Jitka Vávrová
8. třída Martin Janouš, Anna Olišarová
9. třída Markéta Vinšová, Tomáš Voslář

Členové Žákovské rady 
4. třída Michal Glückselig
5. třída Štěpán Černický
6. třída Markéta Drážková
7. třída Petr Málek
8. třída Martin Janouš
9. třída Markéta Vinšová

Předseda Žákovské rady
Martin Janouš

Zapisovatelka
Anna Olišarová

Učitelé-konzultanti
Olga Mládková
Petr Dymák

Zápis ze schůzky 1.10. 2009
-seznámení s činností orgánů žákovské samosprávy
-volba členů Žákovské rady
-volba předsedy Žákovské rady a zapisovatele
-organizace celoškolního projektu, jehož náplní bude snaha o zlepšení vztahů mezi žáky

Zápis ze schůzky 16. 10. 2009
-projednání návrhů a připomínek k chystanému celoškolnímu projektu o zlepšení vztahů mezi dětmi
-dotaz ze strany Žákovské rady na vyhlášení ředitelského volna dne 16. 10. 2009, přítomný učitel-konzultant p. uč Dymák informoval žáky, že vyhlášení ředitelského volna je pouze v kompetenci ředitelky školy
-uzavřena dohoda o ustavení žákovských služeb v učebně výpočetní techniky během poledních přestávek, níže uvedení žáci budou vykonávat dohled v počítačové učebně dle rozpisu, zároveň byli seznámeni správcem počítačové učebny p. uč. Balšánkem s jejich povinnostmi a pravomocemi, v případě nedodržování řádu pracovny budou tyto žákovské služby zrušeny

lichý týden
pondělí 
6. vyučovací hodina Radim Douba (8. třída), Martin Janouš (8. třída)
úterý
6. vyučovací hodina Radim Douba (8. třída), Jan Frajt (8. třída)
středa
5. vyučovací hodina Marek Štolle (6. třída) 
6. vyučovací hodina Pavel Kulík (9 .třída)
čtvrtek
5. vyučovací hodina Václav Brabec (8. třída)
pátek
5. vyučovací hodina Petr Málek (7. třída), Tomáš Sokol (7. třída)

sudý týden
pondělí 
6. vyučovací hodina Radim Douba (8. třída), Martin Janouš (8. třída)
úterý
6. vyučovací hodina Radim Douba (8. třída), Jan Frajt (8. třída)
středa
6. vyučovací hodina Pavel Kulík (9 .třída)
čtvrtek
5. vyučovací hodina Pavel Dušek (8. třída)
pátek
5. vyučovací hodina Petr Málek (7. třída), Tomáš Sokol (7. třída)

-předložen návrh na ustavení obdobných žákovských služeb ve studovně a na venkovním hřišti

Zápis ze schůzky 26.10. 2009
-bylo dohodnuto, že schůzky Žákovské rady a Žákovského parlamentu se budou konat dvakrát týdně
-byly předloženy a projednány návrhy jednotlivých zástupců tříd k celoškolnímu jednodennímu projektu, jehož cílem je zlepšení vztahů mezi dětmi
-byl dohodnut předběžný termín projektu v listopadu
-zástupci tříd dostali za úkol zjistit návrhy svých spolužáků ve třídách

Zápis ze schůzky 2.2. 2010
-byla projednána charitativní sbírka pro zemětřesením postižené Haiti, zástupci tříd dostali za úkol informovat o této sbírce své spolužáky a zajistit výrobu propagačních letáků a kasiček pro darované peníze
-byl předložen návrh na zřízení bufetu v prostorách školy, zástupci tříd byli pověřeni, aby zjistili zájem mezi dětmi, popřípadě, co by si děti chtěli v bufetu kupovat


 

úřední e-deska

Projekt MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EU peníze školám

Cool pedagog

jídelní lístek

jídelní lístek

60 LET ZŠ TŠ

práce žáků

videa

fotografie 2007-2018

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012


školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009
Výlet 1.+2.tř. Jihlava
školní rok 2007/2008
projekty